Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.1. Конституційне право – галузь національного права України 

План заняття:

1. Поняття та предмет конституційного права.

2. Метод конституційно-правового регулювання.

3. Джерела галузі конституційного права та їх характеристика.

4. Місце конституційного права в системі національного права України.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:конституційне право, галузь, наука конституційного права, функції, форма конституційного права, природні та позитивістські джерела конституційного права, предмет та метод.

 

Мета заняття:студенти та курсанти повинні вивчити та зрозуміти сутність та завдання конституційного права України, його місце серед інших галузей права.

 

Основна проблема: поняття конституційного права, його місце серед інших галузей права.

 

Готуючись до семінарського заняття необхідно з’ясувати поняття конституційного права України, як галузі національного права. Конституційному праву України притаманні ознаки, які характерні для всієї системи права: нормативність, формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового результату; можливість захисту правових приписів засобами державного впливу - загальні риси. Поряд із загальними ознаками конституційному праву України, як і будь-якій іншій галузі національного права України властиві спеціальні ознаки, які виділяють цю галузь права серед інших і визначають її призначення в національній системі права і правовій системі в цілому.

Слід також звернути увагу на те, що конституційне право використовується у правознавстві для позначення відповідної галузі національного права держави, галузевої юридичної науки, навчальної дисципліни. Предмет галузі конституційного права складають такі групи суспільних відносин: а) суспільні відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народного суверенітету; б) суспільні відносини, які розкривають побудову, устрій держави як організації влади народу і для народу; в) відносини, які визначають основоположні засади функціонування держави; г) відносини, що визначають характер зв’язків між державою і конкретною особою.

Студентам, курсантам слід охарактеризувати поняття та систему джерел конституційного права України, а саме: Конституцію України, Закони України. Міжнародні договори, інші нормативні акти Верховної Ради України, нормативні укази Президента України, нормативні постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого самоврядування, акти місцевих референдумів, акти колишніх СРСР та УРСР тощо.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття та ознаки галузі конституційного права України.

2. Вкажіть та обґрунтуйте, яке місце займає конституційне право України у системі національного права України.

4. Що є предметом галузі конституційного права України?

5. Які чотири групи суспільних відносин становлять предмет галузі конституційного права України?

6. Як ви розумієте сутність методів конституційно-правового регулювання?

7. Зазначте методи, які застосовуються для врегулювання суспільних відносин, що є предметом конституційного права України.

 

Рекомендована література : [9-11,24,39,48]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...