Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.3. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність 

План заняття:

1. Поняття та склад конституційно-правових відносин.

2. Суб’єкт конституційно-правових відносин.

3. Об’єкт конституційно-правових відносин.

4. Юридичні факти в конституційно-правових відносинах.

5. Конституційно-правова відповідальність.

6. Адміністративна та кримінально-правова відповідальність за порушення конституційного законодавства.

Перелік ключових термінів та понять теми: об’єкт, суб’єкт та зміст конституційно-правових відносин, юридичні факти (події, дії – юридичні акти та вчинки, неправомірні події), конституційно-правові відносини та відповідальність.

Мета заняття:студенти, курсанти повинні опрацювати, вивчити та зрозуміти різницю між юридичною відповідальністю та конституційно-правовою відповідальністю.

 

Основна проблема:визначення відповідальності та її види.

Студенти та курсанти мають чітко знати певні кваліфікуючи ознаки, що дають змогу відрізнити конституційно-правові відносини від інших видів правовідносин: 1) це вид суспільно-політичних відносин; 2) мають динамічний характер; 3) багатоманітні; 4) особливий суб’єкт; 5) особливий механізм реалізації.

Конституційно-правові відносини можна класифікувати за змістом, суб’єктами, формою, умовами дії (територією та терміном дії).

Учасники конституційно-правових відносин мають специфічні ознаки, які виділяють їх із системи інших суб’єктів правових відносин.

Різновид юридичної відповідальності – конституційно-правова відповідальність, яку з іншими видами відповідальності споріднює така ознака, як можливість у необхідних випадках застосування примусу. Студентам, курсантам необхідно давати поняття юридичної відповідальності, її ознаки та характеризувати види юридичної відповідальності - ретроспективну та позитивну відповідальність.

Слід також підкреслити, що проблематика конституційно-правової відповідальності є однією з найскладніших у сучасній науці конституційного права. Це пов'язано з тим, що, по-перше, цей вид юридичної відповідальності поки що не вирізнено як самостійний у чинному законодавстві. По-друге, вітчизняна юридична наука робить лише перші кроки у вивченні питань конституційно-правової відповідальності, тож іще не сформульовано загальновизнаного визначення конституційно-правової відповідальності, висловлюються різні думки щодо її співвідношення з політичною та моральною відповідальністю і щодо кола суб'єктів конституційно-правової відповідальності. Подібна ситуація склалась і в інших пострадянських країнах, де науковці також лише беруться до комплексного вивчення питань, пов'язаних із конституційно-правовою відповідальністю. Зазначене обумовлює доцільність детальніше зупинитися на аналізі таких питань, як: поняття, суб'єкти, форми та підстави кон­ституційно-правової відповідальності.Слід зазначити про існування проблеми наукового обґрунтування положення про цивільну та дисциплінарну відповідальність у конституційному праві.

Робота з Конституцією України , а саме зі ст.81, ч. 2 ст. 90 та ст.111, дасть змогу студентам визначити принципи конституційно-правової відповідальності та окремі види конституційно-правової відповідальності.

 

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає суть конституційно-правових відносин?

2. Характерні особливості конституційно-правових відносин та їх характеристика.

3. Зазначте критерії класифікації конституційно-правових відносин.

4. Яка структура конституційно-правових відносин та дайте характеру складових елементів.

5. Зазначте матеріальні та нематеріальні види об’єктів конституційно-правових відносин.

6. Зазначте критерії класифікації юридичних фактів.

7. В чому полягає суть ретроспективної та позитивної відповідальності?

8. Хто є суб’єктами конституційно-правової відповідальності?

Рекомендована література: [13,24,39-41,48]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...