Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.4. Конституція України як Основний Закон державиПлан заняття:

1. Історія появи конституції.

2. Визначення конституції та її сутність.

3. Види конституцій та їх характеристика.

4. Риси та юридичні властивості конституції.

5. Функції конституції.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:поняття конституції, види конституцій, конституціоналізм, етапи розвитку конституціоналізму, розвиток Конституції України, розробка та прийняття Конституції України 1996 року, риси та властивості Конституції України, функції конституції, форма, зміст та структура Конституції України, юридичні властивості Конституції України, охорона Конституції України.

Мета заняття:студенти, курсанти повинні вивчити та зрозуміти сутність, структуру Конституції України, її місце в галузі національного законодавства.

 

Основна проблема: поняття теорії конституціоналізму та конституції, загальна характеристика Конституції України.

 

Слід звернути увагу на те, що сьогодні наука конституційного права використовує термін “конституція” у кількох значеннях (як юридичну і фактичну), також вирізняють поняття формально-юридична конституція. Найчастіше виокремлюють такі функції як: юридична, політична, ідеологічна, охоронна тощо.

Як правило вділяють такі види конституцій: за формою( писані та неписані), за терміном дії (постійні та тимчасові), за способом прийняття (октруйовані та народні), за порядком зміни, внесення поправок і доповнень (гнучкі та жорсткі).

Теорія Конституції ще називається теорія конституціоналізму. Так, ця теорія розуміється як: політико-правова теорія; правління, обмежене конституцією;політична система, що спирається на конституцію та конституційні методи правління; ідейно-політичний рух. Теорія передбачає конституцію, яка: встановлює межі здійснення публічної (державної) влади; закріплює таку організацію державної влади, яка базується на засадах поділу влади; забезпечує надійний захист прав і свобод людини і громадянина. При розкритті питання звернути увагу на історію розвитку теорії конституціоналізму як в Україні, так і за кордоном.

Як правило виокремлюють такі властивості конституції як: основне джерело права, основа правової системи; юридичне верховенство; стабільність; пряма дія норм; особлива правова охорона. При цьому варто пояснити сутність названих властивостей.

Порядок прийняття, введення в дію Конституції України та внесення до неї змін. Передбачено Розділом 13 Конституції, Регламентом Верховної Ради України та іншими законами України. При розкритті питання слід звернути увагу на особливі процедури здійснення внесення змін та доповнень до Конституції України. Так, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 154 Конституції України). Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ст. 157 Конституції України).Охорона здійснюється через: вищі органи державної влади, правоохоронні органи, органи конституційної юрисдикції, Збройні Сили України, громадяни шляхом здійснення своїх повноважень. Так, Конституційний Суд України здійснює її охорону шляхом тлумачення норм, надання висновків та рішень про відповідність нормативно-правових актів нормам Конституції України тощо. Тобто при розкритті питання звернути увагу на безпосередню компетенцію органів державної влади.

Питання для самоконтролю

1. Зазначте та розкрийте зміст теорій походження конституції.

2. Вкажіть особливі риси, які характеризують конституцію як нормативно-правовий акт.

3. В якому співвідношенні повинні перебувати юридична та фактична конституція?

4. Назвіть критерії класифікації конституції.

5. Які види конституції Ви знаєте?

6. Які функції виконує конституція?

Рекомендована література : [6,7,25,45,50,51,52]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...