Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2.1. Загальна характеристика конституційного ладу 

План заняття:

1. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України.

2. Державний лад України та його співвідношення з конституційним ладом.

3. Принципи конституційного ладу України.

4. Гарантії конституційного ладу України.

 

Перелік ключових термінів та понять теми: конституційний лад, державний лад, принципи конституційного ладу, основи конституційного ладу, норми конституційного ладу, основи конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут.

Мета заняття:студенти, курсанти повинні вивчити та зрозуміти сутність конституційного ладу, порядок його законодавчого закріплення.

Основна проблема: поняття конституційного ладу, конституційне закріплення основ конституційного ладу України.

Готуючись до семінарського заняття необхідно вивчити і проаналізувати положення першого розділу Конституції України, „Загальні засади ”, в якому закріплюються основи конституційного ладу України.

Існуючий конституційний лад України, передбачений конституцією, характеризується рядом принципів, а саме суверенністю, демократизмом, гуманізмом, реальністю, системністю тощо. При вивченні даної теми студентам необхідно зазначити, що конституційний лад кожної країни зберігає свою непорушність і належним чином функціонує і розвивається лише тоді, коли він має надійні відповідні гарантії, які, як правило, передбачаються і закріплюються конституцією і законами. Пріоритетне місце в гарантуванні конституційного ладу відводиться народу України.

Конституційний лад розуміється як фактична конституція або цілісна система відносин, які встановлюються та захищаються Конституцію України та інші нормативно-правові акти; як певний спосіб організації держави; як стан відносин, що характеризує державу як конституційну. Відповідно до основних засад конституційного ладу відносять наявність конституції, характер конституції, елементи форми держави (форма правління, устрою, політичного режиму), встановлені атрибути держави, мова держави, основні визначальні принципи відносин людини і держави, поділ державної влади на гілки влади тощо. Слід також пояснити сутність основних засад конституційного ладу.

Акцентувати увагу потрібно на гарантії конституційного ладу які передбачаються у таких аспектах: неможливість зміни Конституції України якщо це зашкоджує людині, в умова воєнного та надзвичайного стану, ускладнений порядок внесення змін; визначення статусу Президента України як гаранта територіальної цілісності, незалежності та дотримання основних прав і свобод людини і громадянина; на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки; заборона утворення партій та організацій, що загрожують незалежності, територіальній цілісності; складання присяги народними депутатами; конституційний обов’язок Кабінету Міністрів України забезпечувати суверенітет та дотримання законодавства; діяльність Конституційного Суду України тощо. 

Питання для самоконтролю

1. Як ви розумієте поняття „державний лад” та „конституційний лад”?

2. Яке співвідношення між державним та конституційним ладом?

3. Назвіть основні принципи конституційного ладу?

4. Хто із суб’єктів конституційно-правових відносин є гарантами конституційного ладу?

5. Яка роль відводиться органам державної влади в гарантуванні конституційного ладу?

Рекомендована література : [9-14,26,32,34]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...