Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2.2. Конституційне закріплення форми та якісних рисУкраїни як держави

План заняття

1. Ознаки України як суверенної і незалежної держави.

2. Україна – демократична держава.

3. Україна – соціальна держава.

4. Україна – правова держава.

Перелік ключових термінів та понять теми : народовладдя, державний суверенітет та незалежність, форма правління, державні символи України, територіальна цілісність, конституційний простір.

Мета заняття:студенти та курсанти повинні вивчити та зрозуміти ознаки демократичної держави та конституційно-правові ознаки України.

Основна проблема:визначення демократичного та антидемократичного державного режиму.

 

В Конституції закріплені такі конституційні характеристики Української держави як: народовладдя, державний суверенітет та незалежність, республіканська форма правління, унітарність, визнання людини найвищою соціальною цінністю, соціальний захист людини, статус української мови як державної, поділ влади, гарантованість місцевого самоврядування, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність, вища юридична сила Конституції України, рівність усіх людей тощо. Слід пояснити сутність названих характеристик.

Суверенітет – верховенство і незалежність. Суверенітет буває державний та національний. Форми суверенітету: безпосередня демократія (пряма) та представницька. В Конституції закріплено, що Україна - суверенна i незалежна держава, демократична, правова, соціальна держава, устрій і діяльність якої відповідає волі народу. Загальновизнаним є правам та свободам людини і громадянина. Необхідна детальна характеристика Розділу 1 Конституції України.

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України. Необхідно детальніше охарактеризувати ці символи. А саме, Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання для самоконтролю.

1. Що означають положення “Україна – суверенна держава”, “Україна – правова держава”?

2. Як Ви розумієте положення “Україна – соціальна держава”?

3. Що означає положення “Україна – демократична держава”?

4. Що означає механізм “противаг і стримувань” в організації державної влади?

5. Які властивості державного суверенітету ви знаєте?

6. Які основні складові елементи соціальної структури суспільства?

 

Рекомендована література : [13-19,49]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...