Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Тема 3.1. Основи правового статусу людини і громадянина як загальний конституційно-правовий інститутРОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Тема 3.1. Основи правового статусу людини і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут

 

План заняття

1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.

2. Основні принципи правового статусу людини і громадянина.

 

Перелік ключових термінів та понять теми: поняття правового статусу людини і громадянина, основи правового статусу людини і громадянина, принципи правового статусу людини і громадянина.

Мета заняття:вивчити та зрозуміти сутність правового статусу людини і громадянина, іноземців та осіб без громадянства, порядок його законодавчого закріплення.

Основна проблема: поняття прав людини, правового статусу, елементи правового статусу особи.

Готуючись до семінарського заняття, перш за все, необхідно з’ясувати поняття конституційних прав та свобод, а саме: врегульовані Конституцією та законами України можливості мати, набувати, володіти, розпоряджатися певними соціальними, політичними, економічними та культурними благами та цінностями для задоволення своїх різнобічних потреб.

Право - це міра можливої і бажаної поведінки особи, яка направлена на задоволення своїх чи інших правових потреб та інтересів. Суб’єктивні права належать конкретній особі, їх реалізація залежить від волі самої особи, соціальне - економічних і політичних умов існування людини. Права та свободи людини можна поділити на дві великі групи, беручи за основу людину, як живу істоту взагалі, і як громадянина певної держави. Перша група - фундаментальні, абсолютні, особисті, невід’ємні права, тобто права даровані самою природою. Друга група - права особи, які випливають із факту її правової належності до Української держави –громадянства. Також існує класифікація конституційних прав, які поділяються на: громадянські (особисті) права і свободи людини і громадянина; соціально - економічні, культурні права; політичні права і свободи людини і громадянина. Під час відповіді студентам варто наводити приклади конкретного до кожного виду прав.

Правовий статус особи - це сукупність або система суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, які закріплені в чинному законодавстві та інших формах права. Виокремлюють такі правові статуси особи: правовий статус громадян України; правовий статус іноземних громадян; правовий статус осіб без громадянства; правовий статус неповнолітніх, пенсіонерів, військовослужбовців та інших категорій населення, які займають різне правове та соціальне положення.

Елементами правового статусу є: 1. громадянство - є основною передумовою встановлення правового статусу особи в державі; 2. загальна правоздатність і дієздатність (деліктоздатність);принципи правового статусу особи (це основні ідеї, що характеризують положення людини і громадянина в сучасному суспільстві); права, свободи громадянина (Розділ 2 Конституції України); гарантії та захист основних прав та свобод. Необхідно розкрити сутність кожного з елементів правового статусу. 

Питання для самоконтролю

1. Які основні положення сучасної ліберальної концепції прав людини?

2. Поняття правового статусу людини. Які види правового статусу ви знаєте?

3. Які головні інститути становлять загальний інститут „Основ правового статусу людини і громадянина?

4. Що таке механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина?

 

Рекомендована література : [9-13,27,37,38]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...