Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.2. Президент України 

План заняття:

1. Становлення інституту президентства в Україні.

2. Конституційний статус Президента України, як глави держави.

3. Порядок обрання та вступу на пост Президента України. Законодавство про вибори Президента України.

4. Функції і повноваження Президента України.

5. Конституційні засади взаємовідносин Президента з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів. Повноваження Президента України в сфері міжнародних відносин.

6. Акти Президента України.

7. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:глава держави, Президент України, обрання Президента України, вступ на посаду, інаугурація, компетенція Президента України, контрасигнація, дострокове припинення повноважень Президента України, апарат Президента України, акти Президента України, президентство

Мета заняття:вивчити та зрозуміти роль, статус та повноваження Президента України.

 

Основна проблема: статус та повноваження Президента України.

Глава держави – особа, яка займає формально найвищу сходинку в державній ієрархії та здійснює верховне представництво держави у внутрішніх та зовнішніх відносинах. Згідно Конституції України Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Слід детально охарактеризувати всі елементи, що становлять статус Президента як гаранта.

Строк повноважень – 5 років. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Підстави дострокового припинення повноважень: відставка, неможливість виконувати повноваження за станом здоров’я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерть. Слід детально пояснити кожну з підстав.

Президент України має широке коло повноважень, що стосуються діяльності органів державної влади та життєдіяльності суспільства. Так, повноваження передбачені в ст. 106 Конституції України.

Основними актами президента є укази та розпорядження. Так, указ – це правовий акт, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Можуть мати нормативний та ненормативних (правозастосовний) характер. Розпорядження – це ненормативний акт який має індивідуальний організаційний характер: доручення, рішення, призначення. Слід детально зупинитись на сутності актів, їх ролі та навести приклади актів Президента України.

 

Питання для самоконтролю

1. Становлення інституту Президента в Україні.

2. Як змінився конституційний статус Президента України внаслідок конституційної реформи?

3. Виборчий процес на виборах Президента України?

4. Повноваження Президента України.

5. Яку юридичну силу мають нормативні акти Президента України та які питання державного значення він вирішує шляхом видання указів та розпоряджень?

6. Підстави та процедура дострокового припинення повноважень Президента України.

7. Які допоміжні органи створюються Президентом на допомогу реалізації його повноважень?

Рекомендована література : [17-19, 33, 59]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...