Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.3. Виконавча влада в Україні 

План заняття:

1. Поняття та зміст виконавчої влади.

2. Система органів виконавчої влади.

3. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів.

4. Місце та роль Кабінету Міністрів в механізмі державної влади.

5. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження.

6. Система місцевих органів виконавчої влади.

7. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.

8. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:виконавча влада, Кабінет міністрів України, міністерства, державні комітети, державні служби, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, вотум (недовіри) довіри; акти органів виконавчої влади; делеговане законодавство, регламент Кабінету міністрів України

Мета заняття:вивчити та зрозуміти роль, статус та повноваження органів виконавчої влади в Україні.

 

Основна проблема: система, порядок формування та повноваження органів виконавчої влади в Україні.

 

Відповідно до теорії розвитку влад виконавча влада є однією із самостійних і незалежних публічних влад у державі, що становить сукупність повноважень щодо управління державними справами, включаючи повноваження підзаконодавчого регулювання (адміністративної нормотворчості), зовнішньополітичного представництва, здійснення адміністративного контролю (іноді законодавчих повноважень у порядку делегованої чи надзвичайної законотворчості), а також систему державних органів, які здійснюють ці повноваження. Необхідно дати загальну характеристику виконавчої влади відповідно до форми держави в Україні.

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. При розкритті питання необхідно керуватись нормами Конституції України та Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.2010 р. Студентам, курсантам необхідно володіти інформацією про порядок формування даних органів, їх функції та повноваження; підстави та порядок припинення повноважень.

Необхідно більш детально зосередити увагу на діяльності КМУ, як представницького органу виконавчої влади, та його повноваження , передбачені в ст.. 116 Конституції України.У системі поділу влад уряд здійснює державну владу поряд з іншими органами державної влади, проте маємо розрізняти предмет та сферу діяльності уряду порівняно з іншими органами.

До системи органів виконавчої влади із загальною компетенцією належать місцеві державні адміністрації. Згідно зі статтею 118 Конституції України “виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації”. Зокрема, до них належать державні органи виконавчої влади в областях, районах, у районах Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Організація, повноваження і порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначаються прийнятим відповідно до Конституції України Законом України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р.

Питання для самоконтролю

1. Поняття виконавчої влади.

2. Порядок утворення та діяльності міністерств, відомств?

3. Який конституційний статус, порядок формування органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

4. Порядок формування КМУ?

5. Підстави дострокового припинення повноважень КМУ.

6. Які нормативні акти приймається КМУ за результатами розгляду питань, що належать до їх відання.

7. Діяльність місцевих державних адміністрацій; голів відповідних адміністрацій.

Рекомендована література : [12-16,30,35,63,66,74,79]

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...