Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.4. Судова влада в УкраїніПлан заняття:

1. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

2. Система судових органів.

3. Конституційний Суд України та його місце в системі органів державної влади.

4. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

5. Повноваження Конституційного Суду.

6. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:правосуддя, судова влада, Конституційний Суд України, конституційний контроль, конституційне подання, конституційне звернення, тлумачення конституції, суди загальної юрисдикції, спеціалізовані суди, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, касація, апеляція, апеляційні суди, місцеві суди, Генеральна прокуратура, загальний нагляд, акти органів прокуратури.

Мета заняття:вивчити та зрозуміти роль, статус та повноваження судових органів України та прокуратури України.

 

Основна проблема: система, порядок формування та повноваження судових органів України та прокуратури України.

 

При розкритті та вивченні даної теми необхідно дати визначенню правосуддю, назвати й пояснити ознаки судової влади в Україні, функції та основні принципи її здійснення. Так, правосуддя – самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду й вирішення в судових засіданнях в особливій установленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Головне призначення судової влади – охорона членів суспільства від будь-якого свавілля – як від свавілля громадян, так і від неправильних дій власне держави, її органів, посадових осіб. Без здійснення такої діяльності держава не може вважатися правовою. відповідній сфері суспільних відносин.

При цьому студенти, курсанти мають приділити увагу специфічним ознакам які має судова влада: винятковість – правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; особливий статус і режим діяльності посадових осіб – суддів, які здійснюють судову владу; особлива система контролю за діяльністю судової влади (тільки контроль за законністю судових рішень і дотриманням судом процедури їх прийняття).

Студентам, курсантам необхідно розрізняти систему судів конституційної юрисдикції (КСУ) та систему судів загальної юрисдикції.

Стосовно діяльності КСУ, маємо чітко визначити порядок його формування, що обумовлюється участю декількох органів державної влади та формулювати виключні повноваження КСУ щодо тлумачення нормативних актів та їх відповідність Конституції України.

Отже, на відміну від законодавчої і виконавчої гілок державної влади, статус і зміст яких визначаються досить змістовно у відповідних розділах Конституції України, статус судової влади, як правило, розкривається, в першу чергу, шляхом формування принципів і підстав їх здійснення, якими й повинні володіти студенти.Основними нормативно-правовими актами щодо регулювання статусу та організації діяльності Конституційного Суду України (КСУ) є Конституція України та Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р. Так, Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Необхідно охарактеризувати порядок подання конституційного подання та звернення. Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України. Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Питання для самоконтролю

1. Які ви знаєте конституційні принципи правосуддя в Україні?

2. Система судів загальної юрисдикції.

3. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

5. Повноваження Конституційного Суду.

6. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

Рекомендована література : [9-14,43,55,65,71,76]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...