Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6.1. Територіальний устрій України 

План заняття:

1. Поняття, система, принципи адміністративно-територіального устрою України.

2. Конституційно-правовий статус АРК.

3. Проблеми реформування територіального устрою.

 

Перелік ключових термінів та понять теми :унітарна держава, адміністративно-територіальний устрій, автономія, політично-територіальна автономія, адміністративно-територіальна автономія, Автономна Республіка Крим, органи Автономної Республіка Крим

Мета заняття:вивчити та зрозуміти систему територіального устрою України, її особливості та сучасні проблеми. Опанувати особливості правового статусу Автономної Республіки Крим.

 

Основна проблема: поняття й система територіального устрою України; конституційно-правове закріплення статусу АРК.

 

Студенти, курсанти повинні визначити, якою за формою територіального устрою є українська держава; які її ознаки відповідно до даної форми держави.

Необхідно дати поняття адміністративно-територіального устрою України; адміністративно-територіальної одиниці та її видів (загальні та зі спеціальним статусом).

Слід пояснити принципи територіального устрою та статус адміністративно-територіальних одиниць. В Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Потрібно визначити чинники, що становлять спеціальний статус міст та дати характеристику Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ” від 15.01.1999 р, також наголосити на тому, що умовно можна виокремити такі групи завдань реформи територіального устрою, що запропоновані науковцями: 1) створення самодостатньої громади для забезпечення високого рівня надання послуг населенню (Р.П. Безсмертний, О.П. Гончаренко, А.М. Заяць, С.А. Лустенко, С.А. Леп’явко, В.М. Бойко та інші); 2) впорядкування АТУ, створення самодостатніх громад, децентралізація влади, розширення повноважень місцевого самоврядування, удосконалення системи публічного управління (М.Д. Пістун, В.С. Куйбіда, В.П. Павленко, О.Я. Матвіїшин та інші); 3) консолідація української нації та подолання проявів сепаратизму (С.О. Телешун та інші).Отже, студентам, курсантам необхідно вміти давати ключові поняття, що стосуються системи адміністративно-територіального устрою; повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування по вирішенню територіальних питань; характеризувати систему законодавства на основі якого формується адміністративно-територіальний устрій та визначити ознаки України як унітарної держави.

Питання для самоконтролю

1. Дати поняття адміністративно-територіального устрою.

2. Види адміністративно-територіальних одиниць.

3.Законодавство, що врегульовує питання адміністративно-територіального устрою.

4. Органи, що вирішують питання адміністративно-територіальної системи.

5. Правовий статус АРК.

Рекомендована література : [1,2,8,11-16,42,53,60,62]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...