Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6.2.Місцеве самоврядування в УкраїніПлан заняття:

1. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

2. Поняття місцевого самоврядування.

3. Теорії місцевого самоврядування.

4. Принципи місцевого самоврядування.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:територіальні громади, місцеві референдуми, органи місцевого самоврядування, сесія місцевої ради, виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, обласна і районна рада, постійні комісії місцевої ради.

Мета заняття: опанувати поняття, систему місцевого самоврядування, структуру органів місцевого самоврядування в Україні.

 

Основна проблема:конституційно-правове закріплення організації здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 

Слід звернути увагу на те, що в сучасній науковій і навчальній літературі виділяється п'ять основних теорій місцевого самоврядування: теорія вільної громади, теорія громадського самоврядування, теорія державного самоврядування, теорія дуалізму, теорія соціального обслуговування. Необхідно пояснити їх сутність.

Необхідно зосередити увагу на тому, що в зарубіжних країнах існує кілька типів організації та функціонування муніципальних установ. Серед них прийнято виділяти: англосаксонську муніципальну систему, континентальну (французьку) модель місцевого управління, місцеве (комунальне) самоврядування Німеччини, в рамках яких застосовуються різні форми та різновиди. Важливо при вивчені теми охарактеризувати сутність таких систем. Системи місцевого самоврядування в сучасних зарубіжних державах будуються на основі адміністративно-територіального поділу країн. Система місцевого самоврядування в сучасних державах може містити в собі по вертикалі від двох до п’яти ланок.

Система місцевого самоврядування в включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. Необхідно пояснити сутність та призначення кожного з елементів системи.

Студенти, курсанти повинні вміти давати поняття місцевого самоврядування; визначати його суб’єктів, їх права, обов’язки та повноваження; характеризувати принципи, типи місцевого самоврядування.

Питання для самоконтролю

1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Суб’єкти місцевого самоврядування.

3. Територіальна громада, як суб’єкт місцевого самоврядування.

4. Порядок формування місцевих рад.

5. Проблеми реалізації права громадян на місцеве самоврядування.

6. Принципи місцевого самоврядування.7. Типи місцевого самоврядування

Рекомендована література: [5,8-16,36,44,47,67,72]

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 

Тема 1.1. Конституційне право – галузь національного права України

Самостійна робота

Конституційне право як наука і навчальна дисципліна.

 

Ключові слова та терміни:конституційне право, наука, навчальна дисципліна, предмет науки, методологія науки.

Говорячи про конституційне право в цілому, слід розуміти його як галузь права, юридичну науку та навчальну дисципліну. Конституційне право України як галузь національного права знаходить своє логічне продовження у відповідній галузевій науці та освіті. Під час самостійного вивчення питання особливу увагу необхідно звернути на наступні положення: що являє собою наука і що є предметом науки конституційного права України, завдання науки конституційного права; система та функції конституційного права України; метод та методологія науки конституційного права; конституційне право як навчальна дисципліна; найважливіші положення, які висвітлюються в курсі конституційного права України.

 

Рекомендована література: [1,2,5,9-12,42]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...