Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальна робота. Підготовка, прийняття та зміна конституціїПідготовка, прийняття та зміна конституції.

 

Ключові слова та терміни:законопроект, законодавча ініціатива, воєнний або надзвичайний стан, конституційний склад Верховної Ради України.

Початок новітнього конституційного процесу в Україні пов’язується з прийняттям Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. У цьому процесі можна виділити 3 етапи.

Перший етап охоплює період від 16 липня 1990 року до 26 жовтня 1993 року. Другий етап починається після завершення дострокових парламентських і президентських виборів. Охоплює період з 10 листопада 1994 року по 8 червня 1995 рік, укладенням конституційного Договору між Президентом України і Верховною Радою України.

Третій етап починається 8 червня 1995 року і закінчується 28 червня 1996 року прийняттям нової Конституції України.

Після прийняття Конституції України народні депутати України, вчені зосереджували свою увагу на необхідності та важливості реалізації конституційних положень у життя суспільства і держави. З цією метою була розроблена загальна концепція державно-правової реформи, вдосконалено та систематизовано законодавство України, приведено його у відповідність з міжнародним правом.

Четвертий (новітній) етап сучасного конституційного процесу в Україні розпочався після прийняття Конституції України 28 червня 1996 року і завершився прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року, що втілив волю народу України до зміни форми держави.

Працюючи над даним питанням студенти та курсанти також повинні звернути увагу на ХІІІ розділ Конституції України, в якому визначається порядок внесення змін та доповнень до Конституції України.

Рекомендована література : [8-10,12,13,15-17,43,44]

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Тема 2.1. Конституційні основи державного

Та конституційного ладу України

 

Самостійна робота

Характеристика основних положень Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI.

 

Ключові слова та терміни:громадське об’єднання, громадська організація, громадська спілка, засновки громадського об’єднання, учасники громадського об’єднання, статут, реєстрація, символіка.

 

Працюючи над питанням, яке винесене для самостійного опрацювання необхідно, перш за все, з’ясувати, що громадянське суспільство – це спільність вільних і рівноправних суб’єктів, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником та брати активну і всебічну участь у політичному житті.

Право на об’єднання є одним із невід’ємних прав людини, що закріплене в багатьох міжнародно-правових документах – Загальній декларації прав людини 1948 р. (ст.20), Конвенції про свободу асоціації та захист прав на асоціацію 1948 року(ст. 2, 10), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст.11) та інші.Конституція України, відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів, гарантує та захищає це права, яке конкретизується в законодавстві України. Закону України «Про громадські об’єднання» (ст.1) дає чітке визначення громадському об'єднанню - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Студенти та курсанти мають знати які права та обов’язки мають громадські об’єднання (розділ 3 Закону України «Про громадські об’єднання»), звернути увагу на обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань (ст. 4 вище названого Закону), порядок утворення та реєстрацію громадських об’єднань (розділ 2 вище названого Закону). Метою утворення громадських об’єднань є здійснення, сприяння у реалізації, захист прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...