Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальна роботаХарактеристика основних положень ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VI.

 

Ключові слова та терміни: віза, імміграційна карта, іноземець та особа без громадянства, нелегальний мігрант, транзитний проїзд.

Стаття 26 Конституції України закріплює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” , визначаючи поняття „іноземець”, закріплює, що іноземцями визнаються громадяни – особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства – особи, які не належать до громадянства будь-якої держави.

Також закон передбачає досить великий комплекс прав і свобод для іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Перелік основних прав, свобод та обов’язків іноземців міститься у другому розділі Закону.

Окремий розділ Закону передбачає відповідальність іноземців за вчинені злочини, адміністративні або інші правопорушення.

Необхідно звернути увагу на те, що положення Закону не враховують встановлені законодавством України і міжнародними договорами привілеї та імунітети, які надаються співробітникам дипломатичних представництв та працівникам консульських установ іноземних держав в Україні, а також іншим особам.

 

Рекомендована література: [2,5,9,11-13,16,17,30-32,40,44,67]

 

Тема 3.2. Громадянство України

Самостійна робота

Характеристика Закону України «Про громадянство України» від 18.01.20001 №2235-III.

 

Ключові слова та терміни:громадянство України, громадянин України, реєстрація громадянства, законні джерела існування, тимчасове посвідчення громадянина, проживання в України на законних підставах.

Громадянство України – це стійкий зв'язок фізичної особи з Українською державою, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків. Повністю розкрити поняття громадянства в науці конституційного права можна лише, проаналізувавши не тільки його зміст, функціональне призначення, а детально зупинитися на вивченні закону. Студентам, курсантам слід детально зупинитися і вивчити підстави набуття громадянства України та умови прийняття до громадянства. Які в даному законі передбачені підстави припинення громадянства України.

Рекомендована література : [13,14,19,35,43,58,69,70] 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

РОЗДІЛ 4. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Тема 4.1. Форми безпосередньої демократії в Україні

Самостійна робота

Характеристика Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р. № 5475-VI.

 

Ключові слова та терміни: референдум, всеукраїнський референдум, право голосу, таємне голосування, особисте голосування, народна ініціатива, округ, дільниця, комісії референдуму.

Однією із ключових засад конституційного ладу є закріплений у ст. 5 Основного Закону принцип народовладдя. Референдум як форма народного волевиявлення полягає в тому, що громадяни шляхом безпосереднього голосування приймають рішення з важливих питань державного та місцевого значення. Референдуму, як і виборам, притаманна остаточність їх результату неможливість перегляду рішень, прийнятих на референдумі, будь-яким органом влади.

Потрібно знати, що суттєвою відмінністю референдуму від виборів як форми волевиявлення є те, що під час референдуму громадянин може обрати лише один із двох варіантів поведінки – підтримати чи ні рішення (питання), що є предметом референдуму.

Так, згідно Закону України «Про всеукраїнський референдум» всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом. Даний Закон (розділ 2 Призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму ) встановлює чіткий порядок проведення референдуму, а також на фактори легітимності проведення референдуму

Рекомендована література : [5-12,17,20,24,35,43,44,49,51]

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...