Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальна робота. 1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р. №586-XIV.

2. Охарактеризувати основні положення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI.

 

1. Ключові слова та терміни:державна адміністрація, голова місцевої адміністрації, компетенція, повноваження, регламент діяльності.

Важливу роль в системі органів виконавчої влади відіграють місцеві державні адміністрації. Відповідно до ч.1 ст.118Конституції України і ст.1 Закон України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Обов’язково потрібно знати що місцеві державні адміністрації – це система обласних і районних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, які згідно з чинним законодавством України здійснюють виконавчу владу у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначає головні завдання, принципи на яких діють адміністрації, визначені основні галузеві повноваження, чітко визначений склад місцевих державних адміністрацій.

Студенти, курсанти мають знати , що місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої влади, мають статус юридичної особи. Владні повноваження цих державних органів реалізуються одноособово їх керівниками – головами місцевих державних адміністрацій, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінетом Міністрів.

 

2. Ключові слова та терміни:центральний орган влади, міністерства, патронатна служба, служби, агентства, інспекції, апарат, колегія.

Центральною ланкою у системі органів виконавчої влади є підвідомчі Кабінету Міністрів міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Особливість їх правового статусу полягає в тому, що саме міністерства й інші центральні органи виконавчої влади є головними управлінськими структурами у різних сегментах виконавчої влади.

Так, згідно ст.6 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. В Законі також зазначені основні завдання міністерств та їх склад, повноваження міністра – на що потрібно звернути особливу увагу.

Наступною складовою центральної ланки системи органів виконавчої влади в Україні є інші центральні органи виконавчої влади в Україні (державні служби, державні інспекції, державні агентства), діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного профільного члена Уряду. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади є реалізація державної політики у визначений Президентом України сфері, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Рекомендована література : [9,11,16,22,28,43,44,56,68,76,77]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...