Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.4. Судова влада в Україні. Основні положення ЗУ «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 №422/96-ВРСамостійна робота

Основні положення ЗУ «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 №422/96-ВР.

 

Ключові слова та терміни:суд, Конституційний Суд, суддя, тлумачення, комісії, конституційне подання та конституційне звернення, засідання, пленарні засідання.

Правосуддя в Україні базується на демократичних принципах, які відображають завдання демократичної, правової держави і отримали закріплення в розділі VIII Конституції України. Згідно з Конституцією судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України (КСУ) та судами загальної юрисдикції. При цьому КСУ входить до судової системи як самостійний суб’єкт і є єдиним органом конституційної юрисдикції. Детальне вивчення закону дасть змогу студентам, курсантам вивчити структуру та склад КСУ, його повноваження.

Так, в ст.1 ЗУ «Про Конституційний Суд України» зазначено, що Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. В Законі зазначені повноваження Конституційного Суду, вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Потрібно звернути у вагу на те, що формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення (ст.38 ЗУ «Про Конституційний Суд України»).

Важливо зазначити, що до сфери конституційної юрисдикції входить здійснення офіційного тлумачення Конституції та законів України, що значно посилює роль Конституційного Суду в системі стримувань та противаг.

Індивідуальна робота

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 №2453-VI.

 

Ключові слова та терміни:судова влада, судова система, здійснення правосуддя, суддя, місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України, судове рішення, апеляція, касація.

 

Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів,систему й порядок здійснення суддівського самоврядування, а також загальний порядок забезпечення діяльності судів визначається ЗУ «Про судоустрій України», студентам та курсантам потрібно дати визначення кожному поняттю.

Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.

Рекомендована література : [9-12,17,34,36,43,44,46,55,72,74]

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

РОЗДІЛ 6. ТЕИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...