Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ1. Конституційне право України як галузь права.

2. Співвідношення конституційного права України з іншими галузями права.

3. Предмет конституційно-правового регулювання.

4. Система галузі конституційного права України.

5. Конституційно-правові інститути: поняття та види.

6. Методи конституційно-правового регулювання.

7. Конституційно-правові відносини та їх особливості.

8. Поняття та особливості конституційно-правових норм.

9. Види конституційно-правових норм.

10. Конституційно-правова відповідальність: поняття та види.

11. Принципи конституційного права.

12. Характеристика основних джерел галузі конституційного права України.

13. Імплементація джерел міжнародного права в конституційне право України.

14. Визначення конституції та її сутність.

15. Юридичні властивості та функції Конституції.

16. Напрями та етапи конституційної реформи в Україні.

17. Загальна характеристика Конституції України 1996р.

18. Порядок внесення змін та доповнень до Конституції України.

19. Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом.

20. Принципи конституційного ладу України.

21. Гарантії конституційного ладу України.

22. Конституційно-правовий статус об’єднань громадян.

23. Форма правління, режиму та форма державного устрою України.

24. Конституційно-правові ознаки України, як суверенної та незалежної держави.

25. Конституційне закріплення політичної, ідеологічної та економічної багатоманітності в Україні.

26. Конституційно-правові ознаки України, демократичної, соціальної та правової держави.

27. Поняття правового статусу людини і громадянина, як загальний конституційно-правовий інститут.

28. Основні принципи правового статусу людини і громадянина.

29. Поняття і принципи та ознаки громадянства України.

30. Підстави набуття і припинення громадянства в Україні.

31. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина.

32. Поняття та види громадянських прав і свобод людини.

33. Політичні права та свободи.

34. Економічні, соціальні і культурні права і свободи.

35. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

36. Основні права, свободи та обов’язки іноземців в Україні.

37. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.

38. Повноваження Конституційного Суду України.

39. Поняття виборів та їх соціальна функція.

40. Види виборів.

41. Виборче право і виборча системи.

42. Принципи виборчого права в Україні та закріплення їх в Конституції.

43. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

44. Поняття виборчого процесу.

45. Правова регламентація стадій виборчого процесу.46. Стадії виборчого процесу та їх характеристика.

47. Поняття та соціальна функція референдумів.

48. Види референдумів.

49. Порядок призначення та проведення референдумів.

50. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

51. Процес легітимізації державної влади.

52. Поняття та ознаки органу державної влади.

53. Конституційна система органів державної влади.

54. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

55. Конституційно-правовий статус Верховної Ради, як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

56. Кількісний склад та структура Верховної Ради України.

57. Функції і повноваження Верховної Ради України.

58. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

59. Органи та посадові особи Верховної Ради: обрання та повноваження.

60. Порядок формування та повноваження комітетів та комісій Верховної Ради України.

61. Поняття законодавчого процесу.

62. Характеристика стадій законодавчого процесу.

63. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

64. Поняття статусу народного депутата України.

65. Права та обов’язки народного депутата.

66. Право депутатського запиту.

67. Форми діяльності народного депутата . Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності.

68. Гарантії діяльності народного депутата. Депутатська недоторканість.

69. Дострокове припинення повноважень народного депутата.

70. Становлення інституту президента в Україні.

71. Конституційний статус Президента України, як глави держави.

72. Порядок обрання та вступу на пост Президента України.

73. Функції і повноваження Президента України.

74. Конституційні засади взаємовідносин Президента з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, судами.

75. Акти Президента України.

76. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

77. Поняття та зміст виконавчої влади.

78. Система органів виконавчої влади.

79. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів.

80. Місце та роль Кабінету Міністрів в механізмі державної влади.

81. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження.

82. Система місцевих органів виконавчої влади на місцях.

83. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.

84. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

85. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

86. Система судових органів.

87. Конституційний Суд України та його місце в системі органів державної влади.

88. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

89. Повноваження Конституційного Суду.

90. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

91. Поняття виборів та їх соціальна функція.

92. Поняття територіального устрою держави.

93. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративно-територіальних одиниць.

94. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

95. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

96. Поняття принципи, суб’єкти місцевого самоврядування.

97. Місцеві вибори та місцеві референдуми.

98. Система органів місцевого самоврядування.

99. Територіальна громада, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

100. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад та їх голів.
Тестові завдання

1. Метод конституційно-правового регулювання, що передбачає заборону суб’єкту конституційного права на вчинення певних дій:

а) установлення;

б) зобов’язання;

в) дозволу;

г) заборони.

 

2. Зміст конституційно-правових відносин, що характеризує безпосередню поведінку суб’єктів конституційно-правових відносин:

а) юридичний;

б) фактичний;

в) формальний.

 

3. Одна з форм безпосередньої демократії, за допомогою якої народ або його частина формує кількісний та якісний склад органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом голосування, за умови альтернативи вибору (на здобуття одного мандата претендує два і більше кандидатів):

а) вибори;

б) референдуми;

в) мітинги;

г) демонстрації.

 

4. Хто є суб’єктами виборчого процесу:

а) виборці;

б) виборчі комісії;

в) кандидати;

г) всі вище зазначені суб’єкти.

 

5. Які органи належать до законодавчої гілки влади:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) місцеві ради;

г) Верховна Рада АРК.

 

6. Найвищим органом виконавчої влади в Україні є:

а) КМУ;

б) міністерства;

в) служба;

г) агентства.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...