Главная Обратная связь

Дисциплины:


За якою виборчою системою проходять вибори Президента України?а) змішаною;

б) пропорційною;

в) мажоритарною.

 

62. Умовами прийняття до громадянства України є:

а) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

б) припинення іноземного громадянства;

в) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років;

г) всі вище зазначені.

 

63. Мажоритарна виборча система при якій перемогу здобуває той кандидат, який набрав кваліфіковану більшість голосів виборців:

а) мажоритарна система абсолютної більшості;

б) мажоритарна система кваліфікованої більшості;

в) мажоритарна система відносної більшості.

 

64. Постійно діючими органами, що здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень ВРУ є :

а) комісії ВРУ;

б) комітети ВРУ;

в) апарат ВРУ.

 

65. Скільки областей є в складі України:

а) 24;

б) 25;

в) 27.

66. Норма права, що закріплює обов’язки суб’єкта:

а) уповноважуюча;

б) зобов’язуюча;

в) забороняюча.

 

67. Конституція, що змінюється, доповнюється з дотриманням ускладненої процедури:

а) жорсткі;

б) гнучкі;

в) народні;

г) даровані.

 

68. Умовами втрати громадянства України є:

а) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянства іншої держави;

б) якщо особа набула громадянства України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;

в) якщо іноземець набув громадянства України і не подав у порядку передбаченому законом документ про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від нього;

г) всі вище зазначені.

 

69. Мажоритарна виборча система, при якій перемогу здобуває той кандидат, який одержав більшість голосів ніж усі інші кандидати, навіть якщо це менше ніж 50% голосів виборців:

а) мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості;

б) мажоритарна виборча система абсолютної більшості ;

в) мажоритарна виборча система відносної більшості.

 

70. Чи має АРК власну Конституцію:

а) так;

б) ні.

 

71. Територіальна однини ця створена для проведення виборів – це:

а) виборчий округ;

б) виборча дільниця;

в) виборча комісія.

 

 

72. Конституції, що даровані монархом або надані колонії метрополією:

а) народні;

б) даровані;

в) постійні;

г) тимчасові.

 

73. До органів, які вирішують питання пов’язані з громадянством належать:

а) Президент України;

б) Комісія з питань громадянства при Президентові України;

в) Міністерство внутрішніх справ;

г) всі вище перераховані.

 74. Мажоритарна виборча система, при якій перемогу на виборах здобуває кандидат, який набрав 50%+1 голос тих громадян, які взяли участь у виборах:

а) мажоритарна система відносної більшості;

б) мажоритарна система кваліфікованої більшості;

в) мажоритарна система абсолютної більшості.

 

75. Які існують способи висування кандидатів на виборні посади:

а) самовисування;

б) висування політичними партіями, блоками або іншими громадськими об’єднаннями;

в) висування групами виборців;

г) всі вище зазначені.

 

76. Які є обов’язки громадян:

а) захист Вітчизни;

б)не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки;

в) сплачувати податки;

г) неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

д) всі вище зазначені.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...