Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов’язки продавця та покупця при застосуванні базисної умови поставки EXWПоказник Обов'язки продавця Обов'язки покупця
Представлення товарів відповідно до договору/Сплата ціни Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, рахунок-фактуру або еквівалентне електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу. Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі продажу ціну товару.
Ліцензії, дозволи та інші формальності Продавець зобов'язаний на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик, зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару. Покупець зобов'язаний на свій ризик і за свій рахунок одержати необхідні експортно-імпортні ліцензії або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності, необхідні для вивозу і ввозу товару, а також, при необхідності, його транзиту через треті країни .
Договори перевезення і страхування Договір перевезення і договір страхування - немає зобов'язань. Договір перевезення і договір страхування - немає зобов'язань.
Поставка/Прийняття поставки Продавець зобов'язаний в обумовлену дату або в межах обумовленого терміну надати невідвантажений в транспортний засіб товар у розпорядження покупця в названому в договорі місці поставки. При відсутності в договорі таких вказівок, продавець зобов'язаний здійснити поставку в звичайні для постачання аналогічних товарів місце і терміни. Якщо сторони не узгодили конкретної точки в межах названого місця поставки, і наявні декілька, то продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт у місці поставки. Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару як тільки товар наданий у його розпорядження.
Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його постачання. Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту, коли товар йому поставлений, з погодженої дати чи погодженого терміну для прийняття постачання, які виникають при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.
Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його постачання. Покупець зобов'язаний: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту поставки товару в його, нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок, або невиконання їм обов'язку прийняти товар після того, як той був наданий в його розпорядження, або він не дав належне повідомлення у відповідності. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору. - Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підлягають сплаті при експорті. Покупець зобов'язаний відшкодувати усі витрати і збори, понесені продавцем при наданні допомоги.
Повідомлення покупцю/Повідомлення продавцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім чином про дату і місце, коли і де товар буде наданий у його розпорядження. Якщо покупець вправі визначити протягом погодженого періоду та / або місце прийняття поставки, то він зобов'язаний надати продавцю необхідне повідомлення щодо них.
Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Немає зобов'янь. Покупець зобов'язаний надати продавцю належні докази прийняття поставки.
Перевірка - упаковка – маркування/Огляд товару Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідними для надання товару в розпорядження покупця. Продавець зобов'язаний за свій рахунок оплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином. Покупець зобов'язаний нести, якщо не обумовлено інше, витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару до відвантаження товару, включаючи витрати на огляд, необхідний владою країни експорту.
Інші обов'язки   Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, видаваних чи використовуваних у країні поставки та / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для експорту та / або імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування. Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання допомоги покупцю.

 Порівняю дві найголовніші базисні умови поставки: EXW (Ex Works, буквально – «від заводу») і DDP («доставлено, мито сплачене»).

За системою EXW покупець, отримавши від заводу або зі складу виробника товар, несе всі подальші витрати і ризики. При цьому обов’язки щодо виконання всіх митних формальностей також покладаються на покупця. За цією системою зобов’язання продавця (заводу) є мінімальними. Товар продано, а далі – клопіт покупця.

За системою DDP максимальні зобов’язання має не покупець, а продавець. Він повинен доставити товар до узгодженого із покупцем пункту на території України, і при цьому бере на себе всі ризики і витрати по доставці, включаючи розмитнення, сплату необхідних податків, мита, зборів і тому подібне. В цьому випадку зобов’язання покупця при доставці на умовах DDP є мінімальними.

Даний порівняльний аналіз витрат по поставці товару за базовими умовами поставки EХW і DDP є дуже стислим, і не враховує збитків, яких при EХW перевізник також зазнає, наприклад, через вимушене тимчасове «замороження» своїх значних обігових коштів, ускладнення лізингових схем тощо. Отже, при постачанні на умовах EХW у виробників жорстка конкуренція, а по DDP – у покупців.

В нашому випадку здійснюється непряма експортна зовнішньоекономічна операція.

Зовнішньоекономічні операція – це комплекс дій контрагентів різної державної належності щодо підготовки, укладення і виконання міжнародної, торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру. Її об’єктами є матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у вигляді знань, досвіду, технології.

Експортні операції передбачають продаж і вивезення товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту.

Непрямий, або посередницький (agency), метод - передбачає купівлю та продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі укладання спеціального договору - агентської, комісійної або іншої угоди з торговим посередником, в якій передбачається виконання останнім певних обов'язків, пов'язаних з реалізацією товару продавця, за агентську, комісійну або іншу винагороду.

Посередниками можуть бути брокери, дилери, комісіонери, оптові покупці, промислові та торгові агенти. Їхні функції полягають у пошуку іноземних партнерів, підготовці документації і оформленні угод, кредитно-фінансовому обслуговуванні і страхуванні товарів, післяпродажному обслуговуванні, рекламуванні товарів тощо.

Організація зовнішньоекономічних операцій (ЗЕО) є складним процесом, який вимагає здійснення ряду заході в як усередині, так і поза підприємством у зовнішньому середовищі.

Основними етапами здійснення ЗЕО є:

1. Підготовка ЗЕО.

1.1. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку.

Перша стадія першого етапу здійснення ЗЕО - маркетингове дослідження - передбачає вивчення комплексу характеристик та даних, які визначають властивості світового ринку або ринків окремих географічних регіонів чи певних країн, а саме:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...