Главная Обратная связь

Дисциплины:


Роздрібні торгові мережіОператори ринку оптових закупівель

Мережі закладів громадського харчування

Плановий обсяг продажу – 2,7 т товару за рік, що дозволяє отримати – 378 тис. грн з ПДВ;

 

Визначення споживачів товару

Сегментува́ння ри́нку — розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей в їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку. Сегментування – це поділ усього ринку на окремі частини (сегменти), кожен з яких охоплює більш або менш однорідні групи потенційних покупців з приблизно однаковими споживчими перевагами і стереотипом поведінки

Сегментація ринку являє розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. В основу сегментації було покладено дві характеристики: за географічним принципом та соціально-економічним. Це дає змогу врахувати особливості внутрішнього ринку, оцінювати чисельність населення, особливості транспортної мережі району, структури промисловості району, ступінь насиченості ринку в даному регіоні та динаміку його розвитку, а також кліматичні особливості. Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма застосовує таку стратегію охоплення ринку: цільовий маркетинг. Цільовий маркетинг орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів через спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на задоволення потреб саме цього сегмента. Отже, цільовими сегментами ринку для збуту продукції господарства будуть:

Роздрібні торгові мережі

Оператори ринку оптових закупівель

Мережі закладів громадського харчування

Власне споживання — частина продукції, що направляється в переробку власних переробних підприємств чи потужностей.

Цільовий маркетинг — вид маркетингу, що спрямований на пріоритетний сегмент ринку з метою його обслуговування та розробка комплексу маркетингу для споживачів, що входять в обраний цільовий ринок.

Цільовий маркетинг даного товару вимагає проведення трьох основних заходів: (рис. 1)

Рис. 1. Цільовий маркетинг для товару оселедець

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...