Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розробка маркетингової стратегіїСтратегія маркетингу – це втілення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень по вибору та агрегуванню засобів (інструментів) організації та здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ділової активності.Під поняттям стратегія маркетингу ми розуміємо детальний всебічний план досягнення маркетингових цілей .

Комплекс маркетингу містить чотири основні напрямки: товар, ціна, розподіл та комунікації (рис.1.1).

Комплекс маркетингу
Товар   Властивості Параметри Асортимент Сервіс Упаковка Гарантії Марочна назва  
Ціна   Знижки Націнки Термін виплат Умови кредитування
Розподіл   Канали збуту Транспортування Складські запаси Строки поставки
Комунікація   Реклама Стимулювання збуту Зв’язки з громадськістю Персональний продаж  

 

 


Рис.1.1 Комплекс маркетингу

В залежності від масштабу поставлених завдань, в ТОВ «Айзберг» формулюють наступні цілі:

· короткострокову мету – на 1 рік;

· середньострокову мету – на 2- 3 роки;

Довгострокову мету – на 3,5 -5 років.

Короткострокові цілі.

Збільшення річного обсягу продажів рибної продукції(оселедця) в м. Дніпропетровськ на 10%.

Вихід на неосвоєні ринки країн регіонів України.

Завдання.

Збільшити за рік долю продукції ТзОВ «Айзберг» на ринку рибної продукції Дніпропетровської області на 5 % за рахунок розширення існуючої дилерської мережі.

Провести протягом року маркетингові дослідження в містах Дніпропетровськ та Кіровоград, визначити потреби клієнтів і кінцевих споживачів.

Збільшити протягом року на 15%-20% обсяг продажу основного виду продукції - оселедця

Середньострокові цілі.

Забезпечення стійкої довгострокової конкурентної позиції на ринку рибної продукції Дніпропетровської області.

Стабільне збільшення прибутку в середньому на 5-7% в рік за рахунок збільшення ринкової долі ТзОВ «Айзберг» і обсягу продажів продукції підприємства на ринках регіонів країни.

Значне поліпшення споживчих властивостей продукції через впровадження на підприємстві міжнародних стандартів якості.

Завдання.

Провести маркетингові дослідження за визначенням дефіциту поліграфічної продукції, з врахуванням результатів досліджень.

Розробити ефективнішу рекламну концепцію, направлену на конкретні групи споживачів.

Провести маркетингові дослідження ринків країн СНД, виявити потреби в рибній продукції даних ринків, знайти оптимальні варіанти каналів руху товару.Довгострокові цілі.

Вийти в лідери вітчизняних підприємств-виробників рибної продукції(оселедця).

2. Добитися стійких конкурентних переваг на ринках рибної продукції(оселедця)

Забезпечити ТзОВ «Айзберг» стійке щорічне зростання прибутку.

Формування каналів збуту

Канали розподілу (збуту) — це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...