Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5: Типологія особистості злочинцяСемінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Відмінні психологічні риси особистості злочинця.

2.Психологічна характеристика розкрадачів майна.

3. Психологічна характеристика вбивць, злодіїв, гвалтівників.

4. Злочини по необережності.

Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти, що причиною злочинної поведінки не можуть бути сприятливі або провокуючі конкретні ситуації, вони здатні виконати лише роль умов. Причиною такої поведінки завжди виступає особистість, точніше її відмінні риси. Так, для всіх злочинців характерні - незадоволеність, не комфортність. Їм властиве інше, чим у законослухняних громадян, відношення до суспільних цінностей, вони вирішують виникаючі перед ними життєві завдання іншими способами. У них ослаблені емоційність у відношенні до навколишніх, звужене коло стимулів, що мають значення для інших осіб. Украй перекручене уявлення про суспільство. Проектуючи на навколишнє свої почуття й спонукання, злочинці вважають себе незрозумілими, відчуженими й думають, що навколишні вороже настроєні стосовно них. Злочинців відрізняє досить чітко виражена тенденція до ризику, сильним відчуттям, прагнення до реалізації своїх потреб, будь-що-будь. Вони імпульсивні, агресивні, погано контрольовані, не здатні витягати користь зі свого негативного досвіду, не почувають страху перед можливим покаранням. Злочинці зневажають прийнятими в соціальному оточенні морально-етичними, правовими нормами, звичаями й установленими правилами. Завищена самооцінка викликає в них почуття несправедливості.

Література:

1.Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическаяпсихология: [ Текст ] / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская / Учебник. – Харьков, 2002. – 623с.

15. Бедь В.В. Юридична психологія: [ Текст ] / В.В. Бедь / Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 376 с.

16. Васильєв В.Л. Юридическая психология: [ Текст ] / Васильєв В.Л. / – 3-е изд. – СПб., 2000. – 448 с.

17. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: [ Текст ] / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько / Підручник.- К., 2013. – 352 с.

18. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: [ Текст ] / В.С. Медведєв / Підручник. – К., 2004.

19. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология: [ Текст ] / А.М. Столяренко / Учебноепособие. – М., 2001.

20. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология [ Текст ] / Ю.В. Чуфаровский / - М., 1997.

21. Юридична психологія. [ Текст ] / [ За ред. Є.М. Моісеєва та Л.І. Казміренко ] / Підручник.- К., 2007.

 

Теми рефератів:

1. Психологічні наслідки скоєного злочину.

2. Психологічні особливості злочинців професіоналів та рецидивістів. 

Тема 6: Психологічні особливості злочинних груп

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Поняття злочинна група та її кваліфікаційні ознаки.

2. Закономiрностi формування i розвитку злочинних груп.

3. Характеристика злочинних груп неповнолітніх та молоді.

4. Характеристика злочинних груп, що вчиняють насильницькі злочини.

Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти: психологічну характеристику злочинної групи, сутність та психологічні особливості різновидів злочинних груп, психологічну специфіку злочинних груп неповнолітніх.

Студенти повинні знати квалiфiкацiйнi ознаки злочинної групи: 1) мала неформальна група, тобто нечисленна за складом спiльнiсть людей, стосунки у якiй нормативно, офiцiйно не регулюються, пiдтримується безпосереднiй особистий контакт мiж учасниками; 2) об’єднання учасникiв вiдбувається завдяки спiльнiй злочиннiй дiяльностi; 3) взаємодiя учасників групи певним чином органiзована (вiд ситуативних груп, де груповi структури ледве визначенi, до органiзованих, де iснують функцiональнi i психологiчнi взаємозв’язки); 4) група є єдиним особливим суб’єктом злочинної дiяльностi, тобто кожен учасник надає свiй внесок вiдповiдно до координацiї i розподiлу ролей — з одного боку, до кожного пред’являються певнi вимоги — з iншого.

При опрацюванні теми студенти повинні приділити особливу увагу психологічній характеристиці видам злочинних груп: злочиннi групи неповнолiтнiх i молодi; злочиннi групи рецидивiстiв та ранiш засуджених; злочиннi групи розкрадачiв державної та приватної власност; злочиннi групи, що вчинюють пограбування та розбiйнi напади із метою заволодiння державною та приватною власністю; злочиннi групи, що вчиняють насильницькi злочини.

Студенти повинні вивчити ключові поняття: злочинна група, лідер злочинної групи, відповідальні виконавці, виконавці, «опозиціонери», злочиннi групи неповнолiтнiх i молодi, злочиннi групи рецидивiстiв та ранiш засуджених, злочиннi групи, що вчиняють насильницькi злочини.

Література:

1.Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическаяпсихология: [ Текст ] / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская / Учебник. – Харьков, 2002. – 623с.

22. Бедь В.В. Юридична психологія: [ Текст ] / В.В. Бедь / Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 376 с.

23. Васильєв В.Л. Юридическая психология: [ Текст ] / Васильєв В.Л. / – 3-е изд. – СПб., 2000. – 448 с.

24. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: [ Текст ] / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько / Підручник.- К., 2013. – 352 с.

25. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: [ Текст ] / В.С. Медведєв / Підручник. – К., 2004.

26. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология: [ Текст ] / А.М. Столяренко / Учебноепособие. – М., 2001.

27. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология [ Текст ] / Ю.В. Чуфаровский / - М., 1997.

28. Юридична психологія. [ Текст ] / [ За ред. Є.М. Моісеєва та Л.І. Казміренко ] / Підручник.- К., 2007.

 

Теми рефератів:

1. «Характеристика роз’єднання та переорієнтації злочинних груп».

2. «Характеристика злочинних груп, що вчиняють пограбування та розбійні напади з метою заволодіння державною та приватною власністю».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...