Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання: Створення web-сайтуМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

Для студентів напряму 6.010104

Професійне освіта. Комп’ютерні технології

В управлінні та навчанні» денної форми навчання

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2013


УДК 72:004.72 (07)

ББК 85.11 Я7

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів напряму 6.010104 «Професійне освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» денної форми навчання / Н.А. Олексів. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 80 с.

 

 

Приведено завдання до виконання індивідуальної роботи та подано рекомендації для їх оформлення.

 

 

Укладач: Н.А. Олексів

 

 

Рецензент: Р.Г. Редько

 

Відповідальний за випуск: О.О. Герасимчук

 

Затверджено науково-методичною радою Луцького НТУ, протокол №

від 2013р.

 

 

Затверджено науково-методичною радою факультету КНІТ, протокол №

від 2013р.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри КТПН, протокол №

від 2013р.

 

© Н.А. Олексів, 2013


Зміст

Анотація дисципліни ………………………………………………………..
Індивідуальне завдання: створення веб-сайту …………………………….
Практичне завдання № 1 ……………………………………….........
Практичне завдання № 2 ……………………………………….........
Практичне завдання № 3 ……………………………………….........
Практичне завдання № 4 ……………………………………….........
Практичне завдання № 5 ……………………………………….........
Список рекомендованої літератури ……………………………………….

 

 


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ»Мета дисципліни – ознайомлення студентів з сучасними Інтернет-технологіями, з новими стандартами і методами обробки й представлення інформації у веб-просторі; формування у майбутніх фахівців студентам знань, вмінь і навичок зі створення веб-сайтів; формування знань, вмінь та навичок, необхідних для створення веб-сайтів; розвиток творчого мислення та самостійності при вирішенні практичних задач; становлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців в галузі Інтернет-технологій.Завдання вивчення дисципліни – засвоєння студентами прийомів і навиків програмування, опису і розмітки веб-сторінок за допомогою HTML, СSS; ознайомлення з принципами роботи програм типу WYSIWYG; отримання навичок макетування, оптимізації та просування веб-сайтів; вивчення основних правил колористики та естетики при створені веб-сайтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:- основні компоненти мови HTML;

- структуру розмітки HTML-документів;

- принципи та методи розробки веб-сайтів;

- інструментальні засоби для розробки веб-сайтів;

- правила макетування та верстки у веб-дизайні;

- структуру статичних та динамічних видань;

- правила запису HTML та CSS коду;

- види та типи веб-анімації, веб-графіки;

- види та типи інтерактивних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- розробляти сайт та розміщати його в WWW;

- застосовувати програми по обробці мультимедіа;

- працювати з розміткою HTML та стилями CSS;

- застосовувати різноманіття та можливості представлення анімаційних та графічних елементів на власних веб-сайтах.


Індивідуальне завдання: Створення web-сайту

Мета: Познайомитися з загальними правилами побудови web-сайтів. Отримати навички роботи з мовою розмітки гіпертекстових сторінок HTML та програмами для створення графічних елементів web-сайтів. Реалізувати власний творчий потенціал шляхом розробки сайту.

Завдання:Створити сайт, використовуючи засоби HTML і CSS, на тему, згідно свого номеру варіанту, заповнити сторінки інформацією та додати до них мультимедіа об’єкти на задану тематику, розроблений сайт розмістити в мережі Інтернет.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...