Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перевірив Н.Ю.ГлушкоРозрахунок коефіцієнта

Технологічності приладу

Практичне заняття

Основи конструювання та технології виробництва радіоелектронної апаратури

Виконав Д.Д.Коцур

Перевірив Н.Ю.Глушко

1 Завдання для розрахунку: складальне креслення приладу, специфікація.

Умови розрахунку:

- тип виробу – електронний;

- тип виробництва – серійне виробництво.

2 Розрахунок

2.1 Заповнюємо таблицю початкових даних (таблиця 1) для розрахунку часткових показників технологічності.

 

Таблиця 1 – Початкові дані

Найменування початкових даних Умовне позначення Початкові дані
1 Число мікросхем НІМС  
2 Загальне число мікросхем та електрорадіоелементів (ЕРЕ) НІМСЕРЕ  
3 Число електрорадіоелементів (не враховуючи мікросхеми) НЕРЕ  
4 Число ЕРЕ, підготовка і монтаж яких здійснюється механізованим методом НМП ЕРЕ  
5 Число монтажних з¢єднань НМ  
6 Число монтажних з¢єднань, які здійснюються автоматизованим та механізованим методом НАМ  
7 Число операцій контролю та настройки, які здійснюються автоматизованим та механізованим методом НМКН  
8 Загальне число операцій контролю та настройки НКН  
9 Число типорозмірів ЕРЕ НТ ЕРЕ  
10 Число типорозмірів оригінальних ЕРЕ НО ЕРЕ  
11 Число деталей Д  
12 Число деталей, які отримані прогресивним методом формоутворення ДПР  

 

2.2 Визначаємо числове значення відносних часткових показників технологічності:

а) Коефіцієнт використання мікросхем:

 

КВ ІМС = (1)

 

б) Коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу:

 

КАМ = (2)

 

в) Коефіцієнт автоматизації та механізації підготовки ЕРЕ:

 

КМП ЕРЕ = (3)

 

г) Коефіцієнт автоматизації та механізації операцій контролю:

 

КМКН = (4)

 

д) Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ:

 

КП ЕРЕ = (5)

 

е) Коефіцієнт застосування ЕРЕ:

 

КЗ ЕРЕ = (6)

 

є) Коефіцієнт прогресивного формоутворення деталей:

 

КФ = (7)

 

Дані показники мають найбільший вплив на технологічність конструкції приладу. Склад показників, їх рангова послідовність за ваговою значущістю наведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2 – Значення відносних часткових показників технологічності

Показник технологічності Кі Значення показника Кі Коефіцієнт jі Добуток Кі×jі
КВ ІМС    
КМП ЕРЕ   0,75  
КМКН   0,5  
КП ЕРЕ   0,31  
КЗ ЕРЕ   0,18  
КФ   0,11  
Сума åjі å(Кі×jі)

 2.3 Визначаємо числове значення комплексного показника технологічності приладу. Він визначається на основі відносних часткових показників за формулою:

(8)

 

де Кі - величина числового показника;

jі - коефіцієнт вагової значущості показника.

2.4 Оцінюємо рівень технологічності конструкції, який згідно з ГОСТ 14.201-83 оцінюється по відношенню досягнутого комплексного показника К до нормативного КН=0,5, це відношення має задовольняти умову:

> 1

 

В результаті розрахунку технологічності можна зробити висновок, що розроблений прилад є технологічним. Рівень технологічності конструкції відповідає …, що на …% більше від нормативного.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...