Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклад розрахунку коефіцієнта технологічності приладу1 Завдання для розрахунку: складальне креслення приладу, специфікація.

Умови розрахунку:

а) тип виробів – електронні;

б) тип виробництва – серійне виробництво.

2 Розрахунок коефіцієнтів технологічності конструкції

2.1 Заповнюємо таблицю початкових даних (таблиця 1) для розрахунку часткових показників технологічності.

 

Таблиця 1 – Початкові дані

Найменування початкових даних Умовне позначення Початкові дані
Число мікросхем Німс
Загальне число мікросхем та електрорадіоелементів (ЕРЕ) Німсере
Число монтажних з¢єднань Нм
Число монтажних з¢єднань, які здійснюються автоматизованим та механізованим методом Нам
Загальне число електрорадіоелементів Нере
Число ЕРЕ, підготовка і монтаж яких здійснюється механізованим методом Нмп ере
Число операцій контролю та настройки, які здійснюються автоматизованим та механізованим методом Нмкн
Загальне число операцій контролю та настройки Нк.н.
Число типорозмірів ЕРЕ Нт. ере
Число типорозмірів оригінальних ЕРЕ Н о. ере
Число деталей Д
Число деталей, які отримані прогресивним методом формоутворення Дпр

 

2.2 Визначаємо числове значення відносних часткових показників технологічності:

а) коефіцієнт використання мікросхем:

 

КВІМС = = 1/24 = 0,041 (1)

 

б) коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу:

 

КАМ = = 18/23 = 0,835 (2)

 

в) коефіцієнт автоматизації та механізації підготовки ЕРЕ:

 

КМПЕРЕ = = 55/47 = 0,81 (3)

 

г) коефіцієнт автоматизації та механізації операцій контролю:

 

КМКН = = 2/3= 0,8 (4)

 

д) коефіцієнт повторюваності ЕРЕ:

 

КПЕРЕ = = 1 – (7/26) = 0,73 (5)

 

е) коефіцієнт застосування ЕРЕ:

 

КЗЕРЕ = = 1 – (14/0) = 1 (6)

 

ж) коефіцієнт прогресивного формоутворення деталей:

 

КФ = = 5/5 = 1 (7)

 

Дані показники мають найбільший вплив на технологічність конструкції приладів. Склад показників, їх рангова послідовність за ваговою значущістю наведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2 – Значення відносних часткових показників технологічності

Розрахункова формула Кі jі Кі×jі
КВІМС = 0,071 0,071
КАМ = 0,835 0,835
КМПЕРЕ = 0,81 0,75 0,608

Продовження таблиці 2КМКН = 0,8 0,5 0,4
КПЕРЕ = 0,73 0,31 0,226
КЗЕРЕ = 0,18 0,18
КФ = 0,11 0,11

 

 

2.3 Визначаємо числове значення комплексного показника технологічності приладу. Він визначається на основі відносних часткових показників за формулою:

, (8)

 

де Кі – величина числового показника;

φі – коефіцієнт вагової значущості показника.

К = 2,43/3,85 = 0,63

2.4 Оцінюємо рівень технологічності конструкції, який згідно з ГОСТ 14.201-83 оцінюється по відношенню досягнутого комплексного показника К до нормативного Кн, це відношення має задовольняти умову:

 

(9)

 

 

Умову виконано.

В результаті розрахунку можна зробити висновок, що розроблений прилад є технологічним. Рівень технологічності конструкції відповідає 0,63, що на 26% більше від нормативного.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...