Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкільна "гайденс"- служба(Шахтинська школа № 31, Російська Федерація)

Передісторія системи "гайденс" як техніки вивчення особис­тості школярів походить від традицій американської школи, де ще на початку XX ст. у великих містах були створені консультативні центри з вибору професії. У той період "гайденс" ототожнювався з професійною орієнтацією учнів і нею обмежувався. Розвиток психології, популярність вчення про психоаналіз і гештальт-психологічні методики, а також вплив теорії про пристосу­вання особистості до середовища розширили рамки "гайденс". Цю галузь почали розуміти як допомогу у вирішенні різноманітних проблем (емоційних, поведінкових, навчальних), з якими зіштов­хується особистість у пошуках свого місця в житті.

Мета програми - максимальне соціопсихолого-педагогічне сприяння особистості в процесах її ідентифікації і вдосконалення.

Завдання:

¨ адаптивні: допомогти учневі пізнати свої сильні і слабкі сторони, свої переваги й ліміти; зрозуміти, як сприймають його інші люди;

¨ комунікативні: навчити учня налагоджувати стосунки з іншими людьми і розуміти світ, у якому вони живуть; по­знайомити з природою поведінки людей, причинами роз­дратувань, способами контролю свого настрою; розкрити сутність соціального середовища, в якому особистості доводиться жити;

 

¨ когнітивно-креативна: допомогти учневі отримати максимум від шкільних знань, тобто озброїти методами навчальної і творчої роботи, допомогти вибрати програму додаткової освіти, відповідну до індивідуальних особливостей учня; надати посильну підтримку та допомогу у випадку, коли результати будуть незадовільними;

¨ мотиваційно-дослідницька: допомогти учневі визначити свої інтереси, нахили, здібності; навчити правильно їх використовувати в життєдіяльності.

Напрями

1. Навчальна орієнтація школярів:

¨ знайомство зі школою (що досить важливо в умовах інно­ваційної діяльності школи);

¨ надання учням широкої інформації про шкільні справи;

¨ вибір програми додаткової освіти;

¨ розвиток ефективних навичок навчання через рекламу­вання наукової організації праці школярів.

У рамках цього напряму консультанти проводять екскурсії по школі, зустрічі із старшокласниками, лекції з наукової організації праці.

2. Професійна орієнтація школярів:

¨ загальне ознайомлення з світом праці;

¨ знайомство із спеціальною інформацією про конкретні спеціальності і професії;

¨ діагностика з метою визначення професійної мотивації;

¨ вироблення ефективних навичок трудової діяльності школярів.

У рамках цього напряму консультанти проводять екскурсії по вузах, підприємствах міста, організовують зустрічі з викладачами вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Здійснюються діагностичні дослідження на предмет визначення професійних нахилів школярів.3. Керівництво особистістю школярів:

¨ вивчення особистісних якостей (інтереси і мотиви; ставлення до різноманітних сторін дійсності; здатність до соціальної адаптації);

 

 

¨ індивідуальне і групове консультування;

¨ проведення експериментальної роботи.

У рамках цього напряму використовуються тести, оціню­вальні шкали, техніка асоціацій, соціометричні методи. На ос­нові аналізу отриманої інформації організовуються індивіду­альні і групові консультації, покликані допомогти особистості відповідним чином поводити себе в оточуючому світі.

Ефективність "гайденс"- служби підтверджується тим, що після декількох років її реалізації на внутрішньошкільному контролі знаходиться 10 учнів із 500 школярів, що складає лише 2 %, а на контролі у міській інспекції з профілактики правопорушень неповнолітніми - жодного учня.

1.2. Проаналізуйте технологію профілактики вживання пси­хоактивных речовин дітьми молодшого шкільного віку.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...