Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програма первинної профілактикиВживання психоактивних речовин

Одним з найбільш тривожних відхилень у розвитку підлітків є залежна поведінка. Тому вкрай важливою та акту­альною є програма первинної профілактики наркоманії у підлітків та молоді.

Австралійська програма первинної профілактики вживання психоактивних речовин для дітей віком 6-8 років призначена для початкової школи та послідовно реалізує системний підхід до ан­тинаркотичного навчання молодших школярів, спираючись на концептуальну модель формування життєвих навичок (ФЖН).

Умови забезпечення ефективності антинаркотичного на­вчання за програмою формування життєвих навичок: 1) на­вчання повинно починатися з дошкільного чи молодшого шкільного віку, тобто до того, як будуть засвоєні загальноприй­няті традиції вживання тютюну та алкоголю; 2) навчання не може бути засноване лише на інформуванні дітей про небезпе­ку, яка пов'язана із зловживанням психоактивними речовина­ми, та їх залякуванні; 3) навчання має відповідати віковим психологічним особливостям дітей; 4) навчання ґрунтується на

 

 

життєвих цінностях, таких як самодисципліна, відповідальність, чесність, повага до людей; 5) методика навчання передбачає зосередження на дитині та включення в учбовий процес як партнерів батьків; 6) передбачається можливість оцінки ефек­тивності запроваджених програм.

Завдання програми первинної профілактики (ППП): 1) сприяти усвідомленню та засвоєнню дітьми загальнолюдсь­ких цінностей; 2) навчити дітей способам вирішення життє­вих проблем, подолання стресу та зняття напруги без вживан­ня психоактивних речовин; 3) інформувати дітей про психоемоційні, фізіологічні, соматичні та соціальні наслідки вживання психоактивних речовин; 4) формувати у дітей психосоціальні та психогігієнічні навички прийняття рішень, ефек­тивного спілкування, критичного мислення, опору негативно­му впливу однолітків, управління емоціями, в тому числі - у станах стресу; 5) підвести дітей до усвідомлення переваги відмови від вживання психоактивних речовин; 6) сформува­ти установку на ведення здорового способу життя; 7) підня­ти рівень самооцінки дітей.

Реалізація програми передбачає навчання дітей через їх активну взаємодію. Конкретні методи навчання: робота в малих групах, "мозковий штурм", групова дискусія. Інфор­мація, що повідомляється улюбленим педагогом, закріп­люється вдома у ході її обговорення з батьками. Дітям та­кож можна запропонувати видавати класний журнал чи газету, що присвячені здоровому способу життя, провести конкурс на кращий плакат, малюнок, рекламу. Корисно за­лучати до роботи старших дітей: вони можуть поділитися враженнями від роботи, що була виконана на рік раніше, показати свої малюнки та плакати, провести окремі занят­тя з молодшими дітьми.

Оцінка ефективності ППП здійснюється за допомогою опитувальника, що дозволяє проаналізувати ставлення дітей до психоактивних речовин.

Програма складається із шести тем, які розділені на 10 занять.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...