Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Організація роботи з підлітками1. Бесіди, лекції, консультації.

Тематика:

¨ Роль і місце здоров'я в житті дівчини.

¨ Психічне здоров'я дівчини. Прийоми і методи самопізнан­ня, самодіагностики, самовиховання.

¨ Профілактика шкідливих звичок та позбавлення від них.

¨ Методи фізичного оздоровлення організму дівчини.

¨ Проблеми статевого здоров'я дівчини. Підготовка до сімейного життя.

Слід залучати дівчат до дискусій, заохочувати їх до вислов­лювання своїх власних думок з приводу сучасного способу життя, здоров'я і морального самопочуття. Зміст інформації повинен впливати на почуття, викликати відповідні емоції.

2. Організація роботи гуртка ("університету").

Програма гуртка включає орієнтовні розділи:

1. Яка я? Якою буду? 2. Люстерко. 3. Естетика молодіжного одягу. 4. Голка-чарівниця. 5. Плетені барви. 6. Сама собі дизай­нер. 7. Господарочка. 8. Куховарочка. 9. Обереги. 10. Охорона

 

 

праці в домашніх умовах. 11. Домашні квіти. 12. Догляд за хворими. 13. Бережи здоров'я змолоду.

Мета програми полягає в тому, щоб забезпечити дівчат до­ступною і доцільною інформацією з проблем, які з'являються у них при переході з дитячого віку у дівочий, допомогти отри­мати знання та виробити вміння, необхідні у майбутньому до­рослому житті. Форма занять має якнайкраще відповідати змісту теми - від лекції і семінару до практичної або лабора­торної роботи, екскурсії, творчого конкурсу. Певну частку часу слід виділити для розважальних занять пізнавального змісту.

Реалізація програми розрахована на 2-3 роки, навчання учениць 7-8 або 8-9 класів.

Розділи, з яких складається програма, можуть бути викори­стані в будь-якій послідовності, залежно від умов організації гуртка. За цією програмою може бути організована робота у школі, позашкільних закладах різного типу, в тому числі у цен­трах соціальної адаптації молоді та за місцем проживання.

Під час реалізації програми бажано залучати дівчат-підлітків до різних видів діяльності, що сприятиме формуванню вмінь і навичок, необхідних для підтримки і зміцнення здоров'я, успі­шної кар'єри, щасливого сімейного життя. Слід здійснювати індивідуальний підхід, враховуючи рівень загального розвитку вихованок; їх здібностей до сприйняття, аналізу, усвідомлення інформації; ступінь біологічної зрілості; характер взаємин з хлопчиками; конкретні особливості дитячого колективу; особ­ливості взаємин у сім'ї, їх вплив на дівчинку.

3. Робота молодіжних об'єднань, прес-центрів, клубів за інтересами та ін.

Серед основних завдань, які вирішують клубні об'єднання дівчат-підлітків, - сприяння духовному та фізичному розвитку; надання психологічної, психотерапевтичної та соціальної підтримки; підготовка до сімейного життя; навчання безконфл­іктному міжособистісному спілкуванню; виховання негативно­го ставлення до різноманітних людських вад - куріння, вживан­ня алкоголю та наркотиків; формування валеологічної свідомості; естетичне виховання на кращих національних традиціях. 

 

Орієнтовні теми засідань клубу:

1. Бути красивою, але як? (про красу зовнішню і внутрішню).

2. Кожен - трохи художник (про вміння використовувати наявні "за" і "проти" у своїй статурі, рисах обличчя).

3. Спорт і здоров'я жінки.

4. Мистецтво макіяжу і зачіски.

5. Культура одягу.

6. Краса і здоров'я (поради дієтолога, ендокринолога, пси­хотерапевта).

7. Інтимний світ жінки (відверто про секс).

8. Зелений дивосвіт (розведення домашніх рослин, мистец­тво ікебани, флористика тощо).

9. Мистецтво господині (вміння приймати і розважати гос­тей, серверувати стіл, куховарити, створювати затишок у домі, теплу сімейну атмосферу).

Форми і методи засідань дівочого клубу різноманітні: лекції, бесіди, тренінги, рольові ігри, вечори, концерти та ін.

4. Організація свят, змагань, конкурсів (спортивні свята, День Валентина, День Матері, конкурси грацій "А нумо, дівча­та", показ моделей молодіжної моди та ін.).

5. Спільні заходи для дівчаток і хлопчиків:

Основні з них: години спілкування, диспути, зустрічі з відо­мими жінками та матерями учнів, бесіди, лекції, спортивні свя­та та змагання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...