Главная Обратная связь

Дисциплины:


Соціально-психологічний тренінг"Стратегії ефективного пошуку роботи"

Для безробітних громадян

Автор С.Левін

Мета тренінгу:сприяння у створенні ефективної стратегії пошуку роботи для учасників і отримання ними практичних навичок пошуку роботи.

Завдання тренінгу:

1. Адаптація учасників до нової соціальної ролі.

2. Мотивація і активний пошук роботи.

3. Створення стратегії пошуку роботи.

4. Тренування навичок активного пошуку роботи.

Тривалість: 30-32 год.

Заняття перше

Мета заняття: усвідомлення себе в ролі безробітного, адап­тація до неї.

Завдання:

♦ знайомство членів групи з тренінговою формою занять;

♦ з'ясування проблематики, пов'язаної з пошуком роботи, в учасників групи;

♦ встановлення робочих взаємин всередині групи;

♦ актуалізація емоційних станів, пов'язаних із становищем безробітного;

 

 

♦ формування в учасників групи впевненості у можливості вирішення проблеми.

Форми:

♦ ігрові вправи на зняття напруження, знайомство, забез­печення атмосфери працездатності і т.ін.;

♦ групові дискусії, призначені для зняття страхів виражен­ня власної думки в групі;

♦ вправи в малих групах;

♦ завдання, спрямовані на вивчення проблематики, пов'я­заної з пошуком роботи в даному регіоні; професійними інтересами учасників групи;

♦ завдання на актуалізацію минулого професійного досвіду;

♦ теоретичний матеріал про тренінги і психологічний стан безробітного.

Заняття друге

Мета заняття: пошук резервів для досягнення бажаних цілей працевлаштування.

Завдання:

♦ відреагування на агресивні почуття: "навіщо нас сюди зібрали?"; "робити їм нічого"; "все це дурниці" і т.ін.;

♦ формування позитивного ставлення до самого себе;

♦ формування вмінь адекватної оцінки і презентації свого професійного досвіду;

♦ формування вміння ставити перед собою цілі пошуку роботи, оцінювати їх і визначати пріоритети в досягненні поставлених цілей.

Форми:

♦ вправи, що дозволяють відрегульовувати агресію, знижу­ють напругу в міжособистісному спілкуванні;

♦ вправи, спрямовані на виявлення статусу членів групи;

♦ завдання, спрямовані на вивчення самого себе, актуаліза­цію своїх емоційних переживань, пов'язаних із станом безробітного, тобто на особистісне зростання;

♦ робота в групі без поділу на малі групи;

♦ вправи, спрямовані на формування позитивного зворот­ного зв'язку між всіма учасниками групи;

 

 

♦ вправи комунікативного плану, спрямовані на вміння структурувати інформацію.Заняття третє

Мета заняття: вивчення конкретних методів і методик пошуку роботи.

Завдання:

♦ переконати групу в тому, що під час пошуку роботи ре­зюме є необхідним так само, як і трудова книжка;

♦ навчання методам і прийомам складання і використання резюме;

♦ формування плану пошуку роботи з використанням ре­зюме;

♦ телефонні переговори з роботодавцем.

Форми:

♦ вправи на концентрацію уваги;

♦ теоретичний виклад матеріалу про пошуки роботи і скла­дання резюме;

♦ групові дискусії, покликані з'ясувати найбільш ефективні способи використання резюме;

♦ рольові ігри (наприклад "Телефонні переговори").

Заняття четверте

Мета заняття: засвоєння прийомів успішної поведінки під час співбесіди.

Завдання:

♦ формування комунікативних навичок, необхідних для успішного проходження співбесіди;

♦ зняття страхів перед співбесідою із роботодавцем;

♦ формування стратегії підготовки до співбесіди з робото­давцем;

♦ відпрацювання практичних навичок проходження співбе­сіди.

Форми:

♦ теоретичний виклад матеріалу про особливості проход­ження співбесіди з роботодавцем;

♦ рольові ігри;

♦ вправи на формування комунікативних навичок;

 

♦ вправи на формування зворотного зв'язку.

Заняття п'яте

Мета заняття: закріплення отриманих у ході попередніх занять навичок, узагальнення здійсненої роботи.

Завдання:

♦ формування зворотного зв'язку для учасників групи;

♦ закріплення найбільш ефективних способів поведінки;

♦ формування позитивної думки про перспективи працев­лаштування.

Форми:

♦ вправи на формування позитивного зворотного зв'язку;

♦ вправи на формування позитивного образу майбутнього;

♦ вправи на завершення роботи групи.

2. На основі "Пам'ятки роботодавцю" розробіть карту-схему роботи центрів зайнятості з роботодавцями.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...