Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Підбір персоналуГасло "Кадри вирішують все" не втратило своєї актуальності й сьогодні. Якісний підбір персоналу є однією з найбільш важ­ливих складових успіху діяльності підприємства, установи, організації та й провадження малого бізнесу. Вдало підібрана команда великого чи малого підприємства допомагає реалізу­вати найсміливіші плани та проекти й, навпаки, випадкові люди, прийняті на роботу навмання, можуть дуже швидко довести до краху навіть успішну фірму.

Для підвищення ефективності й оптимізації процесу підбо­ру претендентів на вільне робоче місце чи вакантну посаду рекомендуємо звернутися до центру зайнятості. Служба зайня­тості запропонує широкий спектр послуг з підбору потрібних працівників.

Для кожного керівника завжди є актуальним питання дієздатності трудового колективу. Хорошим керівником може вважатися лише той, хто зможе правильно підібрати команду колег, однодумців. Адже від їхнього вміння злагоджено працю­вати залежить ефективність роботи підприємства.

Сучасна ситуація обов'язково призведе до того, що бажаючих влаштуватися на роботу буде дуже багато. Щоб уникнути

 

 

помилок під час підбору персоналу, потрібно, перш за все, звер­нутися до спеціалістів центру зайнятості й, зокрема, до спеціалістів-профконсультантів.

За бажанням роботодавця надаються послуги з підбору пер­соналу, котрий відповідатиме визначеним професійним вимо­гам, буде здатний виконувати виробничі завдання на належно­му професійному рівні, якісно і вчасно. Якщо роботодавець відчуває нагальну чи перспективну потребу в працівниках на постійну чи тимчасову роботу - фахівці центру зайнятості до­поможуть розв'язати цю проблему.

Центри зайнятості володіють інформаційною автоматизова­ною базою даних висококваліфікованих працівників різного профілю. Сьогодні багато громадян звертаються до центрів зай­нятості за сприянням у працевлаштуванні. Завдяки цьому є змога провадити відбір з широкого кола претендентів. У випад­ку звернення до центру зайнятості роботодавцю в стислий термін будуть відібрані претенденти, котрі найбільше відпові­дають потрібним кваліфікаційним вимогам. За бажанням робо­тодавця центр зайнятості може провести конкурсний відбір серед претендентів на вільні робочі місця та вакантні посади або створить відповідні умови в приміщенні центру зайнятості для проведення такого відбору представником роботодавця.

Поряд з цим роботодавцю, у разі потреби й бажання, може бути надана можливість самостійно ознайомитися з інформац­ійною автоматизованою базою даних претендентів на заміщен­ня вільного робочого місця (вакансії). У разі відсутності по­трібних фахівців на території відповідного населеного пункту (міста, району) підбір персоналу може провадитись й серед претендентів, котрі проживають на іншій території.Серед форм співробітництва, що застосовуються службою зайнятості, є організація й проведення за участю представника роботодавця ярмарків вакансій (робочих місць), які відвідують сотні громадян, котрі шукають роботу. На базі навчальних зак­ладів проводяться Дні кар'єри, що дають змогу підібрати прац­івників з числа молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів. Таким чином, якщо роботодавець особисто чи через

 

 

свого представника бажає безпосередньо поспілкуватись з ве­ликою кількістю претендентів - запрошуємо до участі в таких заходах. Інформацію про їх проведення можна отримати у спеціалістів відділу (сектору) взаємодії з роботодавцями відпо­відного центру зайнятості.

Використовуючи психодіагностичні методики, спеціалісти центру зайнятості допоможуть отримати інформацію про пре­тендентів, котрі мають бажання стати до певної роботи. Про­вівши діагностичне обстеження, є змога виявити їх професійні, ділові та особисті якості з урахуванням конкретних вимог та побажань роботодавця.

Висновок та рекомендації щодо відповідності претендентів висунутим вимогам нададуть висококваліфіковані спеціалісти-профконсультанти на основі результатів психофізіологічного обстеження клієнтів з використанням сучасних діагностичних методик та за допомогою комп'ютерної техніки.

Таким чином, стає можливим розв'язання одразу двох проблем - підбір кваліфікованих, надійних спеціалістів та еконо­мія робочого часу роботодавця.

Будь-які питання стосовно підбору персоналу можна з'я­сувати у відділі (секторі) взаємодії з роботодавцями центрів зайнятості за місцем реєстрації підприємства, установи та організації, у відділі сприяння працевлаштуванню та надан­ня соціальних послуг роботодавцям обласного центру зайня­тості або у відділі профорієнтації та профнавчання відповід­ного центру зайнятості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...