Главная Обратная связь

Дисциплины:


II. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості для потреб ро­ботодавцівОдним із основних напрямів діяльності центрів зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації безробітних громадян.

Професійне навчання здійснюється відповідно до законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" з урахуванням світових стандартів та потреб ринку праці.

 

 

Професійне навчання фахівців з числа безробітних прово­диться службою зайнятості відповідно до потреб місцевого ринку праці загалом та з урахуванням конкретної потреби в персоналі певного підприємства, установи, організації чи фізич­ної особи, котра приймає на роботу найманого працівника. Відповідно до замовлення роботодавця на підставі угоди, за рахунок коштів Фонду, служба зайнятості організовує підготов­ку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян за спеціальностями, в яких є потреба у роботодавця.

Нині професійне навчання за сприяння служби зайнятості здійснюється майже за 300 професіями та спеціальностями. Пе­реважають робітничі професії, такі як перукар, секретар, слюсар з ремонту автомобілів, робітники будівельних професій тощо.

Перепідготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за такими напрямами: облік і аудит, фінанси та кредит, комп'ютерні системи обробки інформації та управління, маркетинг, менедж­мент організацій, менеджер малого бізнесу (підприємець) тощо.

Навчання здійснюється на базі навчальних закладів різно­го рівня акредитації.

До послуг роботодавцям пропонується і підвищення квалі­фікації безробітних за робітничими професіями та фахівців з вищою освітою - розширення та поглиблення раніше здобутих професійних знань, навичок, умінь за раніше набутою про­фесією (спеціальністю), оволодіння новою технікою чи техно­логією. Одним із різновидів підвищення кваліфікації є стажу­вання. Стажування має на меті засвоєння особою кращого вітчизняного чи закордонного досвіду, набуття практичних вмінь і навичок щодо виконання обов'язків та займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний. Стажування може здійснюватися не лише в навчальному закладі, а й безпосередньо на підприємстві, в установі, організації. Професійне навчан­ня безробітних за робітничими професіями організовується в навчальних закладах та підприємствах, у тому числі шляхом курсового чи індивідуального навчання.

Професійна підготовка безробітних за індивідуальними на­вчальними планами та навчальними програмами провадиться

 

 

відповідно до вимог державних стандартів безпосередньо на робочому місці у навчальному закладі чи підприємстві за робітничими професіями, у яких є потреба, та переважно за умо­ви працевлаштування.

Оплата за навчання та матеріальна допомога слухачам у період професійної підготовки здійснюється за рахунок коштів фонду.

Більш докладну інформацію з питань організації навчан­ня можна отримати у відділі (секторі) взаємодії з роботодав­цями або у відділі (секторі) профорієнтації та профнавчання відповідного центру зайнятості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...