Главная Обратная связь

Дисциплины:


IV. Тимчасова зайнятістьОдним із перспективних напрямів взаємовигідної співпраці державної служби зайнятості з підприємствами, установами та організаціями, передусім соціальної сфери, є організація тимча­сової зайнятості (сезонні та оплачувані громадські роботи).

Оплачувані громадські роботи - це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки, а саме:

¨ благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку і туризму;

¨ підсобні та ремонтні роботи на будівництві;

¨ виконання сільськогосподарських робіт і робіт на овочевих базах;

¨ виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

¨ догляд за особами похилого віку й інвалідами;

¨ збирання та заготівля лікарських рослин та ягід;

 

 

¨ інші доступні види трудової діяльності.

Місцеві державні адміністрації за участю державної служби зайнятості організовують громадські роботи на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності і за договора­ми - на інших підприємствах. Громадянам, які виявили бажан­ня взяти участь в оплачуваних громадських роботах, служба зайнятості видає направлення на підприємство, де укладається тимчасовий трудовий договір.

Фінансування оплачуваних громадських робіт проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Кошти Фонду можуть бути використані: на транспортні засоби для перевезення безробітних та оплату їх проїзду; на оплату проживання безробітних у гуртожитках; на оплату праці безробітних за певних умов.

Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти і використати державну підтримку!

Сезонні роботи організовують підприємства, установи, організації за сприяння державної служби зайнятості і місце­вих органів виконавчої влади для підвищення ефективності виробництва трудонедостатніх регіонів та прискорення їх еко­номічного розвитку.

Сезонними вважаються роботи, які через природні і кліма­тичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше як шість місяців.

Направлення робітників на сезонні роботи проводиться цен­трами зайнятості за прямими договорами з підприємствами, ус­тановами та організаціями усіх форм власності, які потребують додаткової робочої сили, і здійснюється на добровільних засадах.

Державною службою зайнятості на сезонні роботи направ­ляються громадяни, які звернулися до цієї служби за сприян­ням у працевлаштуванні. Переважне право на участь у сезон­них роботах мають громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні. При направленні на підприємство за­повнюється картка персонального обліку громадян, які зверну- 

 

лися до державної служби зайнятості за сприянням у працев­лаштуванні на сезонні роботи.

Центри зайнятості трудонедостатніх регіонів вивчають по­пит підприємств на сезонну робочу силу, умови оплати праці та побуту, домовляються з ними про можливість укладення договорів на проведення таких робіт та інформують обласні центри зайнятості за підпорядкуванням не пізніше ніж за два місяці до початку сезонних робіт. Узагальнена інформація опе­ративно доводиться до обласних центрів зайнятості трудонадлишкових регіонів і до підвідомчих районних центрів зайнятості.

Для оперативної організації сезонних робіт центри зайнятості трудонадлишкових регіонів ведуть облік громадян, які бажають взяти участь у сезонних роботах, враховуючи їх статевий, віковий та професійно-кваліфікаційний склад. Пропозиція робочої сили доводиться до відома центрів зайнятості трудонедостатніх регіонів.

Інформацію про організацію сезонних та оплачуваних гро­мадських робіт можна отримати у відділі (секторі) взаємодії з роботодавцями відповідного центру зайнятості або у відділі спри­яння працевлаштуванню та надання соціальних послуг робото­давцям обласного центру зайнятості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...