Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праціКартина, букет, декоративне дерево, брошка для одягу, прикраси для волосся.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Серветка, на яку насипають бісер для роботи; ножиці; нитки муліне різних кольорів; олівець, ручка, фломастери або ручки з кольоровими пастами; гумка; альбом; клей «Момент» або «ПВА»; дріт різного діаметру (для нанизування — тонкий, міцний, гнучкий; для стебла — діаметром до 2 мм; для великих квітів — алюмінієвий товстий); дріт трансформаторний (обмоточний); картон, тканина (шовкова, синтетична); голки, шпильки; круглогубці.

 

Матеріали

Бісер, рис, намистинки різного кольору й розміру.

 

Література

 

1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.В. Станкевич. — Львів: Світ, 1993.

2. Коберник О.М. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці. — Науковий світ, 2003.

3. Литвинець Е.М. Чарівні візерунки. — К., 1985.

4. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М. Ісупова [та ін.]. — 2-ге вид. — К.: Техніка, 1990.

5. Рукоділля в школі: Навч. посібник для 5–9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Авт.-упоряд. І.В. Воронецька. — К.: Поліграфкнига, 1998.

6. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. — М.: Мир, 1982.

7. Виноградова Е. Бисер для детей: Игрушки и украшения. — М.: Эксмо; СПб., 2005.

8. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. — К.: Будівельник, 1988.

9. Литвинец Э.Н. Забытое искусство (о бисере) // Сделай сам. — М.: Знание, 1992. — №2. — С. 3–12.

10. Сколотнева Е.И. Бисероплетение. — СПб.: ООО «Золотой век», 1999.

11. Шорис М. Техника плетения из бисера // Бурда. — 1997. — № 9.

ТЕХНОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО РІЗЬБЛЕННЯ ПО ДЕРЕВУ

(Автори В. Вудвуд, П. Гавука, В. Крутофіст, І. Фокшей)

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з різьбленням по дереву як одним з видів художньої обробки деревини, поширеним в Україні. У процесі вивчення модуля школярі ознайомляться з матеріалознавством, проектуванням і технологією оздоблення виробів різьбленням. Теоретичні й практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: добір об’єкта проектування, самостійний добір композиції, обґрунтування добору, планування різних видів робіт, удосконалення технологічного процесу, підвищення якості й продуктивності праці.

Для оздоблення виробів технікою різьблення використовують деревину твердих порід з відповідною текстурою і кольором. Виготовлення виробів цією технікою передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про декоративне оздоблення виробів
Проектування орнаментальної композиції для оздоблення виробу
Поетапність оздоблення виробів гуцульським художнім різьбленням
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про декоративне оздоблення виробів Історичні відомості про художню обробку деревини. Історія виникнення й розвитку місцевого народного промислу, його роль в економіці краю. Основи композиції та її види. Способи розмітки орнаментальних мотивів у різних варіантах, використання симетрії та контрасту елементів. Способи й прийоми виготовлення різців. Вимоги до якості леза та ручки. Правила безпечної праці й сані-тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця Називає вироби та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог; організовує робоче місце
  Проектування орнаментальної композиції для оздоблення виробу Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами з художнього різьблення по дереву. Створення банку ідей і пропозицій. Замальовка форми виробу. Створення ескізу власного виробу на основі традиційних форм виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Розроблення орнаментальної композиції для виробу. Складання композиції для проекту конкретного виробу. Застосування ескізних замальовок мотивів з різьблення по дереву. Виконання графічної роботи під час складання проекту орнаментальної композиції конкретного виробу. Застосування знань з креслення. Побудова й поділ кола. Побудова й поділ кутів. Спряження геометричних фігур. Закінчення роботи над орнаментальним проектом композиції конкретного виробу Складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інформації та виробів-аналогів; аналізує та систематизує інформацію; виконує ескіз форми виробу залежно від призначення; добирає елементи й мотиви з різьблення по дереву відповідно до форми виробу; дотримується правильного поєднання елементів і мотивів у складанні орнаменту; дотримується правил виконання графічної роботи з побудови орнаменту; здійснює остаточне оформлення проекту орнаментальної композиції виробу
  Поетапність оздоблення ви-робів гуцульським художнім різьбленням Заготовка необхідного матеріалу для виготовлення виробу. Обточування, стругання, довбання деревини. Виготовлення заготовки для виробу. Зачистка й шліфування заготовок для нанесення орнаментальної композиції. Нанесення орнаментальної композиції на заготовку виробу. Різьблення контурних ліній орнаментальної композиції на виробі. Затинання й відтинання ліній для вибірного орнаменту. Вибирання тла композиції. Декорування вибірного тла орнаментальної композиції виробу. Технічне виконання різьблення орнаменту скісним і фігурним різцями. Остаточне викінчення виробу. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу Добирає матеріал, інструменти, приладдя; здійснює різьблення контурних ліній орнаментальної композиції; добирає та оздоблює виріб; організовує робоче місце; дотримується санітар-но-гігієнічних вимог під час шліфування деревини; здійснює контроль якості виробу
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками; характеризує складові портфоліо; аналізує результати проектно-технологічної діяльності; захищає проект  

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...