Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Тарілка точена, рахва, куфрик, скринька, топірець, свічникТарілка точена, рахва, куфрик, скринька, топірець, свічник.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Прямі та скісні долота (стамески), вибірні, фігурні долота, дриль ручний, швайсики, кутник, шило, киянка.

 

Матеріали

Заготовки з твердих порід деревини (груші, явору, бука, горіха).

 

Література

 

1. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. — К., 1960.

2. Гушулей Й.М. Основи деревообробки: Навч. посібник. — К.: Освіта, 1996.

3. Данченко О.С. Народні майстри. — К., 1982.

4. Нельговський Ю.П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. / Ю.П. Нельговський, Д.В. Сте-повик, Л.Г. Членова. — К., 1976.

5. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Анд-ріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

6. Приймак Й.Д. Декорування виробів із дерева: Навч. посібник. — Косів: Писаний Камінь, 2001.

7. Свид С.П. Художні техніки / С.П. Свид, І.В. Проців. — К., 1976.

8. Селівачов М.Р. Народне мистецтво й сучасність. — К., 1980.

9. Соломченко О.Г. Сучасні художні промисли Прикарпаття. — К., 1979.

10. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л., 1995.

11. Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і давньоруської народності: І ст. до н.е. – середина ХІІІ ст. н.е. — К., 1983.

12. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво. — К., 1979.

13. Шумера С.С. Технологія і виготовлення художніх меблів: Підручник. — К., 1994.

14. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. — М.: Культура и традиции, 2000.

15. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. — М.: Советский художник, 1980.

16. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М., 1986.

17. Матвеева Т.М. Мозаика и резьба по дереву. — М., 1986.

18. Основы декоративного искусства в школе / Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. — М., 1981.

19. Прекрасное своими руками / Сост. С.С. Газарян. — М., 1986.

 

ОСНОВИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

(Автори М. Ориняк, Р. Семчук)

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з умовами зростання, розвитку й будовою лісу; з використанням продукції лісівництва в народному господарстві; із заходами відновлення лісових насаджень, збереження самосіву; з роллю та місцем лісу в навколишньому середовищі.

Як результат роботи над змістом модуля, учні мають ви-конати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам. 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Вступ. Значення лісу для народного господарства. Значення галузі лісового господарства. Професії лісового господарства
Ліс і його середовище. Зростання, розвиток і будова лісу. Лісовідновлення та лісорозведення
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

 

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Вступ Лісове господарство як галузь народногосподарського комплексу. Лісовий фонд України, регіону. Стан і перспективи розвитку галузі. Відповідальність за порушення закону про охорону лісу. Професії лісового господарства Обґрунтовує значення лісового господарства як галузі народногосподарського комплексу; аналізує стан і перспективи розвитку галузі; формує відповідальність за порушення закону про охорону лісу; називає професії лісового господарства
    Ліс і його середовище. Зростання, розвиток і будова лісу. Лісовідновлення та лісорозведення Загальні поняття про ліс та його компоненти. Єдність лісу й навколишнього середовища. Водоохоронне, ґрунтозахисне, водорегулююче, кліматичне та санітарно-гігієнічне значення лісу. Розподіл дерев у лісі за зростанням і розвитком. Штучні, природні, прості й складні лісостани та їхні особливості. Поняття про ріст і розвиток деревних рослин. Чинники, що на них впливають. Основні вікові періоди й етапи розвитку лісу. Рослинні елементи лісу (деревостан, підлісок, підріст, трав’яний покрив). Заходи, що сприяють природному відновленню лісу. Зберігання самосіву й догляд за ним. Лісорозведення Розрізняє і називає основні компоненти лісу; обґрунтовує питання єдності лісу й навколишнього середовища; здійснює аналіз розподілу дерев у лісі за зростанням і розвитком; ознайомлюється з поняттям штучних, природних, складних і простих лісостанів; визначає умови розвитку й зростання лісу, рослинні елементи лісу; чинники, що впливають на зростання і розвиток лісу; ознайомлюється з визначеннями понять «деревостан», «підлісок», «підріст», «трав’яний покрив»; визначає заходи, які сприяють природному відновленню лісу; здійснює комплекс заходів для якісного зберігання самосіву, догляду за ним; розробляє технологію вирощування посадкового матеріалу
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності(щодо лісовідновлення) Здійснює аналіз результатів, підсумовує роботу

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...