Главная Обратная связь

Дисциплины:


Керівництво практикою від підприємства - бази практикиКерівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється директором, завідувачем виробництва та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

 

До обов 'язків керівників практики від підприємства входить:

- ознайомлення з програмою практики студентів;

- організація та проведення в перший день практики інструктажу з техніки безпеки, санітарному мінімуму;

- проведення вступної бесіди та екскурсії по підприємству;

- ознайомлення студентів з історією підприємства, перспективами його розвитку, асортиментом продукції, яка виробляється на підприємстві, досягненнями використання нової техніки та сучасних технологій, розміщенням та особливостями роботи цехів та закладу ресторанного господарства;

- безпосереднє керівництво практикою відповідно до програми практики;

- контроль виконання програми практики та індивідуальних завдань;

- допомога у зборі усіх необхідних даних про підприємство, у т.ч. нормативно- технічної документації;

- залучення студентів до активної участі в поточній роботі у структурах підприємства;

- складання відгуку виробничої характеристики на студента.

 

До обов'язків студентів при проходженні практики входить:

 

- до початку практики пройти медичний огляд і оформити санітарну книжку;

- одержати від керівника практики технікуму всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення та своєчасно приступити до роботи;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

- вивчати та суворо дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- виконувати завдання, які передбачені програмою практики;

- нести відповідальність за виконану роботу та її результати;

- своєчасно оформляти щоденник практики, написати та у встановлений термін захистити звіт з практики.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Програма технологічної практики передбачає послідовне знайомство з підприємством, вивчення і аналіз систем постачання сировиною, технологією виготовлення страв і виробів та технологією обслуговування на підприємстві харчування.

 

Таблиця 1 - Приблизний календарний план проходження практики

№ пор. Зміст роботи Кількість робочих днів
1. Оформлення на практику та знайомство з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки та санітарного мінімуму
2. Ознайомлення з організацією роботи складського та тарного господарства підприємства
3. Ознайомлення з організацією технологічного процесу в заготівельних цехах.
4. Ознайомлення з організацією технологічного процесу в доготівельних цехах, з них:
4.1. - холодний цех
4.2. - гарячий цех
5. Ознайомлення з організацією технологічного процесу в борошняному та кондитерському цехах
6. Ознайомлення з організацією обслуговування споживачів в закладі ресторанного господарства
7. Виконання індивідуального завдання
8. Оформлення звіту
Захист звіту Протягом трьох днів після закінчення практики
  ВСЬОГО 30 (5 тижнів)

 sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...