Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тематика індивідуальних навчально-дослідних робіт з дисципліни«Основи інформатики та обчислювальної техніки»

Тема Група Прізвище та ініціали Підпис
Правові методи боротьби із сучасною комп’ютерною злочинністю      
Роль сучасних інформаційних технологій і систем у проведенні фахових досліджень правознавців      
Правовий захист сучасних інформаційних технологій і систем.      
Програмно-технічні засоби захисту конфіденційної інформації      
Персональні мережі й технологія Bluetooth      
Передача, перетворення, зберігання і використання інформації в техніці      
Проблеми інформаційної безпеки в науково-технологічній сфері      
Інтернет і міжнародні молодіжні рухи      
Операційні системи сімейства UNIX      
Інформаційне забезпечення національних інтересів у міжнародному інформаційному просторі      
Мова як спосіб представлення інформації, двійкова форма представлення інформації, її особливості і переваги      
Патентознавство комп’ютерних технологій      
Правова охорона аудіовізуальних та музичних творів в Інтернеті як об’єктів інтелектуальної власності      
Проблеми оподаткування реклами в Інтернеті як об’єктів інтелектуальної власності      
Правові аспекти реєстрації цифрових творів      
Історія виникнення поліграфа і його використання в Україні      
Проблема розповсюдження контрафактного контенту в розподілених файлообмінних мережах      
Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях та її нормативно-правове забезпечення      
Правові методи регулювання електронного документообігу в міжнародній практиці      
Сучасні спеціалізовані комп’ютерні програми для роботи юристів України      
Правові методи боротьби із комп’ютерним піратством в Україні та світі      
Порівняльна характеристика сучасних Internet-браузерів      
Інтернет як засіб електронної комерції      
Телекомунікаційні мережі різного типу, їх призначення і можливості      
Порівняльна характеристика функціональних можливостей сучасних електронних бібліотек      
Порівняльна характеристика пошукових систем (на прикладі Яндекс і Google)      
Порівняльна характеристика програмних засобів для віддаленого адміністрування      
Організація ІР-телефонії на основі програм-месенджерів      
Інформатика в житті суспільства      
Інформаційний обмін і міжнародні програми протидії тероризму та екстремізму      
Проблеми глобальної безпеки в сучасному інформаційному суспільстві      
Діяльність ЮНЕСКО в галузі міжнародного інформаційного права      
Сканери і програмне забезпечення розпізнавання символів      
Он-лайн спілкування в реальному масштабі часу (текстовий, голосовий і відео чат)      
Історія виникнення та порівняльна характеристика популярних месенджерів      
Історія виникнення та порівняльна характеристика популярних файлових хостингів      
Історія виникнення та порівняльна характеристика популярних файлообмінних мереж      
Історія виникнення та порівняльна характеристика популярних соціальних мереж.      
Правові аспекти використання інформаційних систем і технологій в Україні      
Проблеми безпеки в файлообмінних P2P-мережах      
Історія виникнення та порівняльна характеристика популярних служб поштових розсилок      
Використання протоколу TCP/IP для обміну інформацією в мережі      
Історія створення та порівняльна характеристика бездротових комп’ютерних мереж      
Комп'ютерна грамотність і інформаційна культура людини      
Сучасний стан електронно-обчислювальної техніки      
Використання Інтернет-технологій у сфері фізичної культури і спорту      
Використання Інтернет-технологій у сфері торгівлі      
Використання Інтернет-технологій у сфері охорони здоров’я      
Використання Інтернет-технологій у сфері освіти      
Використання Інтернет-технологій у ЗМІ      
Використання Інтернет-технологій у сучасній архівній справі в Україні      
Вплив мережі Інтернет на політичний стан в світі.      
Етика спілкування в мережі Інтернет.      
Методи підключення до мережі Internet      
Перспективи 3D-графіки      
Засоби подання мультимедійних даних у мережі Інтернет      
Право і безпека комерційної інформації      
Сучасні мережі відеоспостереження      
Національний домен України. Правила реєстрації доменних імен      
Адміністрування світової системи доменних імен. Тенденції розвитку      
Криміналістика і комп’ютерна злочинність      
Комп’ютерні технології і хакерство: історія виникнення, сучасний стан і тенденції      
Устрій пошукових машин. Закони Зіпфа      
Вплив мережі Інтернет на світову економіку.      
Мова запиту пошукової системи Яндекс      
Пошук фото та відео даних в мережі Internet      
Ліцензійна діяльність і сучасні інформаційні системи      
Вплив сучасних інформаційних систем на стан розвитку криміналістики      
Технологія створення та використання юридичних Web-ресурсів      
Історія розвитку комп’ютерної техніки      
Популярні мережні операційні системи      
Створення та технологія використання електронного підпису      
Шифрування файлів та електронний підпис в електронній пошті      
Захист від несанкціонованого доступу до інформації      
Комерційна таємниця та комп’ютерна злочинність      
Аналіз сучасних антивірусних програм      
Історія виникнення та еволюція комп’ютерних вірусів      
Системи електронних платежів, електронні гроші      
Всесвітня павутина (WWW). Історія створення, сучасний стан і тенденції      
Використання Інтернет-технологій в бізнесі та маркетинговій діяльності      
Історія створення та еволюція комп'ютерних мереж      
Правове забезпечення використання бездротових мереж в Україні      
Набуття та передання авторських прав на комп’ютерні програми      
Правовий режим функціонування Інтернет-сайту в Україні      
Порівняльна характеристика сучасних юридичних Internet-ресурсів України      
Порівняльна характеристика сучасних юридичних Internet-ресурсів світу      
Операційні системи сімейства Windows      
Вплив мережі Інтернет на екологічний стан в світі.      
Вплив Інтернет на розвиток світової культури      
Інтернет і світові молодіжні субкультури      
Вплив Інтернет на розвиток світового мистецтва      
Проблеми створення штучного інтелекту      
Порівняльна характеристика операційних систем для смартфонів      
Проблема Інтернет-залежності у користувачів соціальних мереж      
Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспільства      
Лексично-мовна специфіка Інтернет-спілкування студентів-правників      
Інтернет-середовище як засіб формування ціннісних орієнтацій студентів-правників      
Інтернет-середовище як чинник розвитку творчого потенціалу особистості студента      
Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні      
Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління      
Використання відео-інтернет      
Використання інтернет-мовлення      
Гендерний фактор інтернет-спілкування в соціальних мережах, форумах, чатах      
Стан та перспективи світових цифрових бібліотек мистецтв      
Використання Інтернет-технологій в рекламній діяльності організацій      
Збереження культурної спадщини в електронному вигляді. Шляхи вирішення проблеми      
Інтернет як інноваційний чинник демократизації суспільства      
Інтернет як інноваційний засіб глобалізації економічного життя      
Інтернет як інноваційний засіб глобалізації соціально-політичного життя      
Інтернет як інноваційний засіб глобалізації культури      
Вплив Інтернет на розвиток міжнародних відносин      
Інтернет і інформаційна безпека держави      

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...