Главная Обратная связь

Дисциплины:






C. Стеблоподібного черешка



Завдання №1

У складі біологічної мембрани виявлено молекули ліпідів, що виконують структурну функцію. До якого класу вони належать?

A. Триацилгліцероли

B. Воски

C. Нейтральні жири

D. Стероїди

E. Фосфоліпіди

 

Завдання №2

Поверхневий апарат клітини складається з надмембранного комплексу, плазматичної мембрани та підмембранного комплексу. Плазматична мембрана у своєму складі містить ліпіди різних груп. Вкажіть функцію найбільш характерну для фосфоліпідів:

A. Резервна

B. Транспортна

C. Рецепторна

D. Структурна

E. Каталітична

Завдання № 3

Молекула являє собою полінуклеотидний ланцюг, до складу якого входять рибоза, фосфорна кислота, азотисті основи з аденіном, гуаніном, урацилом та цитозином. Яка це молекула?

A. ДНК

B. РНК

C. Білок

D. Хітин

E. Глікоген

Завдання №4

У складі клітини знаходяться органічні речовини різних груп, що відрізняються між собою як за будовою, так і за властивостями. Вкажіть групу речовин, серед яких зустрічаються полімери з розгалуженою структурою.

A. Вуглеводи

B. РНК

C. Білки

D. ДНК

E. Ліпіди

Завдання №5

Основою будь-якої біологічної мембрани є подвійний шар ліпідів. Який клас ліпідів, з перерахованих нижче приймає, участь у формуванні цього подвійного шару?

A. Воски

B. Масла

C. Стероїди

D. Фосфоліпіди

E. Триацилгліцероли

 

Завдання №6

Білки – найважливіші макромолекули будь-якої клітини, поділяються на прості та складні. До складу простих білків входять:

A. Жирні кислоти

B. Моносахариди

C. Амінокислоти

D. Пігменти

E. Метали

Завдання №7

Вуглеводи поділяють на три основні класи: моносахариди, олігосахариди та полісахариди. До полісахаридів рослинних клітин належить:

A. Інулін

B. Інсулін

C. Фруктоза

D. Сахароза

E. Лактоза

 

 

Завдання №8

Органічні сполуки, що входять до складу клітини, виконують різноманітні функції. Назвіть функції із числа перерахованих, що притаманні і білкам, і вуглеводам, і ліпідам:

A. Ферментативна (каталітична)

B. Транспортна

C. Скоротлива

D. Енергетична

E. Рухова

Завдання №9

Серед органічних речовин клітини виявлено полімер, який складається з 15 тис. мономерів. Вказаний біополімер здатний бути носієм генетичної інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Ця сполука - …

A. Хлорофіл

B. Хітин

C. Інулін

D. Геміцелюлоза

E. ДНК

Завдання №10

До складу клітинного соку входять вода, азотисті та безазотисті речовини, вітаміни, неорганічні сполуки, фітонциди. Які з наведених нижче сполук належать до азотовмісних?



A. Алкалоїди

B. Пектини

C. Вуглеводи

D. Глікозиди

E. Органічні кислоти

 

 

Завдання №11

Завдяки окорковінню, клітинні оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. До якої з перелічених тканин можуть входити окорковілі клітини?

A. Перидерма

B. Камбій

C. Епідерма

D. Флоема

E. Фелодерма

 

 

Завдання №12

Внаслідок проведення хімічної реакції на виявлення здерев’янілих клітинних оболонок використано реактив, що містив флороглюцин з міцною сульфатною кислотою. Яке очікується забарвлення клітинних оболонок за умов їх здерев’яніння?

A. Лимонно-жовте

B. Фіолетове

C. Синє

D. Малиново-червоне

E. Чорне

 

 

Завдання №13

Збільшення об’єктива мікроскопа становить х 40, а окуляра - х 10. Визначте у скільки разів буде збільшено об’єкт , що досліджується:

A. 400

B. 50

C. 4

D. 30

E. 0,4

 

 

Завдання №14

Залежно від віку рослини, умов вирощування, клімату, клітинні оболонки можуть набувати вторинних змін. Так, внаслідок просочування клітинних оболонок лігніном, відбувається:

А. Хітинізація

В. Мінералізація

С. Здерев’яніння

D. Окорковіння

Е. Гумоз

 

 

Завдання №15

Основна тканина (паренхіма) - жива тканина, що заповнює простір, між іншими тканинами. Існує декілька видів основної тканини. Яка з наведених характеристик притаманна аеренхімі?

А. Тонкостінні живі клітини з великою кількістю алейронових зерен

В. Тонкостінні живі клітини з великими центральними вакуолями

С. Тонкостінні живі клітини з численними хлоропластами

D. Тонкостінні живі клітини з великими міжклітинниками, заповненими повітрям

Е. Товстостінні мертві клітини без міжклітинників

Завдання №16

Гумоз – це хворобливе перетворення клітковини з утворенням камеді. До якого класу хімічних сполук належить камедь?

А. До білків

В. До ліпідів

С. До вуглеводів

D. До нуклеїнових кислот

Е. До амінокислот

 

 

Завдання №17

Проведено хімічну реакцію на визначення здерев’янілих клітинних оболонок рослин, внаслідок чого оболонки забарвилися у лимонно-жовтий колір. Який реактив було застосовано під час реакції?

А. Судан ІІІ

В. Йод

С. Сірчанокислий анілін

D. Суміш Шульця

Е. Розчин Люголя

Завдання №18

Однією з видозмін клітинних оболонок є хітинізація. У яких організмів спостерігається таке явище?

А. У дерев’янистих рослин

В. У грибів

С. У голонасінних

D. У вищих спорових рослин

Е. У водоростей

Завдання №19

Внаслідок природного або штучного пошкодження рослини (вишні, сливи, акації) з ранки витікає слиз, яка, підсихаючи, утворює камедь. Таке хворобливе перетворення клітковини називається:

А. Окорковіння

В. Ослизнення

С. Гумоз

D. Кутинізація

Е. Хітинізація

Завдання №20

Відомо, що окорковілі оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. Це відбувається завдяки просочуванню їх:

А. Лігніном

В. Таніном

С. Суберином

D. Хітином

Е. Кремнеземом

 

Завдання №21

Клітинні структури, у яких накопичуються кінцеві продукти метаболізму, або виводяться із рослин, називають:

A. Видільними

B. Механічними

C. Основними

D. Провідними

E. Твірними

 

Завдання №22

Які секреторні структури відносяться до екзогенних?

A. Лізигенні вмістища

B. Гідатоди

C. Молочники

D. Залозисті волоски і луски

E. Осмофори

Завдання №23*

До переліку утворень видільних тканин зовнішньої секреції випадково потрапили структури, що здійснють внутрішньосекреторні функції. Вкажіть їх:

А. Осмофори

В. Клітини-ідіобласти

С. Гідатоди

D. Нектарники

Е. Молочники

Завдання №24

Існують утворення видільних тканин рослин, що продукують секрет у порожнину між клітинною оболонкою та кутикулою. З часом кутикула розривається і секрет виділяється назовні. Як називаються такі утворення?

А. Гідатоди

В. Секреторні клітини

С. Водяні устячка

D. Схізогенні вмістища

Е. Залозки

Завдання №25

У складі оцвітини знайдені спеціалізовані утворення у вигляді війок – осмофори, що належать до структур видільних тканин. Які речовини вони виділяють?

А. Воду

В. Ефірні олії

С. Бальзами

D. Смоли

Е. Каучук

 

Завдання №26

На кінчиках зубчиків листків розташовані утворення видільної тканини, які забезпечують явище гутації. Назвіть ці утворення.

А. Осмофори

В. Продихи

С. Клітини-ідіобласти

D. Секреторні канальці

Е. Гідатоди

Завдання №27

На брунькових лусках та молодих листочках рослини містяться утворення видільних тканин, що продукують суміш терпенів та слизу, а після того, як брунька розкривається – засихають. Такі утворення називаються:

А. Осмофори

В. Гідатоди

С. Водяні устячка

D. Клейкі волоски

Е. Нектарники

Завдання №28

Структури, які виливають свій секрет, після обламування голівки, що знаходиться на верхньому кінці клітини, називаються:

A. Клейкими волосками

B. Жалкими волосками

C. Голівчастими волосками

D. Гідатодами

E. Осмофорами

 

Завдання №29

Утворення, що виділяють секрет назовні належать до тканин…

A. Основних

B. Несекреторних

C. Зовнішньої секреції

D. Внутрішньої секреції

E. Механічних

Завдання №30

Які з перелічених структур належать до залоз зовнішньої секреції?

A. Ідіобласти

B. Осмофори

C. Молочники

D. Секреторні клітини

E. Вмістища

 

Завдання №31

Назвіть рослини, у яких найкраще розвинена аеренхіма.

A. Степові

B. Болотні

C. Сукуленти

D. Водні

E. Лучні

 

Завдання №32

При мікроскопічному аналізі бобів спаржі була виявлена запасна тканина із значно потовщеними оболонками. У даному випадку запасною речовиною є:

A. Суберин

B. Слиз

C. Пектинові речовинами

D. Геміцелюлоза

E. Целюлоза

Завдання №33

Мікроскопічний аналіз листків конваліїзвичайної (Convallaria majalis) довів, що в мезофілі накопичується два різновиди кристалів оксалату кальцію: у вузьких клітинах-ідіобластах великі поодинокі голчасті стилоїди, а в крупних, еліптичних ідіобластах - зібрані в пучки тонкі голчасті кристали - ...

A. Рафіди

B. Друзи

C. Призматичні кристали

D. Ромбічні кристали

E. Пластинчасті кристали

Завдання №34

У водяних та болотних рослин паренхімна тканина характеризується наявністю великих міжклітинників, заповнених повітрям, що тягнуться від листків до коренів. Завдяки цьому такі рослини здатні триматися на воді. Цей вид паренхіми називається:

А. Поглинальна

В. Аеренхімна

С. Водонакопичуюча

D. Стовпчаста

Е. Складчаста

Завдання №35

Паренхімні тканини можуть виконувати різноманітні функції, які залежать від участі у процесах життєдіяльності рослини. Які структури рослинної клітини, перш за все забезпечують функціонування асиміляційної паренхіми?

А. Амілопласти

В. Олеопласти

С.Хлоропласти

D. Хромопласти

Е. Лейкопласти

Завдання №36

Паренхімні тканини виконують різноманітні функції, які залежать від положення клітин у тілі рослини і від участі у процесах життєдіяльності. Назвіть функцію, не притаманну цьому типу тканин.

А. Заповнюють порожнини між іншими тканинами

В. Запасають поживні речовини

С.Забезпечують висхідну течію води і мінеральних солей

D. Складають основу органів

Е. Набувають меристематичної активності

 

Завдання №37

Залежно від форми, будови та особливостей розміщення клітин виділяють три види асиміляційних тканин: палісадну, губчасту та складчасту. Вони є різновидами:

А. Поглинальної паренхіми

В. Аеренхіми

С. Хлоренхіми

D. Запасаючої паренхіми

Е. Вбираючої паренхіми

Завдання №38

Під час мікроскопії листка, у мезофілі видно видовжені клітини, розташовані перпендикулярно до поверхні, щільно, без міжклітинників. Усередині клітин дуже багато хлоропластів. Це клітини:

А. Палісадної паренхіми

В. Губчастої паренхіми

С. Вбираючої паренхіми

D. Аеренхіми

Е. Складчастої паренхіми

 

Завдання №39

Луб’яна паренхіма – складова комплексної тканини флоеми. Що є характерним для клітин луб’яної паренхіми?

А. Клітини видовженої, веретеноподібної форми, живі

В. Клітинні оболонки потовщені, частково просочені лігніном

С. Клітини живі з тонкими целюлозними стінками

D. Клітини мертві, заповнені повітрям

Е. Клітинні оболонки просочені суберином, внаслідок чого вони не пропускають воду і гази

Завдання №40

Зелені частини рослини здатні виконувати асиміляційну функцію за рахунок особливого виду тканини. Як вона називається?

А. Перидерма

В. Аеренхіма

С. Меристема

D. Хлоренхіма

Е. Твірна тканина

 

Завдання № 41

Листки липи розташовані таким чином, що до вузлів стебла прикріплюється лише по одному листку. Як називається такий тип листкорозташування?

A. Супротивне

B. Чергове

C. Кільчасте

D. Мозаїчне

E. Просте

 

Завдання № 42

На периферії центрального циліндра стебла дводольної трав'янистої рослини по колу розташовані відкриті колатеральні провідні пучки приблизно однакового розміру. Це вказує, що будова стебла ...

A. Вторинна, перехідна

B. Вторинна, непучкова

C. Первинна, непучкова

D. Первинна, пучкова

E. Вторинна, пучкова

Завдання № 43

Потовщення коренеплоду редьки відбувається за рахунок розвитку клітин основної паренхіми. Який вид паренхіми розвинений найкраще та накопичує поживні речовини?

A. Деревна

B. Луб’яна

C. Камбіальна

D. Палісадна

E. Губчаста

Завдання №44

Відділено листок пшениці, який з'єднувався зі стеблом за допомогою ...

A. Плівчастого розтруба

B. Прилистка

C. Стеблоподібного черешка





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...