Главная Обратная связь

Дисциплины:


D. Видовженої піхвиE. Подушковидної основи

 

Завдання № 45

Колючки рослин можуть мати різне походження. Так, пазушні колючки глоду являють собою видозміну:

A. Черешка

B. Прилистків

C. Листкової пластини

D. Пагона

E. Складного листка

Завдання № 46

Серія зрізів кореня дозволила простежити утворення бічних коренів із зовнішнього меристематичного шару центрального циліндра - ...

A. Екзодерми

B. Протодерми

C. Перициклу

D. Ендодерми

E. Прокамбію

 

 

Завдання № 47

Досліджується зона кореня, що вкрита епіблемою без продихів і кутикули, з тонкостінними кореневими волосками. Це зона ...

A. Кореневого чохлика

B. Поділу

C. Росту

D. Всмоктування

E. Проведення

Завдання № 48

При мікроскопічному аналізі поперечного зрізу кореня встановлено, що клітини ендодерми мають підковоподібні потовщення, провідний пучок -радіальний поліархний. Таку первинну будову мають корені ...

A. Покритонасінних однодольних

B. Покритонасінних дводольних

C. Голонасінних хвойних

D. Голонасінних гнетових

E. Папоротеподібних

Завдання № 49

3 метою визначення органа і належності рослини до класу, проаналізовано поперечні зрізи і виявлено: епідерма без продихів і трихом; у широкій первинній корі і центральному циліндрі переважає запасаюча паренхіма, клітини ендодерми з U-подібними потовщеннями, механічні тканини відсутні. Висновок: це ...

A. Корінь однодольної рослини

B. Кореневище однодольної рослини

C. Кореневище дводольної рослини

D. Корінь дводольної рослини

E. Коренеплід дводольної рослини

 

Завдання № 50

Які з наведених метаморфозів кореня можуть містити у своїх клітинах хлоропласти?

A. Повітряні корені

B. Кореневі бульби

C. Ходульні корені

D. Коренеплоди

E. Кореневі шишки

 

Завдання №51

При мікроскопії листка було виявлено, що на його краях знаходиться добре розвинена механічна тканина. Для якої рослини це характерно?

A. Латаття

B. Ковила

C. Олеандр

D. Півники

E. Сосна

 

Завдання №52

Простий пальчастий листок є лопатевим, оскільки розчленованість сягає ...

A. Основи пластинки

B. Більше половини півпластинки

C. Менше третини півпластинки

D. Більше чверті півпластинки

E. Більше третини півпластинки, але менше половини

Завдання №53

Вкажіть структури, які формують жилку листка.

A. Механічні тканини

B. Міжклітинники

C. Стовпчасті клітини

D. Ситоподібні трубки

E. Судини

 Завдання №54

Назвіть рослину, листки якої не мають продихів:

A. Елодея

B. Конюшина

C. Береза

D. Півники

E. Латаття біле

Завдання №55

Визначте, при якому листкорозміщенні від вузла відходить лише один листок.

A. Почерговому

B. Мутовчастому

C. Супротивному

D. Спіральному

E. Кільчастому

Завдання №56

З'ясуйте, що орієнтує листкову пластинку відносно сонячних променів:

A. Жилки

B. Прилистки

C. Стовпчасті фотосинтезуючі клітини

D. Продихи

E. Черешок

Завдання №57

Вкажіть, при якому листкорозміщенні від вузла відходить більше двох листків.

A. Почерговому

B. Мутовчастому

C. Супротивному

D. Спіральному.

E. Кільчастому

 

Завдання №58

При дослідженні мікропрепарату стебла, студент відмітив, що судинно-волокнисті пучки закритого типу і добре розвинена корова паренхіма. Така будова характерна для:

A. Купини

B. Тюльпана

C. Пшениці

D. Алое

E. Гарбуза

Завдання №59

Вкажіть, як називається листок, на краю якого зубці мають рівні боки.

A. Цілокраїй

B. Виїмчастий

C. Зубчастий

D. Городчастий

E. Пильчастий

Завдання №60

У листках, що досліджуються, виділяється центральна жилка, від якої відходять бічні, що у свою чергу неодноразово галузяться, утворюючи систему дрібних жилок. Тож, жилкування листків ...

A. Пальчасто-сітчасте

B. Перисто-сітчасте

C. Дугове

D. Паралельне

E. Дихотомічне

 

Завдання №61

На польовій практиці студентка виявила рослину, що має суцвіття з горизонтально розрослою віссю, сидячими квітками і листковою обгорткою, тобто…

А. Колос

В. Кошик

С. Китиця

D. Початок

E. Голівку

 

Завдання №62

До якої тканини належать деревні, луб’яні, периваскулярні та корові волокна?

A.Перидерми

B.Основної паренхіми

C.Коленхіми

D.Склеренхіми

E. Ксилеми

 

Завдання №63

При мікроскопічному дослідженні поперечних зрізів листової пластинки камелії японськоїсеред клітин мезофілу виділені величезні клітини-ідіобласти із сильно й рівномірно потовщеними, пористими, здерев'янілими оболонками. Ці клітини - ...

A. Трахеїди

B. Трихоми

C. Молочники

D. Склереїди

E. Волокна

 

Завдання №64

Розбираючи колекцію плодів, студент визначив плоди Calendula officinalis , як шипуваті, що мають вузький носик і а формою…

А. Серповидні і крючковидні

В. Нирковидні і серцевидні

С. Лінійні і ланцетні

D. Кулевидні і дисковидні

Е. Списовидні і стріловидні

 

Завдання №65

Розглядаючи гербарій, студент відмітив, що в суцвіття Ledum palustre головна вісь сильно вкорочена, вузли зближені, квітконіжки майже однакової довжини. Відповідно, це суцвіття називається….

А. Голівка

В. Завиток

С. Зонтик

D. Звивина

Е. Кошик

 

Завдання №66

З колекції плодів студент індетифікував плід Datura stramonium як….

А. Шипувата чотирьохстулкова коробочка

В. Келихоподібна коробочка з кришечкою

С. Блискуча чорна ягода

D. Ягода в рожевій чашечці

E. Соковитий кулевидний цинародій

 

Завдання №67

Препаруючи квітку, студент виявив, що в ній багато тичинок і вони зрослися тичинковими нитками у кілька пучків, тобто андроцей - …

А. Багатобратній

В. Однобратній

С. Двобратній

D. Чотирисильний

Е. Двосильний

 

Завдання №68

Суцвіття подорожника (колос) і кукурудзи (початок) об’єднує те що в них сидячі квітки знаходяться на добре розвиненій головній осі, що наростає моноподіально. Це властиво суцвіттям….

А. Цимозним

В. Ботричним простим

С. Ботричним складним

D. Агрегатним

Е. Тирсам

 

 

Завдання №69

У світловому мікроскопі використовують світлові лінзи. Які структурні елементи використовують у електронному мікроскопі замість лінз?

A. Індуктори

B. Електромагніти

C. Конденсори

D. Фільтри

E. Револьвери

 

 

Завдання №70

При мікроскопічному дослідженні листка латаття білого встановлено, що продихи розташовуються тільки у верхній епідермі, значить листок…

А. Гіпостоматичний

В. Амфістоматичний

С. Ізолатеральний

D. Епістоматичний

Е. Радіальний

 

 

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...