Главная Обратная связь

Дисциплины:


D. Корінь дводольної рослиниЗавдання №2

На електронограмі еукаріотичної клітини дослідник виявив двомембранні структури дисковидної форми, вкриті подвійною оболонкою. Внутрішня мембрана цієї структури утворює вирости, які зібрані в купки (грани). Які структури виявив дослідник?

A. Ядра

B. Мітохондрії

C. Вакуолі

D. Хлоропласти

E. Лізосоми

 

 

Завдання №3

Нові мітохондрії утворюються:

A. Шляхом модифікації цистерн комплексу Гольджі

B. Шляхом поділу

C. У гранулярній ендоплазматичній сітці

D. При злитті старих мітохондрій

E. Шляхом збірки в цитозолі

 

 

Завдання №4

З листків бадану вилучено складні органічні сполуки, які за складом наближаються до глікозидів. Особливістю цих речовин є в’яжучий смак, кисла реакція, здатність осаджувати білки та алкалоїди. Назвіть ці речовини.

А. Таніди

В. Гіркоти

С. Антоціани

D. Флавоноїди

Е. Терпени

 

 

Завдання №5

У плодах шипшини, листі петрушки, хвої сосни, насінні зеленого горошку міститься значна кількість провітаміну, з якого в організмі людини і тварин синтезується вітамін, що забезпечує нормальний ріст організму та застосовується у вигляді лікарського засобу при шкірних та очних хворобах. Який це вітамін?

А. В1

В. С

С. Д

D. А

Е. К

 

 

Завдання №6

Антибіотики – складні органічні сполуки, які утворюються у процесі життєдіяльності нижчих організмів. Назвіть антибіотик, що є продуктом життєдіяльності бактерій.

А. Граміцидін

В. Пеніцилін

С. Аспергілін

D. Актиноміцин

Е. Фумагілін

 

Завдання №7

Хімічний аналіз крохмального зерна показав, що до його складу входять:

А. Вода, інулін, амілоза

В. Вода, амілопектин, діамілоза, фосфорна кислота

С. Вода ,амілопектин, діастаза, фосфорна кислота

D. Вода, інулін, сахароза, метафосфорна кислота

Е. Вода, амілоза, пектини, оцтова кислота

 

Завдання №8

Деякі ознаки успадковуються тільки від материнського організму. Це пов’язано із цитоплазматичною спадковістю, яка забезпечується:

A. Мітохондріями

B. Ядерцем

C. Рибосомами

D. Лізосомами

E. Комплексом Гольджі

 

Завдання №9

Реплікація (самоподвоєння молекули ДНК) відбувається у певний період життєвого циклу клітини. Назвіть цей період.

A. Інтерфаза

B. Профаза мітозу

C. Метафаза мітозу

D. Анафаза мітозу

E. Телофаза мітозу

 

 

Завдання №10

Органічні сполуки, що входять до складу клітини, виконують різноманітні функції. Назвіть функції із числа перерахованих, що притаманні і білкам, і вуглеводам, і ліпідам:A. Ферментативна (каталітична)

B. Транспортна

C. Скоротлива

D. Енергетична

E. Рухова

 

Завдання №11

Наявність жирних олій у клітині виявляють за допомогою кольорових реакцій. Так, застосування розчину осмієвої кислоти забарвлює жирні олії у:

А. Жовтий колір

В. Червоний колір

С. Синій колір

D. Чорний колір

Е. Фіолетовий колір

Завдання №12

У волосках хмелю міститься багато цистолітів, які надають їм міцності допомагають рослині закріплюватися, а також виконують захисну функцію. З чого складаються цистоліти?

А. З кристалів оксалату кальцію

В. З кристалів карбонату кальцію

С. З кремнезему

D. З пігменту флавону

Е. З гіпсу

Завдання №13

Під час мікроскопії оболонок суміжних рослинних клітин студент побачив пори, що знаходилися одна напроти іншої, але їх порові канали були різної форми, розмірів, а їх напрямки не збігалися. Такі пори називаються:

А. Різноспрямованими

В. Косими

С. Гіллястими

D. Неоднорідними

Е. Складними

 

 

Завдання №14

Вкажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:

A. Сахароза

B. Інулін

C. Целюлоза

D. Глікоген

E. Хітин

 

Завдання №15

Вкажіть сполуку, яка відіграє провідну роль у забезпеченні клітини енергією:

A. Нуклеїнові кислоти

B. Глікопротеїди

C. Вуглеводи

D. Кристали

E. Білки.

 

Завдання №16

У клітинному соці, що міститься у вакуолі рослинної клітини наявні: мінеральні речовини, азотовмісні і безазотисті органічні сполуки, водорозчинні вітаміни, а також біологічно активні речовини - ...

A. Целюлоза і геміцелюлоза

B. Протеїди і ліпопротеїди

C. Жирні і ефірні олії

D. Антибіотики і гормони

E. Фосфоліпіди

 

Завдання №17

Дослідження насінин льону, що зберігалися у зволоженому місці, показало, що клітини епідерми набрякли внаслідок утворення в оболонках ...

A. Слизу

B. Лігніну

C. Суберину

D. Кутину

E. Воску

 

Завдання №18

Мікроскопічний аналіз листків конваліїзвичайної (Convallaria majalis) довів, що в мезофілі накопичується два різновиди кристалів оксалату кальцію: у вузьких клітинах-ідіобластах - великі поодинокі голчасті стилоїди, а у крупних, еліптичних ідіобластах - зібрані у пучки тонкі голчасті кристали - ...

A. Рафіди

B. Друзи

C. Призматичні кристали

D. Ромбічні кристали

E. Пластинчасті кристали

 

 

Завдання №19

Клітинні оболонки грибів просочуються полісахаридом, який не розчиняється у воді та органічних розчинниках, але розчиняється у концентрованій хлористоводневій кислоті, а при гідролізі утворює цукор глюкозамін. Назвіть цей полісахарид.

А. Кутин

В. Суберин

С. Хітин

D. Камедь

Е. Лігнін

 

 

Завдання №20

Проведено хімічну реакцію на визначення здерев’янілих клітинних оболонок рослин, внаслідок чого оболонки забарвилися у лимонно-жовтий колір. Який реактив було застосовано під час реакції?

А. Судан ІІІ

В. Йод

С. Сірчанокислий анілін

D. Суміш Шульця

Е. Розчин Люголя

 

Завдання №21

При мікроскопічному аналізі судинно-волокнистого пучка між ксилемою і флоемою виявлено клітини у вигляді циліндрів, або окремих тяжів. Це клітини:

A. Камбію

B. Фелогену

C. Фелодерми

D. Перидерми

E. Ендодерми

 

Завдання №22

При мікроскопічному досліджені кінчика кореня було виявлено клітини, які постійно діляться. Їх називають:

A. Інтеркалярними

B. Ініціальними

C. Раневими

D. Тангентальними

E. Латеральними

 

Завдання №23

При вивчені епідерми листка було виявлено, що продиховий апарат оточують дві побічні клітини, які розміщені так, що їх видовжені сторони паралельні щілині продиху. Такий продиховий апарат називають:

A. Діацитним

B. Актиноцитнім

C. Анізоцитним

D. Парацитним

E. Тетрацитними

 

Завдання №24

Кореневі волоски, які знаходяться у зоні всисання кореня є:

A. Жалкими

B. Зірчастими

C. Голівчастими

D. Одноклітинними

E. Багатоклітинними

 

Завдання №25

Оболонка клітин епідерми складається з :

A. Целюлози та пектину

B. Целюлози та лігніну

C. Целюлози та суберину

D. Лігніну та суберину

E. Пектину та лігніну

 

Завдання №26

Виберіть характерні ознаки оболонок замикаючих клітин.

A. Непотовщені

B. Потовщені рівномірно

C. Потовщені нерівномірно

D. Стінки, що прилягають до продихової щілини (внутрішні) більш товсті, ніж протилежні (зовнішні)

Е. Стінки, що прилягають до продихової щілини (внутрішні) значно менш потовщені, ніж протилежні (зовнішні)

 

Завдання №27

При мікроскопічному дослідженні листків маслинки, були виявлені зірчасті, гострокінцеві клітини. Це:

A. Макросклереїди

B. Остеосклереїди

C. Трихосклереїди

D. Брахісклереїди

E. Астросклереїди

 

Завдання №28

Склереїди – це кам’янисті клітини, які можуть зосереджуватися у різноманітних органах. Які склереїди характерні для осьових органів?

A. Волокнисті

B. Зірчасті

C. Крапчасті

D. Ниткоподібні

E. Паличковидні

 

Завдання №29

Кутова коленхіма утворена, щільнозімкненими 4- 6 кутними клітинами, оболонки яких потовщені лише по кутах. У яких частинах рослини цей вид коленхіми добре розвинений?

A. У ребрах стебел

B. У корі

C. У черешках

D. У жилках

E. У серцевині

 

Завдання №30

Структури, які виливають свій секрет, після обламування голівки, що знаходиться на верхньому кінці клітини, називаються:

A. Клейкими волосками

B. Жалкими волосками

C. Голівчастими волосками

D. Гідатодами

E. Осмофорами

 

Завдання №31

Одно- або багатоклітинні утворення, які містять латекс називаються:

A. Канальці

B. Молочники

C. Вмістилища

D. Клітини-ідіобласти

E. Нектарники

 

Завдання №32

Видільні тканини, які зберігають продукти метаболізму у спеціалізованих клітинах, або інших утвореннях, де вони знаходяться протягом життя рослини, називаються тканинами….

A. Зовнішньосекреторними

B. Внутрішньосекреторними

C. Видільно-провідними

D. Несекреторними

E. Зберігальними структурами

 

 

Завдання №33

Структури у вигляді війок або інших виростів, що виділяють ефірні олії називаються:

A. Нектарники

B. Осмофори

C. Гідатоди

D. Голівчасті волоски

E. Молочники

 

Завдання №34

Один з видів судин характеризується тим, що у потовщеній оболонці клітин, з яких вони складаються, залишаються непотовщені місця у вигляді поперечних смужок. Це характерно для:

А. Сітчастих судин

В. Крапчастих судин

С. Драбинчастих судин

D. Пористих судин

Е. Кільчастих судин

 

Завдання №35

Судини є елементом провідної тканини багатьох вищих рослин. У наведеному нижче переліку вищих рослин знайдіть безсудинні.

А. Папоротеподібні

В. Плауноподібні

С. Покритонасінні

D. Мохоподібні

Е. Голонасінні

 

Завдання №36

Восени ситовидні пластинки ситовидних трубок зазвичай закриваються мозолистими наростами, які розчиняються весною і ситовидна трубка починає знов функціонувати. Такий мозолистий наріст називається:

А. Вічко

В. Камедь

С. Корок

D. Кутин

Е. Калюс

 

Завдання №37

До складу комплексної тканини ксилеми входить лібриформ. Він є елементом:

А. Основної тканини

В. Твірної тканини

С. Механічної тканини

D. Видільної тканини

Е. Провідної тканини

 

Завдання №38

До складу комплексної тканини флоеми входять провідні елементи. Вкажіть їх.

А.Трахеї

В. Трахеї і трахеїди

С. Ситовидні трубки і клітини-супутниці

D. Трахеїди

Е. Трахеїди і клітини-супутниці

 

Завдання №39

При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу стебла рослини родини гарбузові виявлені судинно-волокнисті пучки з двома ділянками флоеми, котрі розташовані назовні і до центру від ксилеми. Між зовнішньою ділянкою флоеми і ксилеми знаходиться камбій. Такі судинно-волокнисті пучки називаються:

А. Радіальними

В.Концентричними

С. Біколатеральними

D. Колатеральними відкритими

Е. Колатеральними замкненими

 

Завдання №40

Зелені частини рослини здатні виконувати асиміляційну функцію за рахунок особливого виду тканини. Як вона називається?

А. Перидерма

В. Аеренхіма

С. Меристема

D. Хлоренхіма

Е. Твірна тканина

 

Завдання №41

Основна тканина (паренхіма) – жива тканина, що заповнює простір, між іншими тканинами. Існує декілька видів основної тканини. Яка з наведених характеристик притаманна водонакопичуючій паренхімі?

А. Тонкостінні живі клітини з великою кількістю алейронових зерен

В. Тонкостінні живі клітини з великими центральними вакуолями

С. Тонкостінні живі клітини з численними хлоропластами

D.Тонкостінні живі клітини з великими міжклітинниками, заповненими повітрям

Е. Товстостінні мертві клітини без міжклітинників

 

Завдання №42

При мікроскопічному дослідженні тканин рослини виявлено тонкостінні клітини з численними алейроновими зернами. Це клітини:

А. Склеренхіми

В. Асиміляційної паренхіми

С. Механічної тканини

D. Запасаючої паренхіми

Е. Аеренхіми

 

 

Завдання №43

Назвіть рослини корені яких мають вторинну анатомічну будову у зоні закріплення

A. Мохоподібні

B. Односім’ядольні

C. Голонасінні

D. Хвощі

E. Плауни

 

Завдання №44

Залежно від характеру та розташування головного та бічних коренів виділяють два типи кореневих систем: стрижневу та мичкувату. Яка з перелічених рослин має мичкувату кореневу систему?

A. Люцерна

B. Горох

C. Соя

D. Подорожник

E. Соняшник

 

 

Завдання №45

Сухі і соковиті луски цибулі мають однакове походження, але виконують різні функції: перші – захисну, а другі запасаючу. Такі органи називаються:

A. Аналогічними

B. Ортотропними

C. Редукційними

D. Плагіотропними

E. Гомологічними

 

 

Завдання №46

Колючки барбарису являють собою видозмінені листки, а колючки глоду – видозмінені пагони, проте форма та функції, що вони виконують, однакові. Такі органи називаються:

A. Гомологічні

B. Деструктивні

C. Редукційні

D. Аналогічні

E. Ортотропні

 

Завдання №47

Важливою ознакою кореня є його здатність вертикально заглиблюватися у субстрат. Це називається:

A. Позитивний фототропізм

B. Позитивний хемотропізм

C. Позитивний геотропізм

D. Арефлексія

E. Позитивний хемотаксис

 

Завдання №48

Корінь – в основному підземний вегетативний орган рослин з особливостями анатомії та морфології. Яка з наведених характеристик притаманна кореню?

A. Наявність листків

B. Відсутність вузлів

C. Наявність генеративних бруньок

D. Інтеркалярний ріст

Е . Наявність міжвузлів

 

Завдання №49

Листки гіркокаштана звичайногоскладаються з п'яти листочків, які зчленовані із загальним черешком, розміщені віялоподібне і при листопаді відпадають самостійно. Тож листки рослини ...

A. Непарноперистоскладні

B. Непарноперисторозсічені

C. Пальчасторозсічені

D. Пальчатоскладні

E. Трійчатоскладні

 

 

Завдання № 50

3 метою визначення органа і належності рослини до класу, проаналізовано поперечні зрізи і виявлено: епідерма без продихів і трихом; у широкій первинній корі і центральному циліндрі переважає запасаюча паренхіма, клітини ендодерми з U-подібними потовщеннями, механічні тканини відсутні. Висновок: це ...

A. Корінь однодольної рослини

B. Кореневище однодольної рослини

C. Кореневище дводольної рослини

D. Корінь дводольної рослини

E. Коренеплід дводольної рослини

 

 

Завдання №51

При мікроаналізі трави череди трироздільної,були зроблені зрізи стебел, які відрізнялися за формою і забарвленням від основної маси чотиригранних стебел. Отримані дані засвідчили, що це стебла іншої рослини, яка відноситься до класу однодольних, оскільки провідні пучки ...

A. Закриті колатеральні, розташовані по колу

B. Біколатеральні

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...