Главная Обратная связь

Дисциплины:


C. Закриті колатеральні, розташовані безладноD. Відкриті колатеральні, розташовані по колу

E. Відкриті колатеральні, розташовані безладно

Завдання №52

У листку рути пахучої підверхньою і нижньою епідермами розташована стовпчаста паренхіма, отож, будова листка ...

A. Дорзовентральна недиференційована

B. Дорзовентральна

C. Ізолатеральна недиференційована

D. Ізолатеральна диференційована

E. Радіальна

 

 

Завдання № 53

При мікроаналізі наданого листка встановлено, що епідерма позбавлена кутикули, продихів і трихом, а мезофіл складає повітроносна паренхіма. Отже, листок належить гідрофітові - мешканцю ...

A. Середньо-сухої місцевості

B. Водойми

C. Слабко зволоженої місцевості

D. Посушливої місцевості

E. Пустелі

 

Завдання №54

До складного підземного органа кульбаби звичайноївходить стрижневий корінь, гіпокотиль та нижня вкорочена і здерев'яніла частина пагонів. Усі вони разом утворюють ...

A. Стеблокоренеплід

B. Багатоголове кореневище

C. Кореневі бульби, або шишки

D. Стеблокорінь, або каудекс

E. Гаусторії

 

 

Завдання №55

Визначте орган рослини, від якого можуть відгалужуватися бічні корені:

A. Від головного кореня

B. Від головного стебла

C. Від додаткового кореня

D. Від бічного стебла

E. Від листка

 

Завдання №56

Вкажіть, як називається верхівка зачаткового пагона.

A. Брунька

B. Зачаткове стебло

C. Зона поділу

D. Зачатковий листок

E. Конус наростання

Завдання №57

Назвіть три функції кореневого чохлика.

A. Збільшує всисну поверхню кореня

B. Сприймає силу земного тяжіння*

C. Визначає напрямок росту кореня

D. Утворює бічні корені

E. Захищає верхівку кореня при заглибленні її у ґрунт

Завдання №58

Вкажіть рослини з мичкуватою кореневою системою.

A. Зозулин льон

B. Кукурудза

C. Береза

D. Морква

E. Пшениця

 

Завдання №59

Назвіть ознаки шкірки листка.

A. Клітини округлі, між ними є міжклітинники

B. У більшості рослин складається з кількох шарів клітин

C. Може бути вкрита тоненькою плівкою з воску

D. Виконує переважно провідну функцію

E. Деякі клітини мають волоски та шипики

 

Завдання №60

З'ясуйте, що орієнтує листкову пластинку відносно сонячних променів:

A. Жилки

B. Прилистки

C. Стовпчасті фотосинтезуючі клітини

D. Продихи

E. Черешок

 

Завдання №61

Квітка Hyperycum perforatum характеризується наявністю великої кількості тичинок, які зрослись тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей…А. Багатобратній

В. Багатосильний

С. Двосильний

D. Двобратній

Е. Однобратній

 

Завдання №62

Студент класифікував вегетативні бруньки за величиною і найбільшою він визначив бруньку…

А. Капусти

В. Каштану

С. Клена

D. Тополі

Е. Дуба

 

Завдання №63

До колекції однонасінних плодів випадково потрапив багатонасінний. Вкажіть його.

А. Кістянка

В. Ягода

С. Зернівка

D. Сім’янка

Е. Крилатка

Завдання №64

Внаслідок вегетативного розмноження одна особина утворила сукупність генетичне однорідних організмів - ...

A. Фітоценоз

B. Клон

C. Популяцію

D. Родину

Е. Гібрид

Завдання №65

Є різні типи вегетативного розмноження. Одним з них є несправжнє живородіння, що пов'язане з утворенням на листках материнської особини життєздатних маленьких рослинок, спостерігається у такої лікарської рослини, як ...

А. Парило звичайне

В. Каланхое перисте

С. Софора японська

D. Конвалія травнева

Е. Бадан товстолистий

 

Завдання №66

Для одержання генетично більш різноманітного, життєздатного і стійкого до умов середовища потомства обрано розмноження ...

А. Вегетативне

В. Нестатеве

С. Статеве

D. Гібридизація

Е. Клонування

Завдання №67

У лабораторних умовах вдалося провести спостереження за статевим процесом у рослини та зафіксувати момент запліднення, коли жіноча і чоловіча гамети ...

А. Розходяться

В. Копулюють

С. Поділяються

D. Об'єднуються

Е. Коньюгують

 

Завдання №68

Багаторічні лікарські рослини, як купина, валеріана, арніка, меліса, крім статевого способу розмноження можуть розмножуватись вегетативно за допомогою ...

А. Кореневищ

В. Цибулин

С. Бульбоцибулин

D. Бульб

Е. Коренів

 

Завдання №69

Щоб досягти швидкого розведення Fragaria vesca потрібно провести вегетативне розмноження за допомогою ...

А. Живців

В. Цибулин

С. Вусів

D. Бульб

Е. Бруньок

Завдання №70

Суцвіття подорожника (колос) і кукурудзи (початок) об’єднує те, що в них сидячі квітки знаходяться на добре розвиненій головній осі, що наростає моноподіально. Це властиво суцвіттям….

А. Цимозним

В. Ботричним простим

С. Ботричним складним

D. Агрегатним

Е. Тирсам

 

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...