Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) обов"язкові резерви у центральному банку11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

*б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

*в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

*а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

*в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей; з>ся

б) зменшення маси грошей;з<ся

в) зменшення значення грошового мультиплікатору.з<ся

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

а) зниження обсягів кредитування комерційних банків;з<ся

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків;з>ся

в) зниження ставки облікового проценту;з>ся

г) продаж цінних паперів комерційним банкам.з<ся

15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:

а) емісія акцій;П

б) розміщення акумульованих вкладів;А

в) купівля векселів;А

г) отримання кредитів у центральному банку;П

д) відкриття поточного рахунку;П

е) надання споживного кредиту.А

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:

а) строковий вклад компанії;З

б) кошти, отримані в іншому комерційному банку;П

в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій;З

г) кошти для поточного рахунку;З

д) кошти, позичені в центрального банку.П

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

а) позички у виробничу сферу; 5

б) державні цінні папери 3

в) кошти в центральному банку 2

г) гроші в касі 1

д) корпоративні цінні папери 4

ж) будівлі, споруди. 6

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:

а) універсальні банки

б) страхові та пенсійні товариства

в) ощадні банки

Г) кредитні спілки.

19. Банком вважається:

а) будь-який посередником на грошовому ринку;

б) фінансовим посередником на грошовому ринку, який здійснює кредитування клієнтів;

В) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

20. Які операції банків вважаються базовими:

а) формування статутного капіталу;

*б) надання позичок клієнтам;

в) купівля цінних паперів;

*г) прийом депозитів;Д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов"язання держави по ОВДП;

*б) здійснює касове обслуговуння бюджету;

в) надає кредити банкам;

*г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:

а) законодавчо закріплена сукупність елементів грошового обігу у їх єдності

б) сукупність кредитних відносин,форм, методів кредитування

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...