Главная Обратная связь

Дисциплины:


Курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти11. Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:

-за його інфраструктурою;()

-за масштабами і характером правового регулювання;(національний, міжнародний, світовий)

-за характером операцій.(ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій, біржовий, позабіржовий). Валютний ринок -це сектоор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як валюта.

12. Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.

Суб’єкти валютного ринку - будь-які економічні агенти (юрид., фіз. особи, резиденти та нериз-ти) та посередники, які зводять покупців і продавців. За характером виконання операцій і ступенем ризикку суб’єкти поділяються на:1) підприємці, які купують - продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; 2)Інвестори, які вкладають свій капітал у валютні цінності з метою подальшого повернення коштів з процентами; 3)Спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від курсової різниці; 4)Хедери - здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливого валютного курсу; 5)Посередники.

13. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:

-рівнем – на першому вона вища ніж на другому;

-характером встановлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому – ринок;

*-видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;

-нема відмінності – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.

14. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).

Функції валютного ринку: 1)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 2)Створення суб’єктам валюттних відносин передумов для здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння розвитку зовнішньої торгівлі; 3)Забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 4)Формування і управління попитом і пропозицією валюти і регулювання валютного курсу; 5)Страхування валютних ризиків.

15.Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?

Об’єктомкупівлі-продажу є валютні цінності, іноземні для резидентів, національні для нерезидентів, тобто об’єктом є національні і іноземні валютні цінності.

 

16. Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:

-терміном здійснення платежу; касові, або операції з негайною поставкою; строкові

-за механізмом здійснення операції;операції спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні

-за цільовим призначенням операції; операції з метою одержання валюти, з метою страхування валютних ризиків, спекулятивні операції.-за формою платежу; безготівкові, готівкові

-за масштабами операцій. Оптові, роздрібні.

17. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

Касовіоперації полягають у купівлі валюти на умовах поставки її не пізніше 2-го робочого дня з дня укладання угоди за курсом узгодженим і момент її підписання. Операції спот - поставка валюти на 2-ий робочий день.

18. Дайте визначення строкових операцій. Які з

названих дій банку є строковими валютними операціями:

Строкові валютні операції полягають у купівлі -продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні.

-прийом валютного депозиту;

*-купівля форвардного контракту:

-продаж акцій, виписаних в іноземній валюті;

*-купівля ф’ючерного контракту;

-купівля на біржі безготівкової валюти з негайною оплатою;

Продаж опціону.

19. В чому полягає призначення арбітражної операції:

-в стабілізації курсу валюти;

-у вірівнюванні валютної позиції комерційного банку;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...