Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продавати іноземну валюту31. Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи.

Валютна система -це організаційно правова форма реалізації валютних відносин в межах певного економічного простору (ці межі збігаються з валютними ринками). Валютна система складається з національної , міжнародної, світової валютної системи. Елементи нац. вал. системи: національна валюта, режим конвертованості національної валюти, режим курсу національної валюти, режим використання інозем. Валюти на внутрішньому ринку, режим золото-валютних резервів, режим валютних обмежень, режим внутрішнього валютного ринку і ринку золота, регламентація міжнародних розрахунків та кредитних відносин, національні органи валютного регулювання.

32. Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.

Обмеження у валютній політиці:обов’язковий продаж виручки у валюті, заборона надавати платниками- резидентами комерційного кредиту контрагентам - неризидентам, заборона спекулятивних валютних операцій, забороняється вивозити валютні кошти юридичних осіб без дозволу НБУ та фізичним особам понад встановлену норму, контроль за прямими інвестиціями направлений на їх збалансування, жорстка фіксація валютного курсу національної валюти.

33. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції:

-збільшити податки;

-розширити кредитування підприємств банками;

-обмежити бюджетне фінансування певних структур;

Збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну суму.

34. Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку:

-валютні надходження збільшують попит на валюту;

*-валютні надходження збільшують пропорцію валюти;

-валютні платежі зменшують попит на валюту;

*-позитивне сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти;

*-від’ємне сальдо збільшує попит на валюту;

Валютні платежі збільшують попит на валюту.

35. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:

-стимулююче;

-страхове;

*-трансакційне;

-інвестиційне;

Інтервенційне.

36. Назвіть можливі способи зберігання золотовалютних резервів країни.

37. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської):

-кількістю країн-членів;

-в Бреттон-вудській системі валютні відносини між країнами регулювали США, а в Ямайській регулює МВФ;

-перша базувалась на двох резервних валютах (долар США і фунт стерлінгів), а друга – на одній (долар США);

Перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.38. Що таке валютна позиція комерційного банку і навіщо центральний банк регулює її стан?

39. Які види валютних позицій банку Ви знаєте?

40. Що означає активний платіжний баланс?

Якщо надходження валютних коштів у країни перевищують платежі, то платіжний баланс буде активним, а його сальдо позитивним

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...