Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:

2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?

3. Які причинно-наслідкові зв’язки притаманні рівнянню обміну І.Фішера:

4. Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:

5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує.

6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники "кебріджської школи"

7. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів зформулювали представники “кембріджської школи”? =пит№6

8. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:

9. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?

10. Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:

11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей.

12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:

13. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:

 

 

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки

1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:

2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:

3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:

4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

6. До складових грошової бази відносяться:

7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?

8.Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:

9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:

10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:

11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:

12. Як визначається рівень монетизації економіки:

13. Які гроші належать до неповноцінних:

14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:

15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн.

16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн.

18. Грошова база включає в себе:

19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:

20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:

21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:

22.Яке з начедених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:

23. Як визначається коефіцієнт Маршала

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...