Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7 Кредитні системи1. Дайте визначення кредитної системи.

2. Дайте визначення банківської системи.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.

5. Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:

6. Право монопольної емісії банкнот належить:

7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпоряджені комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:

8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:

10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:

11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:

19. Банком вважається:

20. Які операції банків вважаються базовими:

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:

23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:

24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:

25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:

26. Грошово-кредитна політика - це:

27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:

28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:

29. Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:

30.Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:

31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :

32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:

33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:35. Які функції виконують банки в економіці:

36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.

38. Назвіть функції, які виконує банківська система:

39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...