Главная Обратная связь

Дисциплины:


C. Листкові пластинкиЗавдання №1

До складу клітинного соку входять вода, азотисті та безазотисті органічні речовини, вітаміни, неорганічні сполуки, фітонциди. Які з наведених нижче сполук належать до азотовмісних?

A. Алкалоїди

B. Пектини

C. Вуглеводи

D. Глікозиди

E. Органічні кислоти

 

Завдання №2

Забарвлення квіток гіацинта, троянди, маку зумовлюється наявністю у клітинному соці особливих органічних речовин, здебільшого з групи фенольних глікозидів. Назвіть ці речовини.

А. Флавоноїди

В. Ксантони

С. Феноли

D. Бальзами

Е. Антоціани

Завдання №3

Із нестиглих плодів айви вилучено складні органічні сполуки, які за складом наближаються до глікозидів. Особливістю цих речовин є в’яжучий смак, кисла реакція, здатність осаджувати білки та алкалоїди. Назвіть ці речовини.

А. Ароматичні сполуки

В. Фенольні сполуки

С. Таніди

D. Гіркоти

Е. Флавони

Завдання №4

З листків бадану вилучено складні органічні сполуки, які за складом наближаються до глікозидів. Особливістю цих речовин є в’яжучий смак, кисла реакція, здатність осаджувати білки та алкалоїди. Назвіть ці речовини.

А. Таніди

В. Гіркоти

С. Антоціани

D. Флавоноїди

Е. Терпени

 

Завдання №5

Насіння рослин із родин Сливові та Яблуневі мають гіркуватий смак внаслідок наявності в них амігдалину, який у великих дозах може викликати серйозне отруєння і, навіть, смерть. До якої групи речовин належить амігдалин?

А. Таніди

В. Глікозиди

С. Алкалоїди

D. Гіркоти

Е. Дубильні речовини

 

 

Завдання №6

У коренях і кореневищах мильнянки лікарської містяться сапоніни, які при збовтуванні з водою утворюють піну. Ця особливість лежить в основі використання даної рослини у медицині. З якою метою застосовують мильнянку лікарську?

А. Як сечогінний засіб

В. Як відхаркувальний засіб

С. Як стимулятор серцевої діяльності

D. Як проносний засіб

Е. Як потогінний засіб

 

Завдання №7

Внаслідок зв’язування вуглеводів з нецукристим компонентом по типу складних ефірів, утворюється нова сполука. Яка її назва?

А. Хлорофіл

В. Інулін

С. Глікозид

D. Пігмент

Е. Алкалоїд

 

Завдання №8

Органічні кислоти зумовлюють кислу реакцію клітинного соку, проявляють консервуючі властивості, підтримують тургор клітин. Оберіть приклад органічної кислоти.

А. Ортофосфорна

В. Сірчана

С. Азотна

D. Бензойна

Е. Соляна

Завдання № 9

Більшість вітамінів, які необхідні людині, надходять до її організму з продуктами харчування рослинного походження. Назвіть вітамін, що не міститься у рослинних продуктах.A. Тіамін

B. Аскорбінова кислота

C. Вітамін РР

D. Вітамін В2

E. Вітамін В12

 

Завдання №10

Виноградний цукор, який у значній кількості виявляється в різних частинах рослини, може перетворюватися на інші сполуки. Так, за допомогою ферменту діастази виноградний цукор перетворюється на:

A. Клітковину

A. Хітин

B. Крохмаль

C. Інулін

D. Гіркоти

 

Завдання №11

Вкажіть назву структур клітини, які є носіями спадкової інформації:

A. Вакуолі

B. Хромосоми

C. Рибосоми

D. Включення

E. Комплекс Гольджі

Завдання № 12

Визначте, що належить до тимчасових утворів цитоплазми рослинної клітини:

A. Хлоропласти

B. Ядро

C. Хромосоми

D. Включення

E. Вакуолі

Завдання №13

Вкажіть, як називаються проміжки між оболонками суміжних клітин, які входять до складу тканини.

A. Включення

B. Продихи

C. Сочевички

D. Клітинні стінки

E. Міжклітинники

 

Завдання №14

Вкажіть складові частини клітини:

A. Оболонка

B. Шкірка

C. Продихи

D. Цитоплазма

E. Ядро

Завдання №15

З'ясуйте, який вигляд мають включення рослинної клітини.

A. Кристали солей у цитоплазмі

B. Краплини жиру у цитоплазмі

C. Ниткоподібні утвори в цитоплазмі, які виконують опорну функцію

D. Зерна крохмалю у цитоплазмі

E. Водні розчини цукрів у вакуолі

Завдання №16

Назвіть пристрій у світловому мікроскопі, який регулює ступінь освітленості об'єкта:

A. Об'єктив

B. Окуляр

C. Тубус

D. Діафрагма

E. Предметне скло

Завдання №17

Вкажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:

A. Сахароза

B. Інулін

C. Целюлоза

D. Глікоген

E. Хітин

Завдання №18

Вкажіть, як називаються постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції:

A. Гранули

B. Органели

C. Хроматофори

D. Грани

E. Включення

Завдання №19

Під час мікроскопії оболонки рослинної клітини дослідник побачив багато пор, що ділять її на майже однакові частки. Така оболонка називається:

А. Багаточленна

В. Ситовидна

С. Третинна

D. Чітковидна

Е. Перфорована

 

Завдання №20

Оберіть обов'язкову структуру клітин рослин та грибів, яка відмежована оболонкою від цитоплазми і в якій зберігається спадкова інформація про клітину та весь організм:

A. Хлоропласт

B. Мітохондрія

C. Плазматична мембрана

D. Ядро

E. Вакуоля

Завдання № 21

Виберіть ознаки, що характеризують перидерму:

A. Проста

B. Складна

C. Одношарова

D. Багатошарова

E. Первинна

 

Завдання № 22

Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на різних етапах їх розвитку. Як називається первинна покривна тканина кореня?

A. Ендодерма

B. Перидерма

C. Ризодерма

D. Епідерма

E. Мезодерма

Завдання №23

При вивченні гербарних зразків хмелю, малини, шипшини, були виявлені спеціалізовані виступи епідерми, що формуються за участю субепідермальних клітин. Це:

A. Продихи

B. Гідатоди

C. Емергенці

D. Осмофори

E. Молочники

Завдання №24

Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на різних етапах розвитку рослин. Як називається вторинна покривна тканина кореня?

A. Ендодерма

B. Перидерма

C. Ризодерма

D. Епідерма

E. Мезодерма

Завдання №25

Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на різних етапах розвитку рослин. Як називається первинна покривна тканина стебла?

A. Ендодерма

B. Перидерма

C. Ризодерма

D. Епідерма

E. Мезодерма

Завдання №26

При основі складного листка білої акаціїдобре помітні парні колючки, що являють собою видозмінені ...

A. Рахіси

B. Черешки

C. Листкові пластинки

D. Прилистки

E. Приквітки

 

 

Завдання №27

По краю листка, на зубчиках виявлені секреторні структури, що виділяють слабкий розчин солі у вигляді крапель. Отож, цими структурами є ...

A. Залозки

B. Нектарники

C. Продихи

D. Гідатоди

E. Осмофори

 

 

Завдання №28

Для здійснення газообміну у частинах рослин, вкритих перидермою, є спеціальні пристосування, які називаються:

A. Продихами

B. Сочевичками

C. Гідатодами

D. Залозистими волосками

E. Сосочками

Завдання №29

При вивченні епідерми листка було виявлено, що продиховий апарат оточують дві побічні клітини, а їх суміжні оболонки перпендикулярні до продихової щілини. Такий продиховий апарат називають:

A. Актиноцитним

B. Парацитним

C. Діацитним

D. Аномоцитним

E. Тетрацитним

Завдання №30

Кореневі волоски, які знаходяться у зоні всисання кореня є:

A. Жалкими

B. Зірчастими

C. Голівчастими

D. Одноклітинними

E. Багатоклітинними

 

Завдання №31

Мертві видовжені трубки, які утворюються із шару вертикально розміщених меристемних клітин і по яких у висхідних напрямках рухається вода називаються:

A. Трахеї

B. Трахеїди

C. Ситовидні трубки

D. Клітини-супутниці

E. Лібриформ

Завдання №32

Низхідний потік органічних сполук від листків до решти органів рослини забезпечують:

А. Судини

В. Трахеїди

C. Луб’яні волокна

D. Деревні волокна

E. Ситовидні трубки

Завдання №33

Концентричні судинно-волокнисті пучки відрізняються від радіальних:

А. Наявністю двох ділянок ксилеми

В. Відсутністю ділянки ксилеми

С. Центральним розташуванням флоеми або ксилеми

D. Відсутністю флоеми

Е. Наявністю двох ділянок ксилеми

 

Завдання №34

Внаслідок процесів пластичного обміну в рослині утворюються органічні речовини, які можуть пересуватися з місць синтезу в інші частини рослинного організму. Транспорт органічних речовин в рослині відбувається по:

А. Судинах

В. Ситовидних трубках

С. Трахеях

D. Трахеях і трахеїдах

Е. Ситовидних трубках та трахеїдах

Завдання №35

При мікроскопічному дослідженні стебла односім’ядольної рослини студент виявив судинно-волокнисті пучки, які він визначив як колатеральні замкнені. На підставі яких ознак він зробив такий висновок?

А. У пучках між ділянками флоеми і ксилеми є вторинна меристема – камбій

В. Одна ділянка ксилеми спрямована до центру органа, і одна ділянка – до зовнішньої частини

С. Пучки мають дві ділянки флоеми. Між зовнішньою ділянкою флоеми і ксилемою розташований камбій

D. У центрі пучка міститься ксилема, а флоема її оточує

Е. У центрі пучка міститься флоема, а ксилема її оточує

 

Завдання №36

У плодах шипшини, листі петрушки, хвої сосни, насінні зеленого горошку міститься значна кількість провітаміну, з якого в організмі людини і тварин синтезується вітамін, що забезпечує нормальний ріст організму та застосовується у вигляді лікарського засобу при шкірних та очних хворобах. Який це вітамін?

А. В1

В. С

С. Д

D. А

Е. К

Завдання №37

Розглядаючи мікропрепарат зрізу листка капусти під мікроскопом студент виділив тканину з живими клітинами, які мали целюлозні, нерівномірно потовщені по кутах оболонки. Це:

A. Перидерма

B. Склеренхіма

C. Пухка коленхіма

D. Кутова коленхіма

E. Пластинчаста коленхіма

Завдання №38

 

Один з видів судин характеризується тим, що у потовщеній оболонці клітин, з яких вони складаються, залишаються непотовщені місця у вигляді поперечних смужок. Це характерно для:

А. Сітчастих судин

В. Крапчастих судин

С. Драбинчастих судин

D. Пористих судин

Е. Кільчастих судин

 

Завдання №39

Паренхімні клітини, що межують із судинами, можуть проростати в них через пори клітинної оболонки. В судинах вони розростаються у вигляді міхурів, які стискаючись, закупорюють судини. Як називаються такі міхуровидні вирости у порожнинах судин?

А. Вмістища

В. Тили

С. Залозки

D. Аски

Е. Вічка

 

Завдання №40

Судини рослин утворені декількома видовженими клітинами, з’єднаними між собою. Кожна з таких клітин, що входить до складу судин, називається:

А. Волокном

В. Склереїдою

С. Трахеєю

D. Трахеїдою

Е. Члеником

 

Завдання №41

Внаслідок особливостей навколишнього середовища, листки рослини водяний жовтець відрізняються за формою та характером розчленування. Таке явище називається:

A. Дивергенцією

B. Гетерогенністю

C. Гетерофілією

D. Дихотомією

E. Гетероплоїдією

 

Завдання №42

Листки ласкавця круглястолистого є сидячими, що зрослися основою листкової пластинки. Такі листки належать до:

A. Черешкових

B. Стеблообгортних

C. Збіжних

D. Листків з листовою піхвою

E. Простромлених

 

Завдання №43

Прикладом рослинних адаптацій є здатність до видозмін деяких органів. Яка з наведених видозмін не є метаморфозом пагона?

A. Філокладії

B. Кладодії

C. Бульби

D. Цибулини

E. Філодії

Завдання №44

Брунька рослини має особливу анатомічну будову. Які з наведених структур не можна знайти у складі бруньки?

A. Зачаткове стебло

B. Зачаткові листки

C. Примордії

D. Зачаткові бруньки

E. Зачатковий корінець

Завдання №45

Осінній листопад має пристосувальне значення. Яка мета такої адаптації?

A. Захист від охолодження

B. Захист від паразитичних комах

C. Захист від надлишкової втрати вологи

D. Захист від поїдання листків тваринами, які особливо голодні взимку

E. Захист від хвороботворних бактерій

Завдання №46

Залежно від характеру та розташування головного та бічних коренів виділяють два типи кореневих систем: стрижневу та мичкувату. Яка з перелічених рослин має мичкувату кореневу систему?

A. Люцерна

B. Горох

C. Соя

D. Подорожник

E. Соняшник

 

Завдання №47

Наявність кореневих волосків є однією з анатомічних особливостей кореня більшості рослин. У яких рослин кореневі волоски відсутні?

A. Верблюжа колючка

B. Дуб

C. Суниці

D. Ряска

E. Горох

Завдання №48

Назвіть рослину, у якої листки не мають продихів:

A. Елодея

B. Конюшина

C. Береза

D. Півники.

E. Латаття біле

 

Завдання №49

Який з перелічених органів не належать до вегетативних?

A. Корінь

B. Стебло

C. Квітка

D. Листок

E. Пагін

 

Завдання №50

Зона кореневої шийки у двосім’ядольних та голонасінних має вторинну будову. Клітини цієї зони виконують функцію:

A. Росту

B. Розтягнення

C. Поділу

D. Всмоктування

E. Укріплення

 

Завдання №51

При мікроскопічному аналізі стебла кукурудзи студент виявив пучки, що характеризуються розташуванням флоеми та ксилеми бік у бік на одному радіусі. Дана характеристика свідчить, що ці пучки:

A. Колатеральні відкриті

B. Колатеральні закриті

C. Біколатеральні

D. Радіальні

E. Концентричні

Завдання №52

При вивченні мікропрепарату стебла, студент відмітив судинно-волокнисті пучки закритого типу та склеренхімне кільце, що оточує центральний циліндр. Така будова характерна для:

A. Купини

B. Тюльпана

C. Пшениці

D. Алое

E. Гарбуза

Завдання №53

На серії зрізів через зону проведення кореня гарбузапростежили закладання фелогену і формування у корі вторинної покривної тканини - …

A. Епіблеми

B. Епідерми

C. Перидерми

D. Кірки

E. Склеренхіми

Завдання №54

Результати вивчення зовнішньої і внутрішньої будови соковитих листків Aloeвказали на пристосованість рослини до нестачі ґрунтової й атмосферної вологи. Така рослина є...

A. Мезофітом

B. Гігрофітом

C. Гідрофітом

D. Сукулентом

E. Галофітом

Завдання №55

Дослідження поперечного зрізу органу довело, що це гілка деревної рослини, оскільки наявні ...

A. Епідерма, відкриті провідні пучки

B. Перидерма, річні кільця у деревині

C. Епідерма, закриті провідні пучки

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...