Главная Обратная связь

Дисциплины:


E. Для фіксації азотуЗавдання №1

Назвіть пігмент забарвлених пластид, з якого в організмі людини та тварин синтезується вітамін А.

A. Флавон

B. Каротин

C. Тіамін

D. Антохлор

E. Антоціан

 

 

Завдання №2

У мікропрепаратах ендосперму рицинизвичайної - Ricinus communis, окрім складних алейронових зерен, виявлені крапельки різного розміру, що забарвлюються Суданом III у рожево-оранжевий колір. Це підтверджує наявність у насінні ...

A. Жирних кислот

B. Жирної олії

C. Слизу

D. Інуліну

E. Глікогену

 

 

Завдання №3

Волокна, утворені у коровій частині рослин і розміщені безпосередньо під епідермою, називаються:

A. Волокна, що утворюють обкладки

B. Луб’яні

C. Корові

D. Деревні

E. Лібриформ

 

 

Завдання №4

Вивчаючи елементи провідної тканини рослини, дослідник знайшов мертві видовжені клітини, довжиною 1мм, із здерев’янілими оболонками та облямованими порами. Які клітини було знайдено?

А. Склереїди

В. Клітини-супутниці

С. Трахеїди

D. Замикаючі клітини

Е. Паренхімні клітини

 

 

Завдання №5

Корінь має чотири зони. Вони розміщені уздовж кореня, мають різну будову і виконують неоднакові функції. Який клас рослин у зоні закріплення має вторинну анатомічну будову?

A. Мохоподібні

B. Односім’ядольні

C. Голонасінні

D. Хвощі

E. Плауни

 

 

Завдання №6

У харчовому раціоні людини, хворої на хронічний гастрит є страви з капусти. Такі рекомендації доцільні завдяки тому, що даний продукт містить велику кількість вітаміну, який сприяє покращенню стану хворого. Назвіть його.

А. Рибофлавін

В. Кабагін

С. Тіамін

D. Цитрин

Е. Токоферол

 

 

Завдання №7

У листках шпинату міститься значна кількість вітамінів, у тому числі такий, що зумовлює кровоспинну дію. Який це вітамін?

А. В1

В. С

С. К

D. Е

Е. Д

 

Завдання №8

На поперечному зрізі стебла двосім’ядольної рослини студент виявив судинно-волокнисті пучки, які він визначив як колатеральні відкриті. На підставі яких ознак він зробив такий висновок?

А. Одна ділянка ксилеми у пучках спрямована до центру органа, а одна ділянка – до зовнішньої частини.

В. Пучки мають дві ділянки флоеми. Між зовнішньою ділянкою флоеми і ксилемою розташований камбій

С. У пучках між ділянками флоеми і ксилеми розташований камбій

D. У центрі пучка міститься ксилема, а флоема її оточує

Е. У центрі пучка міститься ксилема, а флоема її оточує

 

 

Завдання №9

У хворого виявлено недокрів’я, причиною якого стала нестача вітаміну, що міститься у дріжджах, листках шпинату, зеленої цибулі, петрушки. Якого вітаміну не вистачає в організмі хворого?А. Тіамін

В. Рибофлавін

С. Токоферол

D. Каротин

Е. Фолієва кислота

 

Завдання 10

Смоли утворюються у багатьох рослинах і знаходяться у спеціальних вмістищах. Вони являють собою суміш різноманітних сполук. До яких речовин вони близькі за своїм хімічним складом?

А. Ефірні олії

В. Жирні олії

С. Феноли

D. Вітаміни

Е. Антоціани

 

Завдання №11

Вкажіть функцію безбарвних пластид.

A. Містять спадкову інформацію про весь організм

B. Містять клітинний сік

C. Захищають клітину від шкідливих впливів ззовні

D. Накопичують поживні речовини

E. Регулюють осмотичний тиск у клітині

 

Завдання № 12

Вкажіть органічні речовини, які наявні в клітинах рослин:

A. Вуглеводи

B. Білки

C. Вода

D. Жири

E. Нуклеїнові кислоти

Завдання №13

Виберіть неправильні твердження про цитоплазму.

A. Не здатна до руху

B. Містить 80% води

C. Об'єднує всі структури клітини

D. Забезпечує взаємодію усіх органел

E. Інша її назва — клітинний сік

Завдання №14

Вкажіть правильні твердження про хлоропласти.

A. Належать до пластид

B. Безбарвні

C. Містять хлорофіл

D. У них відбувається фотосинтез

E. Їх вміст оточений клітинною стінкою

Завдання №15

Визначте частку загальної маси рослинної клітини, яка припадає на воду:

A. 1—5%

B. 10—20%

C. 3О—40%

D. 50—60%

E.60—95%

Завдання №16

Вкажіть сполуку, яка відіграє провідну роль у забезпеченні клітини енергією:

A. Нуклеїнові кислоти

B. Глікопротеїди

C. Вуглеводи

D. Кристали

E. Білки.

Завдання №17

Вкажіть максимальне збільшення об'єкта, яке можна отримати за допомогою сучасного світлового мікроскопа:

A. До 1000 разів

B. До 1700 разів

C. До 2000 разів

D. До 3000 разів

E. До 4000 разів

 

Завдання №18

Назвіть структуру, яка безпосередньо оточує цитоплазму клітини:

A. Вакуоля

B. Клітинна стінка

C. Плазмолема

D. Мембрани ендоплазматичної сітки

E. Каріолема

 

Завдання №19

З'ясуйте функції клітинної оболонки рослинних клітин.

A. Підтримує сталу форму клітини

B. Оточує вакуолю з клітинним соком

C. Забезпечує обмін речовин між клітиною і зовнішнім середовищем

D. Є носієм спадкової інформації і передає її дочірнім клітинам при поділі

E. Захищає клітину від шкідливих впливів довкілля

 

Завдання №20

З'ясуйте, що позначають терміном «цитоплазма».

A. Напіврідке внутрішнє середовище клітини

B. Групу клітин, які мають подібну будову та виконують спільні функції

C. Напіврідке внутрішнє середовище клітини з органелами

D. Постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції

E. Водний розчин органічних і неорганічних сполук, який міститься всередині вакуолі

 

Завдання №21

При вивченні поверхні листка деревію майжезвичайного виявлені багатоклітинні утворення, що складаються з ніжки і голівки. Це:

A. Чіпкі волоски

B. Зірчасті волоски

C. Голівчасті волоски

D. Жалкі волоски

E. Сосочки

Завдання №22

На гербарному зразку кропиви дводомної студент помітив великі одноклітинні волоски, розташовані на багатоклітинній підставці, яку утворюють епідермальні і субепідермальні клітини. Це є:

A. Чіпкі волоски

B. Зірчасті волоски

C. Голівчасті волоски

D. Жалкі волоски

E. Сосочки

Завдання № 23

Форма замикаючих клітин продихів звичайного типу є:

 

A. Гантелеподібна

B. Бобоподібна

C. Округла

D. Зірчаста

E. Веретеноподібна

Завдання №24

При аналізі епідерми листка було виявлено, що замикаючі клітини продихового апарату оточені трьома побічними клітинами, одна з яких менша або більша від двох інших. Такий продиховий апарат називають:

A. Аномоцитним

B. Анізоцитним

C. Актиноцитним

D. Тетрацитним

E. Парацитним

Завдання №25

Виберіть форму продихової щілини типового продихового апарату:

A. Трикутна

B. Овальна

C. Звивиста

D. Лінійна

E. Зірчаста

 

Завдання №26

Наявність перидерми характерно для:

A. Усіх рослин

B. Усіх покритонасінних та голонасінних

C. Водоростей

D. Мохоподібних

E. Голонасінних

Завдання №27

Оболонка клітин епідерми складається з :

A. Целюлози та пектину

B. Целюлози та лігніну

C. Целюлози та суберину

D. Лігніну та суберину

E. Пектину та лігніну

Завдання №28

Газообмін у перидермі здійснюється через:

A. Продихи

B. Сочевички

C. Гідатоди

D. Всю поверхню

E. Канальці

 

Завдання №29

Для випаровування води і здійснення газообміну в епідермі є спеціальні пристосування, які називають:

A. Сочевички

B. Трихоми

C. Сосочки

D. Продихи

E. Жалкі волоски

 

Завдання №30

Багатошарова тканина, що складається з фелеми, фелогену і фелодерми називається:

A. Епідерма

B. Дерматоген

C. Перидерма

D. Ризодерма

E. Плерома

 

Завдання №31

Студентами визначено, що надане стебло має смоляні ходи, в лубі відсутні клітини-супутниці, а в деревині відсутні судини. Такі анатомічні ознаки характерні для…

А. Соняшника бульбистого

В. Берези бородавчастої

С. Сосни звичайної

D. Клена гостролистого

E. Ехінацеї пурпурової

 

Завдання №32

Які з перелічених елементів не входять до складу флоеми?

A. Трахеїди

B. Луб’яні волокна

C. Луб’яна паренхіма

D. Ситовидні трубки

E. Клітини-супутниці

Завдання №33

Висхідна течія несе воду та мінеральні речовини від кореня до надземних частин рослин, але у деяких видів висхідна течія рухається вниз. Для якої рослини це характерно?

А. Бук лісовий

В. Акація жовта

С. Верба біла

D. Аконіт отруйний

Е. Гіркокаштан звичайний

 

 

Завдання №34

Колатеральні відкриті судинно-волокнисті пучки відрізняються від колатеральних замкнених:

А. Наявністю двох ділянок флоеми

В. Наявністю камбію

С. Центральним розташуванням ксилеми

D. Наявністю двох ділянок ксилеми

Е. Відсутністю камбію

 

Завдання №35

Ксилема є комплексною тканиною, провідні елементи якої складають:

А. Трахеї

В. Судини і трахеїди

С. Трахеї і ситовидні трубки

D. Трахеїди та ситовидні трубки

Е. Ситовидні трубки з клітинами - супутницями

Завдання №36

До складу комплексної тканини флоеми входять луб’яні волокна. Вони є елементом:

А. Основної тканини

В. Механічної тканини

С.Твірної тканини

D. Провідної тканини

Е. Покривної тканини

Завдання №37

До елементів провідної тканини належать мертві прозенхімні клітини із здерев’янілими оболонками та облямованими порами. Довжина таких клітин зазвичай не переважає 1мм. Це:

А. Трахеїди

В. Клітини - супутниці

С. Трахеї

D. Ситовидні трубки

Е. Склереїди

Завдання №38

Судини є елементом провідної тканини багатьох вищих рослин. У наведеному нижче переліку вищих рослин знайдіть безсудинні.

А. Папоротеподібні

В. Плауноподібні

С. Покритонасінні

D. Мохоподібні

Е. Голонасінні

 

Завдання №39

Луб - комплексна тканина, до складу якої входять елементи механічної, провідної та основної тканин. Функція луб’яної паренхіми полягає у:

А. Запасанні води

В. Транспорті води та мінеральних солей

С. Запасанні поживних речовин

D. Захисті інших тканин

Е. Надаванні міцності рослині

Завдання №40

Трахеї являють собою мертві видовжені трубки з поперечними перфорованими оболонками. Загальна довжина трахей може досягати декількох метрів. Клітини, що утворюють трахею, належать до:

А. Паренхімних

В. Мезенхімних

С. Камбіальних

D. Ініціальних

Е. Прозенхімних

 

 

Завдання №41

У досліджуваної рослини розчленованість листкової пластинки округлої форми складає більше 1/3 напівпластинки, але не доходить до її середини. Це дозволяє характеризувати листок як ...

A. Перистолопатевий

B. Перисторозсічений

C. Перистороздільний

D. Пальчастороздільний

E. Трійчастолопатевий

Завдання №42

Верхівкова брунька водорості ділиться на 2 частини і ріст відбувається в двох напрямках, причому утворюються 2 рівнозначні гілки. Такий тип галуження стебла називається:

A. Моноподіальним

B. Дивергентним

C. Симподіальним

D. Несправжньодихотомічним

E. Дихотомічним

Завдання №43

Внаслідок впливу різних чинників на структуру листкової пластинки, виділяють декілька типів її будови. Так, ксероформний тип листкової пластинки характерний для:

A. Ефемерів

B. Гігрофітів

C. Рослин посушливих місць зростання

D. Рослин з коротким вегетаційним періодом

E. Гідрофітів.

 

Завдання №44

Один з типів галуження стебла полягає у тому, що головний пагін увесь час росте з верхівкової бруньки, а бічні – з бічних, причому верхівковий ріст гальмує бічний. Цей тип галуження притаманний:

A. Мохам

B. Ліщині

C. Плавунам

D. Модрині

E. Пальмі

Завдання №45

Листок – вегетативний орган рослини з особливою будовою та функціями. Яке твердження із наведених нижче не притаманне листку?

A. Виконує функцію дихання

B. Має необмежений ріст

C. Виконує функцію транспірації

D. Складається з черешка та листкової пластинки

E. Виконує функцію фотосинтезу

Завдання №46

Зачаткові листки, що знаходяться у складі бруньки, у пазухах яких знаходяться зачаткові бічні бруньки, називаються:

A. Кладодіями

B. Філодіями

C. Філідіями

D. Примордіями

E. Філокладіями

 

Завдання №47

Однією із зовнішніх ознак кореня є наявність кореневих волосків. Як називається зона кореня, де вони знаходяться?

A. Кореневий чохлик

B. Зона росту

C. Зона поглинання

D. Зона укріплення

E. Зона поділу

Завдання №48

Кореневий чохлик утворюється каліптрогенним шаром апікальної меристеми і є складовою частиною кореневої зони поділу. Яка з наведених характеристик не притаманна кореневому чохлику?

A. Утворення кореневих волосків

B. Захист меристематичних клітин

C. Виділення слизу

D. Наявність зерен оберігального крохмалю

E. Реакція на гравітацію

Завдання №49

Сухі і соковиті луски цибулі мають однакове походження, але виконують різні функції: перші – захисну, а другі запасаючу. Такі органи називаються:

A. Аналогічними

B. Ортотропними

C. Редукційними

D. Плагіотропними

E. Гомологічними

Завдання №50

На поперечному перерізі досліджуваного органа у його центрі знайдена п’ятикутна зірочка ксилеми. Це свідчить, що цей орган є …

A. Стебло Однодольних

B. Корінь Однодольних

C. Стебло Дводольних

D. Корінь Дводольних

E. Квітка

 

Завдання №51

Зріз листка овальний в обрисі, епідерма верхньої і нижньої сторін морфологічно однакова, мезофіл однорідний, складчастий. Така будова листка називається:

A. Дорсивентральна

B. Радіальна

C. Ізолатеральна диференційована

D. Ізолатеральна недиференційована

E. Складна

Завдання №52

Відомо, що надземну частину гороху посівногоутримують у просторі вусики, які є видозміною ...

A. Прилистків

B. Усього складного листка

C. Нижніх листочків складного листка

D. Верхніх листочків складного листка

E. Верхівкових пагонів

 

Завдання №53

У стеблі тополі, що є хазяїном для напівпаразитичної омели білої, між корою і деревиною розпізнані поздовжні тяжі "корових коренів" з додатковими бруньками та гаусторіями - коренями, що служать…

A. Присосками

B. Для запасання поживних речовин

C. Причіпками

D. Пневматофорами

E. Для фіксації азоту

Завдання №54

Зібрано максимально розчленовані прості листки із віялоподібно розміщеними вільними сегментами. Ці листки -...

A. Пальчасторозсічені

B. Пальчастороздільні

C. Пальчастолопатеві

D. Перисторозсічені

E. Перистороздільні

Завдання №55

Корені дуба, берези, клена, липи, сосни зовні обплетені гіфами грибів, які забезпечують міксотрофне живлення, утворюючи ...

A. Ендобактеріоризу

B. Мікобактеріоризу

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...