Главная Обратная связь

Дисциплины:


Анатомо-гістохімічний аналіз листка показав, що кутова коленхіма розташована ділянками,Завдання №1

У цитоплазмі ціанобактерій синтезується полісахарид. Назвіть його.

A. Целюлоза

B. Інулін

C. Глікоген

D. Крохмаль

E. Клітковина

 

 

Завдання №2

Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Яке забарвлення дають білки внаслідок ксантопротеїнової реакції під дією концентрованої азотної кислоти?

A. Яскраво-жовте

A. Червоне

B. Фіолетове

C. Синє

D. Помаранчеве

Завдання № 3

Яку функцію виконує макрогвинт світлового мікроскопа?

A. Здійснює грубу настройку зображення

B. Точно фокусує зображення об’єкта

C. Зменшує освітлення

D. Збільшує освітлення

E. Фіксує положення об’єктива

 

 

Завдання №4

Студент описав плід так: монокарпний, сухий, розкривається по черевному шву, уздовж якого розташовані численні насінини. Отже, даний плід –

A. Стручок

B. Одногорішок

C. Біб

D. Однолистянка

E. Однокістянка

 

Завдання №5

Для виявлення білка в клітині використовують біуретову реакцію. Яке забарвлення, отримане в результаті реакції, буде свідчити про наявність білка у середовищі?

А. Жовте

В. Червоне

С. Фіолетове

D. Синє

Е. Оранжеве

Завдання №6

Жирні олії зустрічаються майже в усіх рослинах. У багатьох вони складають основний продукт запасу. Назвіть структури клітини, які забезпечують утворення жирних олій.

А. Хлоропласти

В. Амілопласти

С. Олеопласти

D. Хромопласти

Е. Хроматофори

Завдання №7

До складу кожної насінини квіткових рослин входить: насінна оболонка, зародок і запасні поживні речовини. З чого розвивається зародок насіння?

А. Із нуцелуса

В. Із зав'язі

С. Із зиготи

D. Із насінного зачатку

Е. Із зародкового мішка.

 

Завдання №8

Деякі ознаки успадковуються тільки від материнського організму. Це пов’язано із цитоплазматичною спадковістю, яка забезпечується:

A. Мітохондріями

B. Ядерцем

C. Рибосомами

D. Лізосомами

E. Пластидами

Завдання №9

Плазматична мембрана у своєму складі може містити за масовою часткою 40 - 55 % білків. Вкажіть функцію не характерну для білків, що знаходяться у складі плазмолеми:

A. Структурна

B. Каталітична

C. Рецепторна;

D. Транспортна

E. Енергетична

Завдання №10

Основна тканина (паренхіма) – жива тканина, що заповнює простір, між іншими тканинами. Існує декілька видів основної тканини. Яка з наведених характеристик притаманна водонакопичуючій паренхімі?

A. Тонкостінні живі клітини з великою кількістю алейронових зерен

B. Тонкостінні живі клітини з великими центральними вакуолямиC. Тонкостінні живі клітини з численними хлоропластами

D. Тонкостінні живі клітини з великими міжклітинниками, заповненими повітрям

E. Товстостінні мертві клітини без міжклітинників

 

Завдання №11

У більшості досліджених представників роду фікусродини шовковицевіу субепідермальному шарі виявлені спеціалізовані вирости внутрішньої оболонки - цистоліти, що містять кристалогідрати ...

A. Оксалату кальцію

B. Карбонату кальцію

C. Хлориду кальцію

D. Ацетату магнію

E. Хлориду заліза

 

Завдання №12

Під час мікроскопії рослинної клітини добре помітна велика структура з двомембранною пористою оболонкою і власними органелами. Це ...

A. Рибосома

B. Ядро

C. Комплекс Гольджі

D. Лізосома

E. Вакуоля

Завдання №13

При виготовленні мазі, у якості основуи та стабілізатору використано похідні целюлози, джерелом якої служать ...

A. Клітинні оболонки рослин і водоростей

B. Клітинні оболонки грибів

C. Мембрани тваринних клітин

D. Лубяні волокна

E. Деревні волокна

Завдання №14

У складі оболонок кам'янистих клітин плоду груші звичайної виявлено лігнін. Це свідчить, що клітини мертві, бо їх оболонки ...

A. Окорковілі

B. Здерев'янілі

C. Мінералізовані

D. Кутинізовані

E. Ослизнені

Завдання №15

Серед біологічно активних речовин рослинного походження виділяють отруйні і сильнодіючі. Це, насамперед, ...

A. Алкалоїди

B. Слизи

C. Фітонциди

D. Вітаміни

E. Таніди

Завдання №16

Мікроскопічний аналіз листків конваліїзвичайної (Convallaria majalis) довів, що в мезофілі накопичується два різновиди кристалів оксалату кальцію: у вузьких клітинах-ідіобластах великі поодинокі голчасті стилоїди, а в крупних, еліптичних ідіобластах - зібрані в пучки тонкі голчасті кристали - ...

A. Рафіди

B. Друзи

C. Призматичні кристали

D. Ромбічні кристали

E. Пластинчасті кристали

Завдання №17

До колекції однонасінних плодів випадково потрапив багатонасінний. Вкажіть його.

А. Кістянка

В. Ягода

С. Зернівка

D. Сім’янка

Е. Крилатка

Завдання №18

У клітині присутні кристалічні включення, які при додаванні розчину хлористоводневої кислоти поступово зникають з виділенням пухирців газу. Отже, клітини накопичили ...

A. Кальцію оксалат

B. Кальцію карбонат

C. Калію оксалат

D. Калію карбонат

E. Кремнезем

 

Завдання № 19

Досліджені крохмальні зерна мали 3—4 центри крохмалеутворення, навколо них індивідуальні шари крохмалю, а також спільні нашарування. Отже, досліджені зерна - ...

A. Складні

B. Напівскладні

C. Складно-напівскладні

D. Прості концентричні

E. Прості ексцентричні

 

Завдання №20

У квітках волошки синьої середрізноманітних біологічно активних речовин визначені органічні сполуки, що складаються із вуглеводного компонента глікогенуі невуглеводного — аглікону. Це .-..

A. Смоли

B. Таніди

C. Алкалоїди

D. Глікозиди

E. Камеді

 

 

Завдання №21

Виберіть плід, який відповідає опису: плід псевдомонокарпний із здерев'янілим оплоднем і однією (рідко двома насінинами, шкірка якої не зростається з оплоднем).

А. Жолудь

В. Горіх

С. Сім'янка

D. Зернівка

Е. Псевдомонокарпна кістянка.

 

 

Завдання №22

При мікроскопії листка були виявлені живі паренхімні клітини механічної тканини з великою кількістю міжклітинників. Це:

A. Пластинчаста коленхіма

B. Пухка коленхіма

C. Склеренхіма

D. Кутова коленхіма

E. Склереїди

 

Завдання №23

При мікроскопічному дослідженні насінної шкірочки бобових, були виявлені невеликі подовжені стовпчасті клітини. Це:

A. Макросклереїди

B. Остеосклереїди

C. Трихосклереїди

D. Брахісклереїди

E. Астросклереїди

Завдання №24

Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на різних етапах розвитку рослин. Як називається вторинна покривна тканина стебла?

A. Ендодерма

B. Перидерма

C. Ризодерма

D. Епідерма

E. Мезодерма

 

Завдання №25

Анатомо-гістохімічний аналіз листка показав, що кутова коленхіма розташована ділянками, ...

A. У пучках

B. Над жилками

C. Навколо жилок

D. У мезофілі

E. У паренхімі

Завдання №26

Коленхіма – це жива тканина з целюлозними, нерівномірно потовщеними оболонками. Скільки видів коленхіми може зустрічатися у одного й того ж виду рослини?

A. Один

B. Два

C. Три

D. Чотири

E. Десять

Завдання №27

Склереїди – це кам’янисті клітини, які можуть зосереджуватися у різноманітних органах. Які склереїди характерні для осьових органів?

A. Волокнисті

B. Зірчасті

C. Крапчасті

D. Ниткоподібні

E. Паличковидні

Завдання №28

Характерною особливістю механічних тканин є те, що вони складаються з мертвих клітин із потовщеними, просоченими лігніном оболонками. Але є винятки. Виберіть, який вид механічної тканини не підпадає під таку характеристику:

A. Перегородчастий лібриформ

B. Склереїди

C. Перетинчастий лібриформ

D. Коленхіма

E. Деревинні волокна

 

Завдання №29

Описана студентом квітка мала п’ятизрослолисту чашечку, зірчастий віночок, багато тичинок і маточок, розташованих кільцями на квітколожі. Це дозволяє охарактеризувати її як ...

А. Неправильну, двостатеву, циклічну

В. Правильну, двостатеву, циклічну

С. Правильну, маточкову, ациклічну

D. Правильну, тичинкову, циклічну

Е. Асиметричну, двостатеву, ациклічну

 

 

Завдання №30

При мікроскопічному дослідженні м’якоті плодів груші, виявлено відносно короткі паренхімні клітини з великою кількістю щілиновидних пор. Це:

A. Перегородчастий лібриформ

B. Склереїди

C. Перетинчастий лібриформ

D. Трахеїди

E. Замикаючі клітини

Завдання №31

Ксилема – комплексна тканина, що складається з елементів провідної, механічної та основної тканин. Яку функцію виконує деревинна паренхіма, що міститься у складі ксилеми?

А.Фотосинтез

В. Запасання поживних речовин

С.Запасання води

D. Захист від поїдання тваринами

Е. Транспорт речовин

 

 

Завдання №32

У наведений нижче перелік видів судин рослини випадково потрапив елемент іншої тканини, тому що судини не можуть бути...

А. Галузистими

В. Кільчастими

С. Драбинчасими

D. Спіральними

Е. Крапчастими

 

 

Завдання №33

Під час мікроскопічного дослідження стебла знайдено клітини, що являють собою мертві видовжені трубки з потовщеними, просоченими лігніном оболонками. У місцях з’єднання клітин (члеників) їх поперечні оболонки перфоровані. Знайдені клітини є:

А. Ситовидними трубками

В. Трахеїдами

С. Ксилемними волокнами

D. Трахеями

Е. Склереїдами

 

 

Завдання №34

Препаруючи маточку квітки студент виявив, що вона утворена з кількох плодолистків, що повністю зрослися краями, має одне гніздо зав'язі і лопатеву приймочку. Для встановлення числа плодолистків він повинен врахувати кількість спинних і черевних швів, а також ...

А. Лопатей приймочки

B. Вільних стовчиків

С. Перетинок зав'язі

D. Насінних зачатків

Е. Кількість тичинок

 

Завдання №35

Трахеїди – мертві видовжені клітини із здерев’янілими оболонками та облямованими порами. Довжина трахеїд у середньому становить:

А. 1нм

В. 1мм

С. 1см

D. 10см

Е. 1м

 

Завдання №36

До складу комплексної тканини флоеми входять провідні елементи. Вкажіть їх.

А.Трахеї

В. Трахеї і трахеїди

С. Ситовидні трубки і клітини-супутниці

D. Трахеїди

Е. Трахеїди і клітини-супутниці

 

Завдання №37

До складу флоеми входять елементи механічної тканини - луб’яні волокна. Яка з наведених характеристик не притаманна луб’яним волокнам?

А. Вони утворюються твірними тканинами

В. Це видовжені клітини з потовщеними оболонками

С. Клітинні оболонки мають чисельні косі пори

D. Клітинні оболонки частково просочуються суберином

Е. Надають клітині пружності і еластичності

 

 

Завдання №38

Якій тканині відповідає така характеристика: клітини живі, паренхімні, зберігають меристематичну активність і виконують різноманітні функції залежно від місця розташування?

A. Провідній

B. Механічній

C. Покривній

D. Основній

E. Видільній

Завдання №39

Серед наведеного нижче переліку структур знайдіть таку, що утворена несправжньою тканиною.

A. Сосочки пелюстки чорнобривця

B. Шип троянди

C. Насінина вишні

D. Вуса гороху

E. Ніжка гриба

 

Завдання №40

До складу комплексної тканини флоеми входить луб’яна паренхіма. Вона є елементом:

А. Основної тканини

В. Механічної тканини

С. Твірної тканини

D. Провідної тканини

Е. Покривної тканини

 

Завдання №41

Існує ряд видозмін листка, які відрізняються між собою за будовою та функцією. Що являють собою філодії?

A. Соковиті луски для запасання поживних речовин

B. Листки, у пазухах яких розвиваються квітки

C. Чашолистки

D. Листковидні розширення черешків, що виконують функції листків

E. Пристосування для ловлі комах

 

 

Завдання №42

Листки різних рослин розрізняються за формою краю листкової пластинки. Як називається листок, якщо зубці на його краю мають рівні боки?

A. Цільнокраїй

B. Зубчастий

C. Пильчастий

D. Виїмчастий

E. Городчастий

Завдання №43

Корінь – в основному підземний вегетативний орган рослин з особливостями анатомії та морфології. Яка з наведених характеристик притаманна кореню?

A. Наявність листків

B. Відсутність вузлів

C. Наявність генеративних бруньок

D. Інтеркалярний ріст

Е . Наявність меживузлів

 

 

Завдання №44

Рослина має підземний пагін з вузлами, міжвузлями і редукованими листками у вигляді лусочок. На конусі наростання немає кореневого чохлика, а у пазухах листків знаходяться бруньки, які дають надземні пагони. Це:

A. Бульба

B. Гаусторія

C. Бульбоцибулина

D. Цибулина

E. Кореневище

 

Завдання №45

На стовбурі дуба внаслідок щільного сукупного залягання сплячих бруньок утворилися масивні вирости у вигляді мітли. Як їх називають?

A. Капи

B. Ареоли

C. Гібернакули

D. Вічка

E. Туріони

Завдання №46

В апексі стебла з’являється його первинна анатомічна будова. Завдяки якій тканині це стає можливим?

A. Прозенхіма

B. Коленхіма

C. Камбій

D. Склеренхіма

E. Прокамбій

 

Завдання №47

Одним з прикладів адаптацій рослини до умов середовища, з метою кращого освітлення усіх її частин спостерігається особливий тип розміщення листків. Такий тип називається:

A. Мозаїчним

B. Гетерогенним

C. Поліморфним

D. Полігенним

E. Гетеромірним

 

Завдання №48

Встановлено, що у стеблах деревних рослин горизонтальне переміщення та тимчасове накопичення метаболітів забезпечують ...

A. Судини

B. Трахеїди

C. Ситовидні трубки

D. Серцевинні промені

E. Річні кільця

 

Завдання №49

У покритонасінних двосім’ядольних рослин корінь змінює свою будову з первинної анатомічної на вторинну. Чим зумовлене це явище?

A. Перебудовами флоеми

B. Активізацією метаболізму

C. Утворення камбію і фелогену

D. Накопиченням поживних речовин

E. Появою додаткових коренів

 

 

Завдання №50

Із наданих зразків відібрані рослини, у яких листки сидять у вузлах стебла і складаються лише із листкової пластинки, тобто не мають ...

A. Прилистків

B. Черешка

C. Основи

D. Пластинки

E. Приквітків

 

 

Завдання №51

Якщо листок характеризується наявністю палісадної паренхіми під нижньою і верхньою епідермою, а простір між ними заповнено губчастою паренхімою, то це свідчить, що листок:

A. Радіальний

B. Дорзовентральний

C. Ізолатеральний

D. Амфікрибральний

E. Амфівазальний

Завдання №52

На серії зрізів через зону проведення кореня кавуна простежена поява і диференціація над первинною флоемою вторинної бічної меристеми - ...

A. Прокамбію

B. Перициклу

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...