Главная Обратная связь

Дисциплины:


C. Коркового камбіюD. Міжпучкового камбію

E. Пучкового камбію

 

Завдання №53

Відомо, що у зародку насінини одночасно з брунькою закладається зародковий корінь. Вкажіть, на який вид кореня він перетвориться при проростанні.

A. Головний

B. Ходульний

C. Бічний

D. Корінь-присоску

E. Додатковий

 

 

Завдання №54

Вкажіть рослини з мичкуватою кореневою системою:

A. Маршанція мінлива

B. Квасоля

C. Жито

D. Буряк

E. Подорожник

 

 

Завдання №55

Назвіть утворення на підземній частині стебла, із якогорозвиваються додаткові пагони і численні додаткові корені мичкуватої кореневої системи.

A. Мікориза

B. Вузол кущіння

C. Коренеплід

D. Головний корінь

E. Коренева бульба

 

 

Завдання №56

Потовщення коренеплоду моркви відбувається за рахунок розвитку клітин основної паренхіми. Який вид паренхіми розвинений найкраще та накопичує поживні речовини?

A. Деревна

B. Луб’яна

C. Камбіальна

D. Палісадна

E. Губчаста

 

Завдання №57

Вкажіть рослини з мичкуватою кореневою системою.

A. Зозулин льон

B. Кукурудза

C. Береза

D. Морква

E. Пшениця

 

 

Завдання №58

Вкажіть, чим коренебульба відрізняється від коренеплоду.

A. Тим, що вона запасає поживні речовини

B. Тим, що вона є видозміною пагона

C. Тим, що вона є видозміною додаткових або бічних коренів

D. Тим, що вона є видозміною головного кореня

E. Тим, що вона є підземною видозміною стебла

 

 

Завдання №59

Визначте, які твердження про зону кореневих волосків неправильні.

A. Кореневі волоски всмоктують розчини мінеральних речовин;

B. Кореневі волоски перетворюються на бічні корені

C. Нові кореневі волоски утворюють клітини, що лежать біля зони росту

D. Кореневі волоски живуть по два роки

E. Біля верхньої межі всмоктувальної зони кореневі волоски зникають

Завдання №60

При мікроскопічному аналізі мезофілу листка сосни звичайної було виявлено, що він представлений складчастою паренхімою, а у центрі проходить одна двопучкова жилка. Який тип листкової пластинки характерний для хвої?

A. Радіальний

B. Дорсивентральний

C. Ізолатеральний

D. Амфікрибральний

E. Амфівазальний

 

 

Завдання №61

Один з видів розмноження рослин відбувається за рахунок особливих гаплоїдних клітин, які відокремлюються від материнської особини і без злиття з іншими клітинами проростають з утворенням особин нової генерації.

Ці клітини називаються:A. Сорусами

B. Спорами

C. Конідіями

D. Гаметами

E. Базидіями

Завдання №62

Особливістю первинної анатомічної будови кореня полягає в тому, що корінь ділиться на дві чітко відмежовані частини: корову і осьовий циліндр. Залежно від класу, до якого належить рослина первинна анатомічна будова утворюється у певній зоні. У якій зоні кореня утворюється первинна анатомічна будова в однодольних покритонасінних?

А. У зоні поглинання

В. У зоні укріплення

С. У зоні ділення

D. У зоні росту

Е. У зоні всмоктування

 

Завдання №63

Проведеного щеплення яблуні.Про успішне проведення операції свідчить зрощення прищепи і підщепи внаслідок активного поділу ...

А. Корка

В. Камбію

С. Судин

D. Коленхіми

Е. Склеренхіми

Завдання №64

Існує ряд видозмін листка, які відрізняються між собою за будовою та функцією. Що являють собою філодії?

А. Соковиті луски для запасання поживних речовин

В. Листки, у пазухах яких розвиваються квітки

С. Чашолистики

D. Листковидні розширення черешків, що виконують функції листків

Е. Пристосування для ловлі комах

 

Завдання №65*

Які з наведених нижче характеристик притаманні нестатевому розмноженню?

A. Відбувається за допомогою спор

B. Відбувається за допомогою зооспор

C. Відбувається за допомогою гамет

D. Утворення нового організму відбувається внаслідок злиття гаплоїдних клітин

E. Репродуктивні гаплоїдні клітини відокремлюються від материнського організму, проростають і утворюються нові організми.

Завдання №66

Під час подвійного запліднення у Покритонасінних рослин один із сперміїв зливається з центральною диплоїдною клітиною, внаслідок чого розвивається ...

А.Гаметофіт

В.Заросток

С.Проросток

D. Зародок

Е. Ендосперм з триплоїдним набором хромосом

 

 

Завдання №67

Є різні типи вегетативного розмноження. Одним з них є несправжнє живородіння, що пов'язане з утворенням на листках материнської особини життєздатних маленьких рослинок, спостерігається у такої лікарської рослини, як ...

А. Парило звичайне

В. Каланхое перисте

С. Софора японська

D. Конвалія травнева

Е. Бадан товстолистий

 

Завдання №68

Багаторічні лікарські рослини, як купина, валеріана, арніка, меліса, крім статевого способу розмноження можуть розмножуватись вегетативно за допомогою ...

А. Кореневищ

В. Цибулин

С. Бульбоцибулин

D. Бульб

Е. Коренів

 

 

Завдання №69

У кошиках Calendula officinalis в центрі розміщені трубчасті стерильні квітки, а по краю - …

А. Трубчасті, плідні

В. Лійковидні, безплідні

С. Язичкові, безплідні

D. Несправжньоязичкові, безплідні

Е. Несправжньоязичкові, плідні

 

 

Завдання №70

При дії на зріз насінин соняха розчином Судану ІІІ з’явилося рожево-помаранчеве забарвлення, що свідчить про наявність в цій насінині …

А. Білків

В. Крохмалю

С. Інуліну

D. Целюлози

Е. Жирної олії

 

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...