Главная Обратная связь

Дисциплины:


C. Односім’ядольних рослинD. Голонасінних рослин

E. Вищих спорових рослин

 

Завдання №30

У стеблі льону були знайдені довгі вузькі клітини, що використовують у текстильній промисловості, з потовщеними смугасто-шаруватими оболонками, кінці яких загострені. Це:

A. Деревні волокна

B. Корові волокна

C. Периваскулярні волокна

D. Луб’яні волокна

E. Склереїди

 

Завдання №31

Під час мікроскопії препарату листка студент визначив тканину інтенсивно-зеленого кольору, що складається з живих, тонкостінних, стовпчастих, щільно зімкнених клітин, розташованих перпендикулярно поверхні листка. Цією тканиною є ...

A. Пухка паренхіма

B. Складчаста паренхіма

C. Палісадна паренхіма

D. Запасаюча паренхіма

E. Аеренхіма

 

Завдання №32

Клітинна оболонка паренхімних тканин звичайно тонкостінна, целюлозна. У деревині та серцевині дерев вона може потовщуватися за рахунок просочування:

A. Суберином

B. Слизом

C. Мінеральними речовинами

D. Кутином

E. Лігніном

Завдання №33

Ксилема та флоема є комплексними тканинами, до складу яких входять елементи:

А. Механічної, видільної та провідної тканин

В. Механічної, провідної та твірної тканин

С. Твірної та провідної тканин

D. Покривної, провідної та основної тканин

Е. Механічної, провідної та основної тканин

 

Завдання №34

Вкажіть, яка з наведених характеристик ситовидних трубок є невірною.

А. Наявність перфорацій на поперечних клітинних оболонках

В. Наявність живої цитоплазми

С. Клітинні оболонки просочені лігніном

D. Відсутність ядер

Е. Складаються з вертикально розміщених клітин

 

Завдання №35

Вкажіть, яка з наведених нижче характеристик судин є невірною.

А. Мають живий протопласт

В. Мають потовщені оболонки

С. Мають форму видовжених трубок

D. У місцях з’єднання поперечні оболонки перфорують

Е. Клітини, що утворюють судину називаються члениками

Завдання №36

Луб’яна паренхіма – складова комплексної тканини флоеми. Що є характерним для клітин луб’яної паренхіми?

А. Клітини видовженої, веретеноподібної форми, живі

В. Клітинні оболонки потовщені, частково просочені лігніном

С. Клітини живі з тонкими целюлозними стінками

D. Клітини мертві, заповнені повітрям

Е. Клітинні оболонки просочені суберином, внаслідок чого вони не пропускають воду і гази

 

 

Завдання №37

При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу стебла рослини родини гарбузові виявлені судинно-волокнисті пучки з двома ділянками флоеми, котрі розташовані назовні і до центру від ксилеми. Між зовнішньою ділянкою флоеми і ксилеми знаходиться камбій. Такі судинно-волокнисті пучки називаються:А. Радіальними

В.Концентричними

С. Біколатеральними

D. Колатеральними відкритими

Е. Колатеральними замкненими

Завдання №38

Біколатеральні судинно-волокнисті пучки відрізняються від колатеральних відкритих:

А. Наявністю камбію

В Відсутністю камбію

С. Наявністю двох ділянок флоеми

D. Наявністю двох ділянок ксилеми

Е. Центральним розташуванням флоеми

 

Завдання №39

Клітини, що входять до складу судин, мають потовщені оболонки, які просочуються:

А. Кутином

В. Суберином

С. Камеддю

D. Хітином

Е. Лігніном

 

Завдання №40

Деревинна паренхіма складається з живих клітин із здерев’янілими оболонками. Їх функція полягає у накопиченні продуктів запасу. Які з наведених нижче структур здатні також виконувати запасаючу функцію?

А. Лібриформ

В. Склереїди

С. Перегородчастий лібриформ і замінюючі волокна

D. Корок

E. Луб’яні волокна

 

Завдання №41

Із серії зрізів, зроблених зі стебел злаків, відібрані ті, що мають у середині порожнину і належать до типу ...

A. Пальмового

B. Соломини

C. Лілійного

D. Цибулинового

E. Бульбового

Завдання №42

Бульби земляної груші (топінамбура) і картоплірозвиваються на швидко відмираючих підземних пагонах -…

A. Столонах

B. Вусиках

C. Вусах

D. Кореневищах

E. Коренебульбах

Завдання №43

У стеблах холодку лікарського, що побудовані по типу лілійних, первинна кора ...

A. Слабко розвинена

B. Відсутня

C. Достатньо розвинена, однорідна

D. Добре розвинена, неоднорідна, з коленхімою

E. Слабко розвинена, з коленхімою

 

Завдання №44

Анатомічна будова стебла жита характеризується певними ознаками. Яка з наведених ознак не притаманна стеблу однодольної рослини?

A. Камбій відсутній

B. Судинно-волокнисті пучки розташовані впорядковано

C. Корова частина не виражена

D. Судинно-волокнисті пучки закритого типу

E. Стебла трав’янисті

Завдання №55

Плід у малини звичайної складається з соковитих плодиків, які сидять на опуклому квітколожі і при дозріванні більш-менш легко відокремлюються. Такий плід називається?

А. Збірна кістянка

В. Однокістянка;

С. Суничина (фрага)

D. Цинародій;

Е. Соковита багатолистянка.

Завдання № 46

Простий листок визначений як перистороздільний, оскільки його довжина перевищує ширину, а розчленованість відносно половини пластинки листка сягає ...

A. Середини

B. Третини

C. Чверті

D. Головної жилки

E. Бічної жилки

 

Завдання №47

При мікроскопічному аналізі кореневища виявлені відкриті колатеральні провідні пучки, розташовані по колу, що може свідчити про приналежність рослини до класу ...

A. Дводольних

B. Однодольних

C. Папоротевидних

D. Хвойних

E. Гнетових

 

 

Завдання №48

Виберіть плід, який відповідає опису: плід ценокарпний, в якого мезокарпій утворюється із тканини гіпантія (розрослого квітколожа, а насіння оточує хрящуватий ендокарпій).

А. Коробочка

В. Стручок

С. Яблуко

D. Ягода

Е. Гарбузина.

 

Завдання №49

Листки гіркокаштана звичайногоскладаються з п'яти листочків, які зчленовані із загальним черешком, розміщені віялоподібно і при листопаді відпадають самостійно. Тож листки рослини ...

A. Непарноперистоскладні

B. Непарноперисторозсічені

C. Пальчасторозсічені

D. Пальчатоскладні

E. Трійчатоскладні

Завдання №50

При дослідженні коренеплоду редьки було виявлено, що його потовщення відбувається за рахунок розвитку:

A. Флоеми

B. Ксилеми

C. Камбію

D. Перидерми

E. Основної паренхіми

 

 

Завдання №51

При дослідженні рослини встановлено, що його підземний орган складається з додаткових коренів, а головний корінь не розвинений. Отож, це ...

A. Мичкувата коренева система

B. Стрижнева коренева система

C. Змішана коренева система

D. Кореневище з додатковими коренями

E. Каудекс

 

Завдання №52

Віднайдіть назву листка, що складається з кількох листкових пластинок, розташованих на спільному черешку.

A. Сидячий

B. Складний

C. Простий

D. Прилисток

E. Рахіс

 

 

Завдання №53

На зрізі коренеплоду бурякавиділяється кілька камбіальних шарів з додатковими провідними пучками. Це свідчить, що будова коренеплоду…

A. Вторинна, полікамбіальна

B. Вторинна, монокамбіальна

C. Первинна, полікамбіальна

D. Первинна, монокамбіальна

E. Перехідна, монокамбіальна

 

Завдання №54

У австралійських акаційасиміляційну функцію у посушливий період виконують розширені і сплощені черешки складних листків - ...

A. Колючки

B. Філодії

C. Вусики

D. Кладодії

E. Ловчі апарати

 

Завдання №55

Вкажіть пристосувальне значення осіннього листопаду.

A. Захист від охолодження

B. Захист від поїдання листків тваринами, які особливо голодні взимку

C. Захист від надмірної втрати вологи

D. Захист від хвороботворних бактерій

E. Виведення шкідливих продуктів метаболізму

 

Завдання №56

У пагонів деяких рослин рано відмирає верхівкова брунька, а їх подальше наростання забезпечує пара супротивних бічних бруньок. Тож галуження пагонів - ...

A. Дихотомічне

B. Псевдодихотомічне

C. Моноподіальне

D. Симподіальне

E. Параподіальне

 

Завдання №57

Вкажіть, видозміною якого органа є колючки кактуса:

A. Кореня

B. Листка

C. Пагона

D. Прилистків

E. Стебла

Завдання №58

З'ясуйте, видозміною якого органа є колючки акації.

A. Кореня

B. Листка

C. Пагона

D. Прилистків

E. Стебла

Завдання №59

Вкажіть функції волосків та шипиків, які розташовані на поверхні деяких клітин шкірки листка.

A. Захищають від надмірного випаровування води

B. Збільшують фотосинтезуючу поверхню листка

C. Захищають від перегріву

D. Захищають від ушкоджень

E. Всмоктують поживні речовини з повітря

 

Завдання №60

Назвіть ознаки шкірки листка.

A. Клітини округлі, між ними є міжклітинники

B. У більшості рослин складається з кількох шарів клітин

C. Може бути вкрита тоненькою плівкою з воску

D. Виконує переважно провідну функцію

E. Деякі клітини мають волоски та шипики

 

Завдання №61

При розгляді суцвіття виявлено: головна вісь дуже вкорочена, квітконіжки майже однакової довжини і виходять від дуже зближених вузлів. Отже, це суцвіття - ...

А. Головка

В. Колос

С. Сережка

D. Щиток

Е. Зонтик

 

Завдання №62

Внаслідок подвійного запліднення залишки нуцелуса насінного зачатка перетворились у поживну тканину -...

А. Ендосперм

В. Склеродерму

С. Хлоренхіму

D. Перисперм

E. Паренхіму

 

Завдання №63

Пагоновий живець шовковиці білої зрощений із стеблом стійкої до несприятливих умов дикої рослини. Це можливо завдяки діяльності ...

А. Ксилеми

В. Апікальної меристеми

С. Флоеми

D. Камбію

E. Перициклу

 

Завдання №64

При розгляді квітки цибулі городньої, відмічено 6 білих пелюсток, що зростаються в кулясто-дзвоникувату оцвітину. Така оцвітина - ...

А. Подвійна, з чашечкоподібним віночком

В. Проста чашечкоподібна

С. Подвійна

D. Подвійна, з віночкоподібною чашечкою

Е. Проста віночкоподібна

 

Завдання №65

Розмноження м’яти перцевої може відбуватися як статевим способом (насінням) так і вегетативно, а саме - ...

A. Частинами кореневища

B. Частинами бульб

C. Листковими черешками

D. Пророщеним насінням

E. Виводковими бруньками

Завдання №66*

Серед видів вегетативного розмноження існує ряд таких, що належать до штучних. Назвіть їх.

A. Мікроклонування

B. Щеплення

C. Живцювання

D. Сорментація

E. Партикуляція

 

Завдання №67

Злиття двох гаплоїдних клітин і утворення зиготи, спостерігається при ...

А. Безстатевому розмноженні

В. Кон’югації

С. Вегетативному розмноженні

D. Апоміксисі

Е. Статевому розмноженні

 

Завдання №68

Щоб досягти швидкого розведення Fragaria vesca потрібно провести вегетативне розмноження за допомогою ...

А. Живців

В. Цибулин

С. Вусів

D. Бульб

Е. Бруньок

 

Завдання №69

Пропускні клітини кореня первинної будови знаходяться навпроти судин ксилеми. Для якої тканини характерні пропускні клітини?

А. Ендодерми

В. Мезодерми

С. Екзодерми

D. Перициклу

Е. Перидерми

 

Завдання №70

Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - ...

А. Лежачі

В. Виткі

С. Прямостоячі

D. Підведені

Е. Повзучі

 

 

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...