Главная Обратная связь

Дисциплины:


Діяльність щодо організації роботи з документами називаєтьсяа) *діловодство;

б) документознавство;

в) документалістика.

Окремий елемент документа називається...

а) формуляр;

б) *реквізит;

в) фрагмент.

Аркуш з надрукованими на ньому постійними реквізитами називається...

а) зразок;

б) формуляр;

в) *бланк.

Документ, в якому особа вказує на порушення своїх прав чи інтересів, називається...

а) пояснювальна записка;

б) *скарга;

в) заява.

До якої групи документів входить автобіографія?

а) документи щодо особового складу;

б) *особисті документи;

в) довідково-інформаційні документи.

Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...

а) жанри;

б) *підстилі;

в) документ.

Сукупність реквізитів розташованих у певних місцях і певній послідовності називається...

а) бланк;

б) реквізит;

в) *формуляр.

Різновиди публічних виступів - це...

а) *доповідь, лекція, промова, власне виступ;

б) реферат, доповідь, ювілейна промова;

в) доповідь, нарада, телефонна розмова.

Риторика – це...

а) *наука про красномовство;

б) наука про ораторів;

в) ораторські здібності.

73. Звіти поділяються на:

а) офіційні та особисті;

б) повні та звичайні;

в) *статистичні (цифрові) та текстові.

Спеціальне слово на позначення вузького наукового чи технічного поняття називається...

а) *термін;

б) паронім;

в) фразологізм.

75. У якому рядку усі слова пароніми:

а) демонстрант – демонстратор, напрямок – напрям, часом – помилково;

б) декваліфікація – дискваліфікація, небокруг – виднокруг, всякий – кожний;

в) *континент – контингент, україніка – україністика, уява – уявлення.

У якому рядку всі слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

в) *Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

Наука, що вивчає теорію та практику укладання словників називається...

а) лексикологія;

б) *лексикографія;

в) лексика.

Енциклопедичні словники відрізняються від лексичних тим, що...

а) *пояснюють поняття, а не слово;

б) пояснюють слово як одиницю мови;

в) перекладають слово.

У якому рядку всі прислівники треба писати разом?

а) *до/тепер, на/прокат, спід/лоба, на/зустріч;

б) до/останку, без/упинку, з/надвору, на/весні;

в) на/відмінно, в/зимку, в/ранці, на/двоє.

У котрому рідку усі числівники кількіні?

а) *два, десятеро, сорок п’ять, сімнадцять;

б) чотириста, восьмеро, дев’ятого, двадцять два;

в) декілька, сімнадцята, троє, три сьомих.

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?а) *бозна/який, хтозна/який, будь/що;

б) хтозна/з/ким, будь/у/кого, аби/який;

в) де/в/чому, ні/з/ким, аби/що;

г) казна/який, ні/що, будь/чого.

У котрому рядку у всіх словах слід писати апостроф?

а) зів...янути, лл...ється, зап...ястя, моркв...яний;

б) *дит...ясла, Лук...янівка, миш...як, ін...єкція;

в) відсв...яткувати, реп...ях, дерев...яний, риб...ячий.

У котрому рядку всі дієслова належать до однієї дієвідміни?

а) *віяти, мазати, кидати, ридати;

б) горіти, взяти, починати, пекти;

в) жити, одягатись, дивитись, вчитись;

г) стояти, писати, вантажити, одягатися.

У якому рядку допущено помилки при написанні слів з великої літери?

а) *Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина;

б) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка;

в) Лауреат Нобелівської премії, Народний рух України, Слобожанщина.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...